НачалоИсторияКарта на сайтаВръзки Контакти


ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА 2020 ГОДИНА

2020 г.

ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАТЕЛНИ
ЯНУАРИ

01.01 - 31.01.2020

01.01 - 31.01.2020

АРХИВ НА ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА 2019 ГОДИНА

2019 г. ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАТЕЛНИ
ЯНУАРИ

01.01 - 31.01.2019

01.01 - 31.01.2019

ФЕВРУАРИ

01.02 - 28.02.2019

01.02 - 28.02.2019

МАРТ

01.03 - 31.03.2019

01.03 - 31.03.2019

АПРИЛ

01.04 - 30.04.2019

01.04 - 30.04.2019

МАЙ

01.05 - 31.05.2019

01.05 - 31.05.2019

ЮНИ

01.06 - 30.06.2019

01.06 - 30.06.2019

ЮЛИ

01.07 - 31.07.2019

01.07 - 31.07.2019

АВГУСТ

01.08 - 31.08.2019

01.08 - 31.08.2019

СЕПТЕМВРИ

01.09 - 30.09.2019

01.09 - 30.09.2019

ОКТОМВРИ

01.10 - 31.10.2019

01.10 - 31.10.2019

НОЕМВРИ

01.11 - 30.11.2019

01.11 - 30.11.2019

ДЕКЕМВРИ

01.12 - 31.12.2019

01.12 - 31.12.2019

АРХИВ НА ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА 2018 ГОДИНА

2018 г. ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАТЕЛНИ
ЯНУАРИ 01.01 - 31.01.2018 01.01 - 31.01.2018
ФЕВРУАРИ 01.02 - 28.02.2018 01.02 - 28.02.2018
МАРТ 01.03 - 31.03.2018 01.03 - 31.03.2018
АПРИЛ 01.04 - 30.04.2018 01.04 - 30.04.2018
МАЙ 01.05 - 31.05.2018 01.05 - 31.05.2018
ЮНИ 01.06 - 30.06.2018 01.06 - 30.06.2018
ЮЛИ 01.07 - 31.07.2018 01.07 - 31.07.2018
АВГУСТ 01.08 - 31.08.2018 01.08 - 31.08.2018
СЕПТЕМВРИ 01.09 - 30.09.2018 01.09 - 30.09.2018
ОКТОМВРИ 01.10 - 31.10.2018 01.10 - 31.10.2018
НОЕМВРИ 01.11 - 30.11.2018 01.11 - 30.11.2018
ДЕКЕМВРИ 01.12 - 31.12.2018 01.12 - 31.12.2018

АРХИВ НА ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА 2017 ГОДИНА

2017 г. ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАТЕЛНИ
ЯНУАРИ 01.01 - 31.01.2017 01.01 - 31.01.2017
ФЕВРУАРИ 01.02 - 28.02.2017 01.02 - 28.02.2017
МАРТ 01.03 - 31.03.2017 01.03 - 31.03.2017
АПРИЛ 01.04 - 30.04.2017 01.04 - 30.04.2017
МАЙ 01.05 - 31.05.2017 01.05 - 31.05.2017
ЮНИ 01.06 - 30.06.2017 01.06 - 30.06.2017
ЮЛИ 01.07 - 31.07.2017 01.07 - 31.07.2017
АВГУСТ 01.08 - 31.08.2017 01.08 - 31.08.2017
СЕПТЕМВРИ 01.09 - 30.09.2017 01.09 - 30.09.2017
ОКТОМВРИ 10.10 - 31.10.2017 01.10 - 31.10.2017
НОЕМВРИ 01.11 - 30.11.2017 01.11 - 30.11.2017
ДЕКЕМВРИ 01.12 - 31.12.2017 01.12 - 31.12.2017

АРХИВ НА ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА 2016 ГОДИНА

2016 г. ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАТЕЛНИ
ЯНУАРИ 01.01 - 31.01.2016 01.01 - 31.01.2016
ФЕВРУАРИ 01.02 - 29.02.2016 01.02 - 29.02.2016
МАРТ 01.03 - 31.03.2016 01.03 - 31.03.2016
АПРИЛ 01.04 - 30.04.2016 01.04 - 30.04.2016
МАЙ 01.05 - 31.05.2016 01.05 - 31.05.2016
ЮНИ 01.06 - 30.06.2016 01.06 - 30.06.2016
ЮЛИ 01.07 - 31.07.2016 01.07 - 31.07.2016
АВГУСТ 01.08 - 31.08.2016 01.08 - 31.08.2016
СЕПТЕМВРИ 01.09 - 30.09.2016 01.09 - 30.09.2016
ОКТОМВРИ 01.10 - 31.10.2016 01.10 - 31.10.2016
НОЕМВРИ 01.11 - 30.11.2016 01.11 - 30.11.2016
ДЕКЕМВРИ 01.12 - 31.12.2016 01.12 - 31.12.2016

АРХИВ НА ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА 2015 ГОДИНА

2015 г. ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАТЕЛНИ
ЯНУАРИ 05.01 - 30.01.2015 16.01 - 26.01.2015
ФЕВРУАРИ 10.02 - 27.02.2015 06.02 - 26.02.2015
МАРТ 04.03 - 31.03.2015 05.03 - 24.03.2015
АПРИЛ 01.04 - 30.04.2015 01.04 - 29.04.2015
МАЙ 08.05 - 28.05.2015 05.05 - 26.05.2015
ЮНИ 01.06 - 23.06.2015 02.06 - 30.06.2015
ЮЛИ 02.07 - 29.07.2015 03.07 - 27.07.2015
АВГУСТ 03.08 - 03.08.2015 03.08 - 18.08.2015
СЕПТЕМВРИ 01.09 - 12.09.2015 04.09 - 25.09.2015
ОКТОМВРИ 12.10. - 30.10.2015 01.10 - 28.10.2015
НОЕМВРИ 02.11 - 30.11.2015 02.11 - 30.11.2015
ДЕКЕМВРИ 01.12 - 30.12.2015 02.12 - 21.12.2015

АРХИВ НА ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА 2014 ГОДИНА

2014 г. ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАТЕЛНИ
ЯНУАРИ 06.01 - 31.01.2014 06.01 - 30.01.2014
ФЕВРУАРИ 04.02 - 26.02.2014 03.02 - 28.02.2014
МАРТ 05.03 - 28.03.2014 04.03 - 28.03.2014
АПРИЛ 01.04 - 28.04.2014 01.04 - 30.04.2014
МАЙ 10.05 - 28.05.2014 13.05 - 30.05.2014
ЮНИ 02.06 - 27.06.2014 04.06 - 26.06.2014
ЮЛИ 01.07 - 30.07.2014 01.07 - 28.07.2014
АВГУСТ 01.08 - 26.08.2014 06.08 - 29.08.2014
СЕПТЕМВРИ 08.09 - 12.09.2014 02.09 - 30.09.2014
ОКТОМВРИ 06.10 - 30.10.2014 02.10 -31.10.2014
НОЕМВРИ 03.11 - 28.11.2014 03.11 - 28.11.2014
ДЕКЕМВРИ 01.12 - 23.12.2014 05.12 - 29.12.2014

АРХИВ НА ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА 2013 ГОДИНА

2013 г. ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАТЕЛНИ
ЯНУАРИ 07.01 - 22.01.2013 07.01 - 31.01.2013
ФЕВРУАРИ 05.02 - 27.02.2013 04.02 - 27.02.2013
МАРТ 05.03 - 27.03.2013 04.03 - 21.03-2013
АПРИЛ 02.04 - 30.04.2013 01.04 - 30.04.2013
МАЙ 08.05 - 21.05.2013 07.05 - 29.05.2013
ЮНИ 05.06 - 28.06.2013 05.06 - 28.06.2013
ЮЛИ 03.07 - 31.07.2013 01.07 - 30.07.2013
АВГУСТ 01.08 - 06.08.2013 02.08 - 30.08.2013
СЕПТЕМВРИ 02.09 - 13.09.2013 09.09 - 18.09.2013
ОКТОМВРИ 04.10 - 31.10.2013 08.10 - 29.10.2013
НОЕМВРИ 06.11 - 19.11.2013 04.11 - 29.11.2013
ДЕКЕМВРИ 06.12 - 30.12.2013 03.12 - 30.12.2013

АРХИВ НА ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА 2012 ГОДИНА

2012 г. ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАТЕЛНИ
ЯНУАРИ 12.01 - 27.01.2012 16.01 - 31.01.2012
ФЕВРУАРИ 02.02 - 29.02.2012 13.02 - 28.02.2012
МАРТ 09.03 - 29.03.2012 05.03 - 29.03.2012
АПРИЛ 02.04 - 27.04.2012 02.04 - 25.04.2012
МАЙ 03.05 - 31.05.2012 14.05 - 28.05.2012
ЮНИ 11.06 - 22.06.2012 04.06 - 25.06.2012
ЮЛИ 02.07 - 31.07.2012 02.07 - 23.07.2012
АВГУСТ 13.08 - 13.08.2012 06.08 - 31.08.2012
СЕПТЕМВРИ 03.09 - 26.09.2012 03.09 - 27.09.2012
ОКТОМВРИ 05.10 - 29.10.2012 01.10 - 31.10.2012
НОЕМВРИ 01.11 - 14.11.2012 05.11 - 26.11.2012
ДЕКЕМВРИ 07.12 - 28.12.2012 03.12 - 11.12.2012

АРХИВ НА ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА 2011 ГОДИНА

2011 г. ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАТЕЛНИ
ЯНУАРИ 10.01 - 31.01.2011 04.01 - 21.01.2011
ФЕВРУАРИ 08.02 - 28.02.2011 02.02 - 28.02.2011
МАРТ 02.03 - 30.03.2011 01.03 - 29.03.2011
АПРИЛ 04.04 - 28.04.2011 04.04 - 27.04.2011
МАЙ 02.05 - 17.05.2011 02.05 - 25.05.2011
ЮНИ 01.06 - 10.06.2011 06.06 - 30.06.2011
ЮЛИ 01.07 - 28.07.2011 01.07 - 26.07.2011
АВГУСТ 01.08 - 31.08.2011 01.08 - 31.08.2011
СЕПТЕМВРИ 02.09 - 29.09.2011 01.09 - 27.09.2011
ОКТОМВРИ 04.10 - 28.10.2011 03.10 - 31.10.2011
НОЕМВРИ 04.11 - 30.11.2011 11.11 - 29.11.2011
ДЕКЕМВРИ 02.12 - 23.12.2011 02.12 - 21.12.2011

АРХИВ НА ПОСТАНОВЕНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ ЗА 2010 ГОДИНА

2010 г. ГРАЖДАНСКИ НАКАЗАТЕЛНИ
ЯНУАРИ 13.01.2010 05.01 - 26.01.2010
ФЕВРУАРИ 02.02 - 22.02.2010 02.02 - 23.02.2010
МАРТ 10.03 - 29.03.2010 02.03 - 29.03.2010
АПРИЛ 13.04 - 29.04.2010 03.04 - 29.04.2010
МАЙ 03.05 - 31.05.2010 04.05 - 27.05.2010
ЮНИ 01.06 - 30.06.2010 03.06 - 29.06.2010
ЮЛИ 01.07 - 30.07.2010 01.07 - 30.07.2010
АВГУСТ 02.08 - 31.08.2010 02.08 - 31.08.2010
СЕПТЕМВРИ 13.09.2010 07.09 -29.09.2010
ОКТОМВРИ 01.10 - 29.10.2010 04.10 - 29.10.2010
НОЕМВРИ 02.11 - 26.11.2010 02.11 - 29.11.2010
ДЕКЕМВРИ 02.12 - 29.12.2010 03.12 - 27.12.2010

 

 

Полезни линкове  |  Статистика  | Контакти                                                 © 2010 Всички права запазени