НачалоИсторияКарта на сайтаВръзки Контакти


Профил на Купувча

Съгласно Закона за обществените поръчки

"Профил на купувача" е Интернет-адрес на възложителя, който може да съдържа предварителните обявления, информация за поканите за представяне на оферти, сключените договори, прекратените процедури и всякаква полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ

ПОКАНА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

А Р Х И В

 

 

Полезни линкове  |  Статистика  | Контакти                                                 © 2010 Всички права запазени