НачалоИсторияКарта на сайтаВръзки Контакти


 Предложения и оплаквания

Приемно време:

Всеки понеделник от месеца от 15:00 - 16:00 часа, след предварително
писмено заявление и кратно описание на проблема. Няма да бъдат премани
лица, които имат висящи дела.

Писмените заявления се подават в стая № 16 - Регистратура.  

Вашите мнения или предложения за работата на съда можете да представите:

 

• да изпратите на е-mail:

rspan@mail.bg

Начини
за обратна връзка с потребителите на административни услуги
на Районен съд – Панагюрище
 

                       1. Съобщение на електронна поща
                       2. Комуникация по телефон, в случай на предоставен номер
                       3. Писмено чрез пощенска/куриерска услуга
 

 

 

Полезни линкове  |  Статистика  | Контакти                                                 © 2010 Всички права запазени