НачалоИсторияКарта на сайтаВръзки Контакти


Архив на новините


Протокол №3 от 11.07.2017г. - крайно класиране
 


Протокол №2 от 11.07.2017г. - втори етап на конкурса.


Списък на допуснатите(недопуснатите) кандидати до
участие в конкурса за назначаване на длъжността
съдебен деловодител при районен съд - Панагюрище

 

Конкурс за назначаване на длъжността
съдебен деловодител
при районен съд - Панагюрище

 

  Документи за кандидатстване:

      * Заявление за кандидатстване (образец);
      * Длъжностна характеристика

 


Резултат от конкурса

Протокол от втория етап на конкурса.

Списък на кандидатите допуснати до участие в конкурса.

Конкурс за назначаване на длъжността
"съдебен секретар" при районен съд - Панагюрище


Документи за кандидатстване:

Длъжностна характеристика.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА  ЗА ДЛЪЖНОСТТА    "АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР“

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР“

Конкурс за назначаване на длъжността
"Административен секретар" при районен съд - Панагюрище

 

Документи за кандидатстване:

      * Заявление за кандидатстване (образец);

      * Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност (образец);

     * Декларация от кандидата за липса на обстоятелства по чл. 132 от ПАС, във връзка с чл. 107 а, ал. 1 КТ (образец);

 

Конкурс за назначаване на длъжността

"Административен секретар" при
районен съд - Панагюрище


***
Заповед относно съдебната

ваканция 2014 год.


И З В Л Е Ч Е Н И Е
от протокол 18
от заседанието на комисия “Бюджет и финанси” на ВСС,
проведено на  17 април 2013  г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 В ПРОЦЕДУРА - ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ

 ЗА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ

 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА І

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ІІ

 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

 

Заповед за назначаване-сист. администратор

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР ІІ-РА СТЕПЕН”

 

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ,  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР ІІ-РА СТЕПЕН”

Конкурс за назначаване на длъжността

 “СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР  ІІ-ра степен” при Районен съд Панагюрище.

ПОКАНА

 

 

Полезни линкове  |  Статистика  | Контакти                                                 © 2010 Всички права запазени