Р Е Ш Е Н И Е

148

 

28.12.2018г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Петнадесети ноември

 

2018

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор   КРАСИМИР ТАНЕВ                                                     

 

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

съдия СТАТЕЛОВА

 

165

 

2018

 
 


                                          АНД №                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по жалба на П.П.Н.,***, със съдебен адрес:***, чрез адвокат П.М. от ПзАК, срещу Наказателно постановление № 33-0000111/ 31.05.2018 г. на Началника на Областен отдел Автомобилна администрация в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ – гр. Пазарджик.

В жалбата се сочи, че П.Н. успешно е завършил съответен курс и е придобил квалификация на водач на МПС, имащ право да превозва пътници, със срок на валидност на това право до 15.12.2018г. Жалбоподателят сочи, че в началото на месец май 2018г. е загубил или му е открадната картата, издадена веднага след завършване на курса, поради което е направил нужните постъпки за издаване на нова карта, но в деловодството на ведомството го уведомили, че е необходимо да изчака 2-3 седмици поради факта, че може картата да се намери. Н. сочи, че на 17.05.2018г., около 15,50 часа, докато е превозвал пътници по маршрут от производствена площадка на „Асарел- Медет“ АД до гр. Стрелча е спрян за проверка от Автомобилна инспекция, и тъй като не е представил поисканата карта за квалификация и макар да е обяснил причината на проверяващите, му е бил съставен процесния АУАН, серия А-2016 №230809/17.05.2018г. В жалбата се сочи, че на 30.05.2018г., на Н. е издаден нов удостоверителен документ – карта за квалификация на водач, сериен № Р212499, издаден от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съгласно жалбата, на 31.05.2018г., Началникът на ОО“АА“ е издал процесното Наказателно постановление и му е наложил административно наказание глоба, в размер на 2000,00 лв., съгласно чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози. Жалбоподателят твърди, че цитираната санкционна норма е неприложима в случая, тъй като към момента на проверката жалбоподателят е имал редовно издадена карта за квалификация на водач, с валидност до 15.12.2018г. Сочи, че санкционната норма е приложима при установена липса на квалификация на водач, а не в случай, че същият не може да представи карта за квалификация, която установява неговата правоспособност. Сочи, че това не го прави неправоспособен водач, а е на лице грешка в квалификацията на установеното нарушение, заради което не могат да се санкционират лица, които са правоспособни, но управляват без да предоставят при поискване удостоверяващия правоспособността им документ. Жалбоподателят твърди, че формулировката в НП, че извършва превози без карта-квалификация на водача, е неясна и му пречи да разбере за какво е санкциониран – дали за неносене на картата в момента на проверката или за липса на правоспособност на водача. Твърди, че от нарушението няма настъпили вредни последици, става дума за инцидентна проява, а наложената санция е прекалена тежка с оглед обществената опасност на деянието и личността на извършителя.

Моли, процесното Наказателно постановление да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно.

От приложената по делото Карта за квалификация на водач на МПС, № Р212499 се установява, че П.Н. е с правоспособност на водач на МПС до 15.12.2018г.

По делото е приложен АУАН № А-2016 №230809/17.05.2018г., от който се констатира, че на 17.05.2018г, около 15,50 ч., на същата дата, в гр. Панагюрище, на изхода за гр. София, на главен път ІІІ-801 КМ 49+692, срещу входа на „Оптикоелектрон“ АД, жалбоподателят П.Н. е управлявал автобус, с ДР № ****, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, собственост на „Балкан Транс“ ЕООД, със седалище: гр. Панагюрище, ул. ***, с лиценз за международен автомобилен превоз на пътници, с пътен лист № 333312, с маршрутно разписание от „Асарел Медет“ АД до гр. Стрелча и с час на тръгване от „Асарел Медет“АД- 15,30 часа, като водачът е извършвал специализиран превоз на пътници по маршрутно разписание без карта-квалификация на водача, издадена по реда на Наредбата по чл. 7б, ал.5 от Закона за автомобилните превози, с което виновно е нарушил разпоредбата на чл. 66, т. 4 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на Министерство на транспорта. Иззети са като доказателство контролен талон към свидетелството за правоуправление на водача и пътния лист. В АУАН е отразено, че водачът е имал възражения срещу съставения АУАН.

Видно от процесното НП № № 33-0000111/ 31.05.2018 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ в Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ – гр. Пазарджик е, че жалбоподателят П.Н. на 17.05.2018г, около 15,50 ч., на същата дата, в гр. Панагюрище, на изхода за гр. София, на главен път ІІІ-801 КМ 49+692, срещу входа на „Оптикоелектрон“ АД, е управлявал автобус, с ДР № ****, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, собственост на „Балкан Транс“ ЕООД, със седалище: гр. Панагюрище, ул. ***, с лиценз за международен автомобилен превоз на пътници с пътен лист № 333312, с маршрутно разписание от „Асарел Медет“ АД до гр. Стрелча и с час на тръгване от „Асарел Медет“ 15,30 часа, като водачът е извършвал специализиран превоз на пътници по маршрутно разписание без карта-квалификация на водача, издадена по реда на Наредбата по чл. 7б, ал.5 от Закона за автомобилните превози, с което виновно е нарушил разпоредбата на чл. 66, т. 4 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на Министерство на Транспорта и на осн. чл. 53 от ЗАНН му е наложена глоба в размер на 2000,00лв.

По делото е приложено Заявление за издаване на карта за квалификация на водач № 272548 на П.П.Н. ***, от 21.05.2018г., в което е посочено, че същият притежава карта за квалификация на водач и желае да я замени поради това, че е изгубена. Установява се, че същото е прието на 21.05.2018г.

Съгласно приложеното по делото Заявление от П.П.Н., изписано саморъчно на 21.05.2018г., се констатира, че на 22.09.2017г., около 16,00 часа на паркинг в района на гр. Солун, след счупване на стъклото на автомобила са откраднати документи на Н., включващи шофьорска книжка, лична карта, и карта за квалификация на водач. Сочи, че притежава документ от Гръцките власти за случилото се, но там не е упомената картата за  квалификация.

Видно от приложеното по делото Удостоверение, изх № 1052/3/99, се установява, че на 22.09.2017г., в Полицията на Република Гърция, Дирекция „Сигурност“ на гр. Солун, П.П.Н. се е явил, за да подаде жалба срещу неизвестен извършител, който на 22.09.2017г., около 16,00 часа, в района на Посейдонио Солун, след като е счупил стъклото на мястото на водача на лек автомобил марка „Мерцедес“, собственост на дружеството „Балкан Транс“, в което Н. работи като шофьор, е откраднал чантичка, с шофьорската му книжка, личната му карта, издадени от българските власти.

От представеното по делото Удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на пътници № 1-0206093/17.12.2013г. се установява, че П.П.Н. е преминал периодично обучение по чл. 18 за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на водач на МПС за извършване на обществен превоз на пътници, през периода 07.12.2013г. до 17.12.2013г.

По делото са приложени: вносна бележка от 21.05.2018г. за сумата от 68,40 лв., с основание- Карта за квалификация на вочада, както и вносна бележка от същата дата за таксуване на заявление за издаване на карта за квалификация на водача.

Видно от приложения по делото Приемо-предавателен протокол за получена карта за квалификация на водач, съставен на 13.06.2018г., П.Н. е получил от ИА „Автомобилна Администрация плик с един брой карта за квалификация на водач.

Изслушан в съдебно заседание, свидетелят Н.Г.Р., сочи, че актосъставителката Т.Г. е в дългосрочен отпуск по болест, поради което се явява сам. Сочи в показанията си, че на 17.05.2018г., около 15,00 часа, по време на работа по график, са спрели и извършили проверка на автомобил с ДР № ****, собственост на „Балкан Транс“ АД, с водач П.П.Н., който е извършвал специализиран превоз на пътници, от „Оптикоелектрон“ до гр. Стрелча. Свидетелят установява, че водачът не е притежавал карта за квалификация, заради което е съставен процесния АУАН. Изяснява също, че констатациите са относно факта, че към момента на проверката Н. не е притежавал карта за квалификация. Сочи, че съгласно Наредба № 33 е абсолютно задължение на водача, дори и за извършване на товарен превоз, да представи удостовериние за психическа годност, талон и свидетелство за управление на МПС и карта за квалификация на водач. Изяснява, че липсата на картата не означава, че той е неправоспособен водач или че не може да извършва превоз на пътници.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че на 17.05.2018г, около 15,50 ч., в град Панагюрище, АНО са извършвали планова проверка, при която е спрян жалбоподателя П.Н.. Установи се, че жалбоподателят П.Н. е управлявал автобус, с ДР № ****, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, собственост на „Балкан Транс“ ЕООД, с лиценз за международен автомобилен превоз на пътници, с пътен лист № 333312, с маршрутно разписание от „Асарел Медет“ АД до гр. Стрелча и с час на тръгване от „Асарел Медет“ -15,30 часа. Констатира се безспорно и категорично, че Н. е извършвал специализиран превоз на пътници по маршрутно разписание без карта-квалификация на водача, за което му е наложена глоба в размер на 2000,00лв.

По делото не се събраха никакви доказателства, че Н. не притежава Карта за квалификация на водача, нито, че е неправоспособен водач. От представените от жалбоподателя доказателства се констатира, че същият е получил правоспособност още през 2013г., както и, че поради изгубването на предишната си карта за квалификация, П.Н. е подал молба за издаване на нова. По делото не се събраха никакви доказателства, от които да се установи, че Н. е изгубил своята карта за квалификация именно при извършена кражба в град Солун, Република Гърция, от една страна заради факта, че тя не е вписана в списъка на откраднатите от неизвестен извършител документи, който е съставен от самия Н., от друга страна- защото жалбоподателят не сочи категорично кога точно е констатирал липсата на картата. Съдът приема, че това е правно ирелевантен за обстоятелствата по делото факт.

Установи се ясно и категорично от събраните писмени и гласни доказателства, че към деня на проверката Н. не е носел и не е представил такава карта за квалификация на АНО. По делото не се събраха доказателства, че Н. е бил неправоспособен водач или, че е изтекла валидността на картата за квалификацията му. Този факт бе изрично потвърден и от събраните по делото гласни доказателства чрез разпита на свидетеля Н.Р..

Съгласно чл. 66, т.4 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, по време на работа водачът представя при поискване от контролните органи документите по чл. 100, ал. 1, т. 13 от Закона за движението по пътищата и следните документи: удостоверение на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза); попълнен пътен лист по образец (приложение № 11); разписание за специализиран превоз, съгласувано с началника на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"; карта за квалификация на водача, издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози; удостоверение за психологическа годност; документ за сключена застраховка "Злополука на пътниците". Констатира се, че всички останали документи са представени от Н., с изключение на Карта за квалификация на водача, със срок на валидност- до 15.12.2018г., която Н. не е държал физически към момента на проверката и не е бил в състояние да представи на АНО. Установи се още, че на 21.05.2018г. жалбоподателят е подал заявление за издаване на нов екземпляр от картата си за правоспособност, на мястото на изгубената и е получил такава на 13.06.2018г.

Според събраните по делото доказателства съдът счита, че разпоредбата на чл. 66, т.4 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, е неприложима в случай, когато съответния документ не е във фактическо държане на квалифицирания водач, още повече, че се установи, че издаването на дубликат на такава карта от страна на АНО се осъществява за период от почти месец.

Съдът счита, че издаденото въз основа на АУАН Наказателно постановление  № 33-0000111/ 31.05.2018 г.  на Началника на Областен отдел Автомобилна администрация в Главна Дирекция „Автомобилна инспекция“ – гр. Пазарджик, е неправилно и незаконосъобразно и същото следва да бъде отменено.

Така мотивиран на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 33-0000111/31.05.2018 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ в Главна дирекция“Автомобилна инспекция“, с което за нарушение на чл. 66, т.4 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на Министерство на транспорта, на  П.П.Н., с ЕГН -**********,*** е наложена глоба в размер на 2000,00лв. (две хиляди лева).

Решението подлежи на обжалване и протест пред Административен съд - Пазарджик на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: