МОТИВИ по НОХД № 288/2010 г. по описа на Панагюрски районен съд:

 

            Против подсъдимия К.Б.Б. ***, Районна прокуратура Панагюрище е повдигнала обвинение за извършено от него престъпление по чл.196,ал.1 , т.2, предложение. І-во, във връзка с чл. 195 ал.1 т.3, предложение І-во, във връзка с чл. 194 ал.1, във връзка с чл. 29 ал.1 б. “а” и б. “б” от НК.

            Въпросите свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието са подробно описани в обстоятелствената част и отразени в диспозитивната част на обвинителния акт.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението срещу подсъдимия така, както е внесено за разглеждане. Моли съда да признае същия за виновни по повдигнатото обвинение и спрямо подсъдимия бъде произнесена осъдителна присъда, като при определяне на наказанието пледира, същото да се изтърпи ефективно от подсъдимия в общежитие от закрит тип при “строг” режим. Излага  съображенията си в тази насока. Моли съда да приспадне на подсъдимия задържането под стража от наложеното наказание.

Подсъдимият К.Б.Б. се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение, като подробно обяснява начина и обстоятелствата при които е извършил вмененото му деяние. Прави самопризнания при условия на чл.371, т.2 от НПК. Моли съда да определи наказание, като намери приложение разпоредбата на чл.58а, ал.1 във връзка с ал.3 от НК.

Назначеният служебен защитник на подсъдимия по делото адв. К. поддържа становище, че обвинението е доказано по един безспорен и несъмнен начин. Моли съда да постанови присъда, с която да признае подсъдимия  за виновен по повдигнатото обвинение, като му наложи наказание лишаване от свобода под най-ниския предел. Излага съображения за това, като счита, че подсъдимият е млад човек и има още шанс да се поправи и превъзпита, както и да създаде семейство и да има деца.

Производството по делото бе проведено по реда на Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие.

От събраните по делото доказателства – самопризнанието на подсъдимия, подкрепено от показанията на разпитаните в досъдебното производство свидетели, експертното заключение на вещото лице - стоковед и писмените доказателства, безспорно се установяват следните фактически обстоятелства досежно главните факти на обвинението:

 Подсъдимият Б. и св. Г. са приятели от години.  И двамата са съседи и живеят на една съща улица в град Панагюрище. На 22.07.2010г около 23.00 часа, подс. Б. отишъл в дома на св. Х.Г. ***. Подсъдимият Б. бил видимо доста пиян. Появил се на входната врата в домът на св. Г., като носел касетофон, видео и едно дистанционно за телевизор. Подсъдимият Б. казал на св. Г., че иска да остави тези неща у тях за ден, два и по-късно да си ги вземе. Оставил касетофона, видеото и дистанционното за телевизор в детската стая в домът на св. Г., между дивана и раклата.

На 24.07.2010 г. в РУП - Панагюрище е получено съобщение от свидетелката М.И.Б. ***, че във обитавания от нея апартамент находящ се на ул.*** в същия град, е извършена кражба на видеокасетофон «Панасоник SD207”, модел №NV-SD207EE1IE, сериен №I5KG00056, двукасетъчен радиокасетофон “Панасоник RX-FT510”, сериен №CS2BA58978, и устройство за дистанционното управление за телевизор  “Панасоник, черен цвят, с размери 15/8/1,5см.

Свидетелката Б. в разпита си пред разследващия орган заявила, че от 16.06.2010 година не живее в апаратмента и от същата дата е  на гости в дома на брат и в с. Оборище. Така апартаментът останал абсолютно необитаван от никого.

На 24.07.2010 година, около 08.00 часа,  св. Б., заедно с брат си и зет и Н Л Л, тръгнали от с. Оборище за град Панагюрище да отидат на пазар. Тогава бил и пазарния ден на град Панагюрище. След като разгледали сергиите по пазара и тримата посетили апартамента на св. Б.. С пристигането  си на 5-я етаж в хилищния блок и тримата забялязали разбитата входна врата на апартамента на св. Б.. Вратата била не само разбита, но и полуотворена. Св. Б. влязла в апартамента и установила, че липсват видеокасетофон «Панасоник SD207”, модел №NV-SD207EE1IE, сериен №I5KG00056, двукасетъчен радиокасетофон “Панасоник RX-FT510”, сериен №CS2BA58978, и устройство за дистанционното управление за телевизор  “Панасоник, черен цвят. Веднага казала на останалите мъже никой да не влиза вътре и да не пипат нищо докато не дойде полицията.

След получения сигнал, органите на полицията в гр.Панагюрище пристигнали своевременно на местопроизшествието. Веднага започнал оглед на местопроизшествието. Протокола за огледа бил надлежно съставен от инсп. И Т. В протокола подробно са отразени и констатирани фактите и обстоятелствата, при които е извършен огледа. След приключване на работата на полицаите, протокола за оглед на местопроизшествие е бил надлежно оформен и подписан от присъствалите поемни лица и техническия помощник. По време на огледа са направени и необходимия брой снимки и иззети дактилоскопни следи от обложката на видео касетка с надпис „Нарушителите” и дактилоскопни следи от обложка на ДВД компактдиск с надпис „ПЛЕЙБОЙ”.

При проведените своевременно оперативно-издирвателни мероприятия е установен извършителя на престъплението, а именно К.Б.Б. с ЕГН ********** ***. Свидетелят Г. с протокол за доброволно предаване от 26.07.2010 г. предал на органите на полицията, отнетите вещи видеокасетофон «Панасоник SD207”, модел №NV-SD207EE1IE, сериен №I5KG00056, двукасетъчен радиокасетофон “Панасоник RX-FT510”, сериен №CS2BA58978, и устройство за дистанционното управление за телевизор  “Панасоник, черен цвят,които се намирали в детската стая  в дома му и били оставено от подс. Б..

Видно от изложеното в показанията на св. Г. през нощта на 24.07.2010 г. , в дома му в гр. Панагюрище, находящ се на ул.*** пристигнал подс. Б.. Последният носел със себе си касетофон, видео и дистанционно за телевизор. Помолил св. Г. да остави тези вещи за няколко дни у тях. След като св. Г. му казал, че няма нищо против, подс.Б. оставил касетофона, видеото и дистанционното за телевизор в детската стая в домът на Г., между дивана и раклата с уговорката, че след няколко дни ще си ги вземе.

От заключението на приложената на л.21-23 по досъдебното производство съдебно-оценъчна експертиза е видно, че стойността на видеокасетофон «Панасоник SD207”, модел №NV-SD207EE1IE, сериен №I5KG00056, двукасетъчен радиокасетофон “Панасоник RX-FT510”, сериен №CS2BA58978, и устройство за дистанционното управление за телевизор  “Панасоник с черен цвят, с размери 15/8/1,5см, по пазарни цени към момента на извършване на деянието и с приспаднатото овехтяване възлиза на обща стойност 140,00 лева.

От приложената по делото дактилоскопна експертиза, се доказва, че следа №2 установена при направения оглед на местопроизшествието е от дланта на дясната ръка на лицето К.Б.Б. ***.

От обективна страна подсъдимият К.Б.Б., е  съществил престъпният състав на  чл.196,ал.1 , т.2, предложение. І-во, във връзка с чл. 195 ал.1 т.3, предложение І-во, във връзка с чл. 194 ал.1, във връзка с чл. 29 ал.1 б. “а” и б. “б” от НК, като на 22.07.2010 година в град Панагюрище на улица ***, при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имота - разбиване входната врата на апартамента, отнел чужди движими вещи - видеокасетофон „Панасоник SD207”, модел № NV-SD207ЕЕ1IЕ, сериен № I5КG00056, двукасетъчен радиокасетофон „Панасоник RХ-FТ510”, сериен № СS2ВА58978 и устройство за дистанционното управление за телевизор „Панасоник”, черен на цвят, с размери 15/8/1,5 см, на обща стойност 140,00 лева, от владението на М.И.Б. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

От субективна страна, деянието е извършено виновно, с форма на вина пряк умисъл – чл.11, ал.2 от НК, като целените от подсъдимия обществено опасни последици са настъпили.

Съдът, като прецени характера на извършеното престъпление, неговата степен на обществена опасност, обстоятелствата при които е извършено, подбудите на подсъдимия и степента му на вина  в случая, му определи наказание при спазване разпоредбата на чл. 58а, ал.3, чл. 58а, ал. 1 от НК, чл. 54 ал.1 от НК, във връзка с чл. 373, ал. 2 от НПК. В нормата на закона, за престъплението, което е извършил подсъдимия, наказанието е лишаване от свобода от 2 години до 10 години. Съдът определи на подсъдимия наказание в размер около минимума от три години, като намали същото с 1/3 и му определи наказание лишаване от свобода за срок от две години. Така наложеното наказание, съдът определи да бъде изтърпяно ефективно в затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален “строг” режим на изтърпяване на наказанието.

За да определи такъв размер на наказанието, съдът съобрази високата степен на обществена опасност на деянието на подсъдимия, като отегчаващо вината обстоятелство – престъпление против собствеността, предишните му осъждания, които са десет, обстоятелството, че същият е извършил деянието при условията на опасен рецидив, негативните му характеристични данни, а като смекчаващи вината обстоятелства, съдът прие сравнително ниската стойност на отнетото имущество, критичното отношение на подсъдимия към извършеното деяние.

На основание чл. 59 ал.1 т.1 от НК, съдът приспадна от така наложеното наказание на подсъдимия К.Б.Б. задържането му със Заповед № 175/24.07.2010 г. на РУП – Панагюрище, което зачете за 1 ден лишаване от свобода.

Причините за извършване на престъплението от подсъдимия, следва да се търсят в ниската степен на обществено съзнание на същия, в неуважението му към чуждата собственост, както и в стремежа му за бързо и лесно печелене на пари, в склонността му да извършва престъпления от този вид.

Именно с така определеното наказание, съдът намери, че ще бъдат постигнати целите на наказанието, визирани в чл.36 и сл. от НПК, както по отношение на специалната, така и по отношение на генералната превенция на закона.

Веществените доказателства по делото, а именно: видеокасетофон „Панасоник SD207”, модел № NV-SD207ЕЕ1IЕ, сериен № I5КG00056, двукасетъчен радиокасетофон „Панасоник RХ-FТ510”, сериен № СS2ВА58978 и устройство за дистанционното  управление  за  телевизор  „Панасоник”,   черен  на  цвят,  с размери 15/8/1,5 см, съдът постанови, след влизане в сила на присъда да се върнат на собственичката М.И.Б..

На основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият бе осъден да заплати сумата 100,00 лв.- разноски по делото в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт.

По изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

 

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ: