Р Е Ш Е Н И Е № ……

 

гр.Панагюрище,  29.11.2018 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на 20.11.2018 г., в състав: районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа АНД №  271/2018 г., за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Г.П.М. –С. с ЕГН: ********** против наказателно постановление (НП) 18-0310-000749/18.09.2018 г. на Началника на РУ-Панагюрище, с което на основание чл.179, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДП на жалбоподателката  е наложена глоба в размер на 200,00 (двеста) лв.

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до твърдения за материална незаконосъобразност на атакуваното НП, чиято отмяна се иска. Твърди се, че нарушението не било извършено.

          В съдебно заседание жалбоподателката се представлява от процесуален представител – адвокат  П.М. от ПАК, който поддържа жалбата. Пледира за отмяна на атакуваното НП.

          За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.      

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

          Жалбоподателката е санкционирана за това, че на 01.09.2018 г.в 11,10 часа в гр. Панагюрище на ул. „Хаджи Димитър“  е управлявала лек автомобил „Фиат Пунто“ с  рег № ** **** **, като се е движила с несъобразена скорост, вследствие на което е блъснала велосипедиста М.С.С.от гр. Панагюрище, който внезапно променил посоката си на движение от насрещната лента за движение, като по този начин е реализирала ПТП с пострадало лице.

За извършеното нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП св. Г.П. съставил против жалбоподателката АУАН № 920 от 01.09.2018 година, който след предявяването му последната подписала без възражения.

Въз основа на АУАН  било издадено атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподателката на 08.10.2018 г., видно от отбелязването в него (л. 28 в делото), а жалбата против НП била подадена чрез АНО на 12.10.2018 г., т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

След анализ на събраните по делото писмени доказателства и показанията на свидетеля Г.П., които съдът кредитира като безпристрастно депозирани се установява, че по време на работната си смяна като автопатрул в РУ Панагюрище, на 01.09.2018 г. посетил ул. „Хаджи Димитър“ в гр. Панагюрище, по сигнал за ПТП. На място установил, че е настъпило ПТП с пострадало лице, като участници в ПТП са били жалбоподателката, като водач на л.а. „Фиат Пунто“ с рег. № ** **** ** и 8-годишен велосипедист.  Жалбоподателката се движила от запад към изток, към светофарна уредба на кръстовище, образуващо се от улиците „Хаджи Димитър“ и „Цар Освободител“ . Осемгодишният велосипедист М.С.от гр. Панагюрище се движел в обратна посока. Внезапно същият завил наляво към пътната лента, в която се движел лекия автомобил и успял да го пресече напречно. Жалбоподателката реагирала своевременно чрез ефективно спиране и успяла да спре автомобила пред велосипедиста. От собствената си инерция обаче, велосипедистът се ударил в дясната предна част на автомобила и паднал на пътното платно. Вследствие на падането велосипедистът получил леко одраскване. Веднага бил откаран в близкото болнично заведение, където му била оказана помощ.

 Свидетелят П. е категоричен, че жалбоподателката е успяла да спре автомобила пред 8-годишния велосипедист, като обективни данни за този извод черпи от факта, че ударът е бил в предната дясна част на автомобила. Велосипедистът е пресичал отляво надясно. Това означавало, че ако автомобилът не е бил спрял пред велосипедиста, той неминуемо щял да премине през него.

При така установената фактическа обстановка от фактическа и правна страна съдът приема, че жалбоподателката не е извършила вмененото й нарушение. Съгласно чл.20, ал.2 от ЗДвП:  Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

Както вече се посочи, жалбоподателката в качеството си на водач е успяла да спре пред велосипедиста, но същият се е ударил  в предната дясна част на автомобила и е паднал на пътното платно от собствената си инерция. Фактическият извод е, че жалбоподателката не е извършила вмененото й нарушение. След като е успяла да спре пред опасния участник в движението, скоростта й е била съобразена.

По изложените съображения, наказателното постановление, като незаконосъобразно, следва да бъде отменено. Ето защо, Панагюрският  районен съд в настоящия състав, след като извърши анализ на установените обстоятелства и на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

                                                Р Е Ш И  :

 

ОТМЕНЯВА НП  18-0310-000749/18.09.2018 г. на Началника на РУ-Панагюрище, с което на Г.П.М. –С. с ЕГН: ********** на основание чл.179, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДП е наложена глоба в размер на 200,00 (двеста) лв.,като незаконосъобразно.

 

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ: