МОТИВИ

към решение, постановено по АНД № 128/2016 г. на Панагюрския районен съд

 

Против обвиняемия Г.П.Ч. ***, Районна прокуратура Панагюрище е повдигнала обвинение за извършено от него престъпление по чл.343в, ал.2, във връзка с ал.1 от НК.

         Въпросите свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието са подробно описани в обстоятелствената част и отразени в диспозитивната част на постановлението на Районна прокуратура - Панагюрище, а именно:

На 06.04.2016 г. свидетелят С.С.И. и свидетелят Я.В.Г. са били дежурни по утвърден седмичен график в състав на автопатрул, с район на действие гр. Стрелча. Около 20.40 ч. на същата дата, И. спрял за проверка лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с ДР № РВ 7201 СА, който бил управляван от обвиняемият Г.П.Ч.. След спирането на Ч., свидетелят И. поискал документите му, както и тези на автомобила. Тогава обвиняемият Ч. не представил СУМПС и свидетелят И. му съставил АУАН серия Г, с номер 222/148972 от 06.04.2016 г. по реда на чл. 150 от ЗДвП, за това че управлява МПС без да бъде правоспособен водач. Обвиняемият подписал акта без възражения, а при извършена проверка от органите на МВР е установено, че Ч. има издадено и връчено Наказателно постановление № 16-0333-000038/16.02.2016 г., издадено от Началника на РУ към ОДМВР – Пловдив, което постановление е влязло в сила на 24.03.2016 г., за това че Ч. управлява МПС без да бъде правоспособен водач.

         В открито съдебно заседание представителят на Районната прокуратура поддържа представеното предложение.

         В открито съдебно заседание обвиняемият Г.П.Ч. се явява лично. Признава вината си за извършеното деяние. Изслушан в съдебно заседание обвиняемият не дава обяснения.

От показанията на свидетеля С.С.И. се констатира, че на 06.04.2016 г. е работил като част от екип на РУ на МВР в гр. Стрелча, на бул. „България“. Изяснява, че на кръговото кръстовище, срещу знака в началото на кръстовището „Забранено влизането“ е навлязъл автомобил и е бил спрян от свидетеля. Сочи, че при направената проверка е установено, че обвиняемият Ч. не притежава свидетелство за управление на МПС, а при повторна проверка е установено, че това не му е за първи път, след което двамата със свидетеля Г. са отвели Ч. в РУ на МВР, където му е съставен АУАН и е бил задържан за 24 часа. Свидетелят сочи, че Ч. не е оказвал съпротива, нито агресия, а е обяснил, че баба му е починала, но не иска да го съобщи на жена си.

От разпита на свид. Я.В.Г. се констатира, че на 06.04.2016 г. на кръгово кръстовище между бул. „България“ и бул. „Руски“ в гр. Стрелча са забелязали, че водач навлиза в насрещното движение, след което свид. И. е спрял автомобила, управляван от обв. Ч., който по-късно е установено, че няма СУМПС, като управлява МПС без такова свидетелство за втори път. Сочи, че не е имало съпротива, нито каквато и да било форма на агресия в поведението на Ч. по време на проверката.

По делото е приложен АУАН № 222/06.04.2016 г., от който се констатира, че Ч. е навлязъл в кръстовище на пл. „Оборище“ в гр. Стрелча, управлявайки лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с рег. № РВ 72 01 СА, собственост на Стоянка Иванова Николова от гр. Стамболийски, без да е правоспособен водач.

От справка за нарушител/водач за Г.П.Ч. се установява, че на същият са съставени 9 бр. актове за нарушения на ЗДвП, като последното НП, съставено от РУ Стамболийски, при ОДМВР Пловдив е от 08.01.2016 г. и същото е по смисъла на чл. 150 от ЗДвП.

От същата справка се констатира, че Ч. има издадени 30 бр. фишове за нарушение по смисъла на ЗДвП през периода от 12.07.2011 г. до 04.08.2015 г.

Видно от НП № 16-0333-000038/16.02.2016 г., е че  обв. Г.П.Ч. управлява МПС без да притежава СУМПС, управлява МПС без да има поставена регистрационна табела отпред и не съобразява поведението си с пътен знак „Б2“, като управляваното от него МПС е без табели, макар да е регистрирано.

По делото е приложена справка за съдимост рег. № 107/07.04.20016 г., издадена от Районен съд - Панагюрище, от която се установява, че Г.П.Ч. е осъждан три пъти за различни престъпления, през периода 28.07.1987 г. до 10.02.2005 г.

От характеристичната справка на обвиняемият се констатира, че същият живее със съпругата си Борислава Руменова Чарчилова в гр. София, ул. „Козлодуй“ № 169 и се ползва с добро име в квартала, в който живее.

От приложената по делото справка за криминалистична регистрация на Ч. се установява, че същият е регистриран 7 пъти в Централния полицейски регистър.

Видно от Декларацията за семейно и материално положение и имотно състояние на обвиняемия Г.П.Ч. е, че семейството му се състои от съпруга и две деца, като не притежава недвижими имоти и МПС, не получава трудови възнаграждения, годишният му доход е от свободна професия и е възлиза на 4 000 лв.

Управлението на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до две години, съгласно чл. 343в, ал.2 от НК.

При така събраните доказателства, съдът намери от правна и фактическа страна, че обвинението срещу обвиняемия Ч. е доказано по безспорен и категоричен начин, предвид, на което същият бе признат за виновен по него, тъй като е осъществил обективните и субективни признаци на престъпния състав на чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, с форма на вината пряк умисъл – чл. 11, ал. 2 от НК.

Като мотив за извършеното престъпление съдът прие, че Г.Ч. е искал да предпази съпругата си от шока, от смъртта на нейната майка, като я превози до нейния дом.

Съдът като взе предвид предвиденото в НК наказание за престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК - лишаване от свобода до две години, като същото е извършено при пряк умисъл, а също и че обвиняемият е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност при условията на чл. 78а от НК, както и че няма причинени имуществени вреди от престъплението, намира че Г.П.Ч. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание.

Съдът като взе предвид степента на обществена опасност - типична, предвид на големия брой извършвани такива престъпления; като отчете наличието на смекчаващи обстоятелства - добри характеристични данни и пълните самопризнания, които Ч. прави на досъдебното производство и в открито съдебно заседание, както и пълното съдействие, което е указал на органите на РУ на МВР – Панагюрище при извършване на проверката и провеждане на ДП, намира че едно административно наказание при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства, а именно - глоба в размер на 1 000,00 лв. е най-подходящото наказание за извършеното от Г.П.Ч. престъпление.

Именно с така определеното по вид и размер наказание, съдът намери, че ще бъдат постигнати целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК, както по отношение на специалната, така и по отношение на генералната превенция на закона.

Причината за извършване на деянието, следва да се търси в неуважение на разпоредбите на Закона за движение по пътищата от страна на обвиняемият Г.П.Ч..

 

По изложените съображения, съдът постанови решението си.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: