П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

 

година 2016                                                                                        град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                         

На 08 ноември                                                                               година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА С.

                           

Секретар: Н.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

НЧХ дело № 198 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 11,00 се явиха:

 

 

 

Тъжителката А.И.П., редовно призована се явява лично и с адв.Р.И. от Бургаска АК, надлежно упълномощен да я представлява като неин повереник в процеса.

Подсъдимият Т.Д.С. се явява лично и с адв.К от ПазАК, надлежно упълномощен да го представлява като негов защитник в процеса.

Явяват се призованите свидетели И.П.П. и С.Д.М.

Не се явяват свидетелите А.В.М. и П.М.В. – непризовани,поради невнасяне на определения от съда депозит за призоваване на свидетели.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. И.:Моля да се даде ход на делото.

АДВ. К: Да се даде ход на делото.

Съдът намира,че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпил отговор от подсъдимия Т.Д.С. по чл. 254 ал.3 от НПК. В отговора се твърди,че тъжителката на инкриминираната дата също е отправила обидни изрази.Освен това се твърди, че П.В. и С.М.,които се сочат като свидетели-очевидци са се намирали на такова разстояние,което не им е позволявало да възприемат инкриминираните обидни изрази.

АДВ.К: Поддържам отговора. Моля да бъдат допуснати до разпит свидетелите,които сме посочили: Борис Тошев С.  и Р Т С,които сме довели.В момента са извън залата.

Съдът преди да пристъпи към снемане самоличността на явилите се свидетели намира,че частната тъжителка чрез процесуалния си представител следва да поясни за кои точно обидни изрази повдига обвинение срещу подсъдимия.

АДВ.И.: Уточнявам,че в тъжбата сме имали предвид че с обидните думи „боклук”, „курва”, както и с псувнята „мама ти да еба” подсъдимият е обидил доверителката ми, като уронил достойнството,престижа и авторитета й. Също твърдим, че с обидата нанесена на сина й,който е бил там, а именно с думата ”педераст” е обидил и нея като майка. Считам, че е достатъчно в тъжбата да останат обидните думи „боклук”, курва” и псувнята.Това са думите и обидите, отправени точно към доверителката ми и псувнята.Не поддържам обидната дума,отправена към сина й.

Поддържам искането си за свидетелите. Двамата, които водим и днес водим свидетеля Пенчо Д.П. – очевидец.

Сне се самоличността на подсъдимия:

Т.Д.С., роден на *** г. в гр.Панагюрище, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, женен, работещ, неосъждан, с ЕГН **********.

ПОДС.С.: Получил съм  препис от частната тъжба.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55, чл. 115, ал. 4 и чл. 274  от НПК.

Не се направиха отводи на съда и секретаря.

ДОКЛАДВА се инкорпорирания в частната тъжба граждански иск,предявен от частната тъжителка А.И.П. срещу подсъдимия Т.Д.С. за сумата от 1000,00 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди,причинени от деянието описано в тъжбата, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

АДВ. И.: Уважаема г-жо председател, от името на доверителката ми поддържаме гражданския иск и моля да бъде конституиран като граждански ищец.

АДВ.К: Своевременно е предявен и в съответствие със закона.

Съдът намира, че гражданският иск, така както е предявен отговаря на изискванията на процесуалния закон, като приемането му в наказателния процес няма да затрудни разкриването на обективната истина и няма да стане причина за отлагане на делото. Аргумент за това обстоятелство е, че искът е предявен за неимуществени вреди, които следват от деянието.По тези съображения съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА за съвместно разглеждане  в наказателния процес,  предявеният от А.И.П. срещу подсъдимия Т.Д.С. за сумата от 1000,00 лв.,представляваща обезщетение за неимуществени вреди,причинени от деянието описано в тъжбата, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

Конституира като граждански ищец в процеса частната тъжителка А.И.П..

Съдът прикани страните към спогодба.

Съдът намира, че следва да уважи доказателствените искания, поради което

         ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА като свидетели И.П.П., С.Д.М. и Пенчо Д.П..

ДОПУСКА като свидетели,поисканите от защитата на подсъдимия Б Т С.  и Р Т С

Спогодба не се постигна.

Сне се самоличността на допуснатите свидетели:

СВИДЕТЕЛ И.П.П., роден на *** г. в гр.Панагюрище, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН **********.

Свидетелят: Частната тъжителка ми е майка.

Желая да бъда свидетел.

СВИДЕТЕЛЯТ: Обеща да говори истината.

СВИДЕТЕЛ С.Д.М. роден на *** г. в гр.Панагюрище,живущ ***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, работещ, неосъждан, с ЕГН **********

Свидетелят: Без родствени връзки със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. СВИДЕТЕЛЯТ: Обеща да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ ПЕНЧО Д.П. БЪЛГАРИН, българин, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********

 

Свидетелят: Подсъдимият ми е брат. Тъжителката ми е бивша съпруга.

Съдът разяснява правото по чл. 119 от НПК.

Свидетелят: Наясно съм с правото си. Искам да бъда свидетел. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

СВИДЕТЕЛ Б Т С. роден на *** г. в гр.Панагюрище, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, със средно специално образование, работещ, неосъждан, с ЕГН **********

Свидетелят: Подсъдимият ми е баща.

Съдът РАЗЯСНЯВА правото по чл. 119 от НПК.

Свидетелят: Наясно съм с правото си. Искам да бъда свидетел.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. СВИДЕТЕЛЯТ: Обеща да говори истината.

СВИДЕТЕЛ Р Т С родена на *** г. в гр.Панагюрище, живуща ***, българка, българска гражданка, омъжена, със средно образование, работеща, неосъждана, с ЕГН **********

Свидетелката: Подсъдимият ми е баща.

Съдът РАЗЯСНЯВА правото по чл. 119 от НПК.

Свидетелката: Наясно съм с правото си. Искам да бъда свидетел.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. СВИДЕТЕЛКАТА: Обеща да говори истината.

Свидетелите напуснаха съдебната зала.

 

Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ПРОЧЕТЕ се частната тъжба и инкорпорирания в нея граждански иск.

Съдът прикани подсъдимия да даде обяснения.

ПОДС.С.: На 20-ти беше празник, децата ми бяха дошли на гости. Бяхме на двора и чухме шума на резачка, който идваше от съседния двор.

Излязох на улицата и гледам, че съседът ми С. (той е свидетел сега) реже с една резачка по покрива на сградата. Говоря за сграда, която се явява спорна между мен и брат ми. Там беше и племенника ми И.П..

Казах на И., че няма смисъл да се правят подобрения, че имотът е спорен.Водим дело. Да не прави нищо. Казах му да прекрати, да не прави нищо докато не излезе решение на съда.

Точно пред сградата имаше една вишна отпред дърпаше клоните от вишната. Бяха паднали дървета от покрива, той ги режеше. Казах му да не реже, той каза „Махни се бе боклук” и ме напсува. И.П. е син на тъжителката.

Това се чу от сина и дъщеря ми, които ме последваха от двора. Това се чу и от С.М., който режеше с резачката.

В това време тъжителката излиза през вратата и идва при нас.

Сградата е част от спорния имот. Те са няколко постройки.Става въпрос за имот, който е в двора на брат ми.

Нещата започнаха на улицата аз й казвам, тя започна да ме нагрубява, като казва, че имотът е на баща му (има предвид мъжа й И.) и може да си прави каквото си иска.Казвам й, че имотът е спорен.Трябва да чакаме решението.

В самия разговор тя започна да ми казва „Ти нищо не си строил”. Казвам й „Това го е строил баща ми"

Аз й казах „ Вие (за А.) нямате работа тук в спорния имот.

В течение на разговора, понеже станаха семейни кавги и разправии, А. ми вика „И да знаеш, че жена ти е най-голямата курва в чужбина”. Съпругата ми наистина е в чужбина.

 Аз тогава й казах на  А., „ти може би си по-голяма курва от нея”. Не използвах „може би”. Казах й „Ти си по-голяма от нея”.

Това беше за момента. Иначе ние постоянно си имаме дразги.

Много пъти съм чувал бившият съпруг на А. и големият й син Д да я псуват и да я обиждат със същите приказки, че е курва. Аз си обяснявам, че те я наричаха така, защото тя ги беше изоставила.

Предполагам, че преди 20-30 години А. напусна дома на брат ми.

Досега съм получавал хиляди клетви от А.. На 20-ти март А. ми каза „Дано не си жив”, „в къщата ти огън да гори”.  Тя ми каза този ден и други обидни думи. „Простак” ме нарече.

Аз си признавам, че нарекох тъжителката „курва”, че е по-голяма курва от жена ми, но не съм я псувал на майка. Не съм я наричал „боклук”. За „курва” й казах, след като изрече думите за жена ми.

Синът и дъщеря ми пристигнаха у нас на 19-ти март –предишния ден. Пристигнаха с един лек автомобил.Синът ми живее в Пловдив. Дойде с леката си кола. Дъщеря ми живее в с.Ивайло и тя си дойде с автомобила.Всеки си дойде с личен автомобил.

Синът ми стоя у нас и си замина на 20-ти, след обяд, около 3-4 часа. В събота вечерта бяха в къщи и в неделя си заминаха.

Зад мен беше синът ми, а зад него беше дъщеря ми. Всички бяхме на улицата. Освен нас тримата на улицата беше и С., а майка му се беше подпряла на вратата и гледаше. Майка му на С., тя е съседка, беше на около 20 метра от нас. Други хора нямаше. Сестрата на С. не съм я видял там.

Брат ми дойде след като започна цялата разправия.На половината от разправията дойде брат ми.

Брат ми дойде след като беше приключила нашата кавга.Той не чу обиди.

АДВ. И.: Нямам повече въпроси.

АДВ. К: Нямам повече въпроси.

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля ПЕНЧО Д.П.:

На 20-ти март 2016 г.бях в двора и чух голям скандал. Излязох на пътя и брат ми псува и обижда бившата ми жена. „Мамка ти да еба”, „курво”, „проститутко”, ”Ти обиколи България” и „Ще ви изтрепя, ще ви довърша”.

Бившата ми жена нищо не му отговаряше.Не съм чул никакви обиди от нейна страна.Не е обидила жена ми никого.

Като излязох вън видях С.М.,сина ми И.П.,беше П. там той е наш съсед, А.М. беше там. Съседка ни е и е на С.М. майка.Тя беше на място, на 2 метра. Имаше и други съседи. На А. съпруга й беше, зет й беше, дъщеря й беше – на 5 метра бяха.

Децата на брат ми не бяха на мястото. Като свърши кавгата синът му дойде да го прибира, а той се дръпна и вика „чакай ще ги оправя” каза на сина ми „На 60 години съм но ще те смачкам”.

Дъщерята на Т. ***. На 20-ти март не съм виждал дъщеря му Р. Р я нямаше.

Те като дойдат си спират колите понякога пред тях, някога и пред нас. В момента нямаше никакви коли. Само неговия джип беше там (сочи подсъдимия).

Бях от самото начало на разправията.Момчето ми и С. режеха клони да чистят вишната.Дворът ми е на 1,5 метра от инцидента. На толкова разстояние бях аз от инцидента. Една мрежа разделя улицата от двора ми. Аз ги виждам на улицата.Резачката беше свършила да работи.Излезе бившата ми съпруга и то (подс.) започна да й вика „какво дириш тука”, започна да я псува и да я ругае.

Към 1990 г. се разделихме със съпругата ми.

Нито аз, нито синът ми сме обиждали съпругата ми.

Аз бившата си съпруга никога не съм я псувал. Синът ми  Д как ще псува майка му. Никога.

Малкият ми син беше на 15 години когато съпругата ми напусна дома.Двамата сина тръгнаха с майка си.Аз останах сам.Впоследствие, след 2-3 години синовете се върнаха при мен.

Зная,че бившата ми съпруга е при майка си и баща си.Работеше по София. Не зная бившата ми съпруга да е живяла в с.Найден Герово.

АДВ. И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

АДВ. К: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ПОДС.С.: Нямам въпроси към свидетеля.

ПОДС.С.: Искам да дам обяснения във връзка с показанията на този свидетел. Искам да кажа, че така както обяснява където е бил има изградена плътна стена от тухли и не може да види и да чуе.

Разпитът на свидетеля приключи и същият остана в съдебната зала.

 

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля И.П.П.:

 20-ти март 2016 г. беше ден неделя. С майка ми А. режехме овошките.Първо имаше овошка в двора, която рязахме, а след това излязохме на улицата да окастрим клоните на черешата, която се намира пред дома ни. Видях, че имаше две летви, които стърчеха от покрива на старата плевня.Извиках комшията С. с резачката да изреже летвите.Причината да отрежем летвите беше че стърчеха много навън и може някой да не ги види и да се нарани.След като той изряза летвите идва  чичо ми – подс. Т.С.. Започна да казва, че това което е там не трябва да се пипа нищо. Пита „защо режете тук” какво правите, започна да ме обижда – „боклук”, „педераст” и започна да ме псува на майка.В същото време се намеси майка ми, която беше на място и събираше клоните от черешата се намеси и започна да му вика „Т., спри се. Недей да обиждаш момчето”. В отговор на това Т. започна да обижда майка ми.

Нарече я „Ти ли ма курво. Обиколи цяла България и пак се връщаш тук”. Това е. Псувня не съм чул. Не съм чул да я нарича „боклук”.

Не съм чула майка ми да обижда Т.С..Не съм чул майка ми да е казала на чичо ми нещо за неговата жена.Мълчеше си.

На улицата освен мен, чичо ми, майка ми и С. беше П.В. и майката на С. – А.М..Те явно заради кавгата дойдоха, защото много пъти е имало скандали да се разправя Т..Други хора не си спомням да е имало.

Децата на Т. не бяха там.Накрая дойде Б. Това е синът на Т.. Явно е чул скандала и дойде да прекрати скандала и да го прибира.

Радка – дъщерята на Т. я нямаше там. Аз на този ден въобще не съм я виждал.

Не съм виждал леки автомобил на улицата, които да са ми познати.На улицата беше моят микробус.

Аз, майка ми и брат ми Д сме в добри отношения.Брат ми никога не е обиждал майка ми пред мен.

Не съм чул баща ми да е обиждал майка ми преди.

Според мен майка ми няма лошо отношение към жената на чичо ми Т..

Когато чичо ми дойде С. беше до плевнята.Майка му А. беше пред тях,на около 10 метра.Двора се разделяше от тротоара от мрежа.Скоро сложихме врата.Има ограда в другия край.Там където бяхме се виждаше улицата от двора.

Когато баща ми дойде, кавгата между майка и чичо беше отминала.Всичко стана за кратко време.

Майка ми беше дълбоко обидена от думите на чичо Т..Тя се разтреперя цялата.Не съм чул майка ми да отвръща с някакви думи на чичо ми.

Не съм искал да се бия с чичо ми.Не се е налагало Борис да ни разтървава нито мен, нито чичо ми. Ние не сме искали да се бием или да се караме, а искахме да се прекратят глупостите.

Майка ми подаде тъжба за обидата от чичо ми.Аз не съм подавал тъжба,защото не искам да се разправям.

Не съм чул баща ми да псува майка ми.Може да е имало някога, но преди много време.В миналото майка и татко са имали кавги и разправии.

Не съм чувал брат ми  да обижда и да псува майка ми.

Не знам къде живееше майка ми последно. Беше в едно село.

АДВ. И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

АДВ. К: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ПОДС.С.: Нямам въпроси към свидетеля.

Разпитът на свидетеля приключи и същият напусна съдебната зала.

 

 

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля С.Д.М.:

На 20-ти март 2016 г. И.П. ме помоли да отрежем две дъски, които стърчеха от покрива на една стопанска сграда в техния двор.Аз се отзовах. Отидох с резачката.Тъкмо започнахме и дойде чичо Т.. Вика „Гаси резачката”. Аз я изгасих. Те започнаха да се разправят. Чичо Т. каза на И. „Това да не ти е бащиния”. И. каза: „Да бащиния ми. Чичо Т. вика . То ми е от татко”. Тогава излезе леля А и тя каза на чичо Т. „Бащиния му е”. Чичо Т. каза „Айде ма курво.Обиколи цяла България и се върна пак тука”. От там нататък се прибрах и не зная какво повече е станало.

Не съм чул леля А да каже нещо за жената на чичо Т..

Караха се. Леля А му казваше на първо място да не обижда И..Не съм чул обиди от страна на леля А.

Майка ми се казва А.М.. Тя беше там и тя чу. Сестра ми също беше там.Г Б се казва и тя чу.Съпругът й беше там – А Б.

Бащата на И. -Пенчо дойде аз още бях там.Той тогава нещо беше болен, но когато аз си тръгвах той дойде.Не зная дали е чул обидите.П излезе от къщата след като подсъдимият беше изрекъл обидите.Може би 5 минути, а може и да не е имало пет минути.

Познавам децата на подсъдимия. Казват се Б и Р. Когато стана кавгата тях ги нямаше. После аз от нас, от терасата като погледнах и видях, че Б ги разтърваваше. И.П. и подс.Т.С. се бяха хванали готови да се бият и Б ги разтърваваше.Казваше на баща си да слиза надолу.Да се прибира в къщи и да не се разправя. Това е.Друго не зная.

Радка не съм я виждал нито на мястото, нито на същия ден.

От нашата къща се вижда двора на подсъдимия.В къщи съм си бил на този ден.

Не знам Радка да има кола.Мисля, че няма.Не си спомням пред дома на Т.С. да е имало леки автомобили, които не познавам.

Не мога да отговоря как А. е изживяла обидите.Чух обидната дума „курво”.

Тогава ми направи впечатление, че И. го няма там.Тогава нещо беше болен, нещо операция е имал.

Докато бях на място не съм чул А. да отправя каквито и да е обиди по адрес на Т.С. или по адрес на който и да е негов близък.

От местото където се случваше майка ми беше на около 10 метра.

От дома ми се вижда улицата и част от двора на Пенчо.

Не съм чул И.П. да обижда леля А.

Не съм чул Д П. – големият син на А. да я псува или да я обижда с обидни думи.

АДВ. И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

АДВ. К: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ПОДС.С.: Нямам въпроси към свидетеля.

Разпитът на свидетеля приключи и същият напусна съдебната зала.

 

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля БОРИС ТОШЕВ С.:

Тази година Тодоровден се честваше на 19-ти март. Аз живея и работя в Пловдив.Ходих в Стрелча на 19-ти март.С личния си автомобил.С мен пътуваше годеницата ми.

На 20 март 2016 г. беше преди обяд, може би около 11,00 часа и ние, тъй като не пушим вътре бях излязъл в двора за да пуша.Не мях сам.Бях със сестра ми и баща ми.Тогава чухме, че от съседния двор, т.е. от двора на чичо ми идва шум от резачка. Баща ми излезе навън да види какво се случва.Аз излязох след него. Сестра ми и тя излезе.Двете улици са на ъгъл,там има една стопанска постройка, за която чичо ми и баща ми водят дело. Видяхме, че съседът ни С. режеше с резачка едни стърчащи дъски от покрива на постройката дъски.След като отряза дъските и изгаси резачката, това стана за много кратко време, баща ми се обърна към братовчед ми И. и каза., че не следва да се правят ремонти по сградата, тъй като дворът е спорен и се водят още дела за собствеността. И. отвърна на баща ми „Гледай си работата”. Нарече го „боклук” и го напсува на майка. В този момент стринка ми (тъжителката А.) излезе от двора и започна спор. Каза на баща ми”Какво искаш”. Не мога да цитирам дословно но беше в смисъл да не се заяждай, гледай си твоите деца и твоята жена, която е най-голямата курва в Италия, понеже майка ми е там и работи. Баща ми съответно отвърна. Каза й: „Погледни се ти, че си обиколила цяла България с н-брой мъже”. Нямам спомен дали й каза „курво”, но й каза това, че е обиколила България с много мъже. Мисля, че се размениха някакви реплики, но не мога да кажа на 100%, тъй като успоредно с това братовчед ми налетя на баща ми да го набие. Да се саморазправя,при което аз го хванах.Опитах се да туширам ситуацията.Така се и получи – аз поведох баща ми към дома, а тя (тъжителката) тръгна към тях.

И. започна да обижда пръв. След това излезе майка му А..Всъщност всичко е заради по-ранните им взаимоотношения.

Не съм сигурен дали А. е чула, тя идваше и разправията между тях започна.

Имали сме и по-рано такива разправии и по мое мнение А. е била много дейна в кавгите. Бих я определил като конфликтна жена.

Чул съм обиди от големия й син Д и от бившия й съпруг, т.е. чичо ми.Чул съм да я псуват, чул съм и да я обиждат и с други думи.Например с лични думи.Чул съм думата „курва”.Обикновено когато те са обиждали така А. те са били под въздействието на алкохол.

Зная, че стринка ми живееше в едно Пловдивско село преди време, а сега живее в гр.Стрелча.

Аз бях шокиран от обидните думи от леля ми към майка ми.Нищо не направих.За момент се вцепених.

По време на случката сестра ми беше там, зад мен и баща ми.

Не си спомням дали баща ми ходи да вземе сестра ми да дойде в Стрелча или пристигна с автобус.

Казах,че съм чувал обидните думи от съседния двор.Не мога да конкретизирам период.Това съм го чувал няколко пъти с обидите по адрес на тъжителката в продължение на 10-15 години.

АДВ. К: Нямам повече въпроси към свидетеля.

АДВ. И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ПОДС.С.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът пристъпи към разпит на свидетелката Р Т С:

Ходих на имен ден на баща ми тази година. Беше на 19.03.2016 г. Събота. Баща ми дойде да ме вземе от с.Ивайло.

На 20-ти март стана скандал между баща ми, бившия ми братовчед И. и леля А..

Аз бях последна, на 2 метра от тях.Първо излезе баща ми и впоследствие разбрахме, че съседа с резачката е отишъл да отреже на ъгъла на стопанската сграда някакви дъски, които стърчели. И. извикал съседа С.. Баща ми излезе, после брат ми след него, а аз след брат ми. Тръгвам и аз веднага след тях. Пиехме кафе вън на двора. Да съм била на 1-2 метра зад тях.  Съседът отряза дъските,като това не му отне много време. Баща ми каза на братовчед ми да не се занимават с нищо, защото имотът е спорен и докато не се разбере на кой какво се полага да не с прави нищо. Той тогава го обиди и му каза „боклук”ти ще ми кажеш какво ще правя”.Напсува го на майка. В това време излезе тъжителката –г-жа П..Каза на баща ми да не се занимава със синовете й,да не ги притеснява, да си погледне неговото семейство, да погледне и съпругата си, която била „най голямата курва в Италия”.Майка ми работи там, изкарва си прехраната. Баща ми беше афектиран. Като чу какво казва тя за майка ми той й отвърна по начина, по който се предполага. Той й каза, че тя е по-голяма курва от майка ми, да си погледне нейното семейство.

Впоследствие братовчед ми И. тръгна към баща ми да го бие, а брат ми го хвана и предотврати. Брат ми хвана баща ми и ние тръгнахме към нашия двор, а те към техния.

През годините назад, чичо ми понеже го е яд на стринка ми (тъжителката) и като се напиеше я псуваше.

Мисля, че през 1995 г.когато помагахме на чичо ми за войнишко изпращане синът им Д беше ядосан много от това положение с родителите му и тогава я псуваше много и казваше,че не иска в пътя да я срещне.

Како излязохме с баща ми и брат ми там на място бяха съседът С., майка му беше на входната врата на къщата – А. се казва. Сестра му на С. и мъжа й А Б бяха. Смятам, че най-вероятно са чули обидите. Майката на С. беше на около 20 метра, а сестрата на С. на 15 метра.Там около пейката бяха.Предполагам, че предвид тона с който говореха, според мен са чули.

Била съм свидетел големият син на тъжителката и бившия й мъж да я псуват.Говорили са по неин адрес, след развода.Уточнявам, че когато казах че назад във времето съм чувала много обиди и псувни от чичо ми и от сина им Д нея вече я нямаше в къщата. Беше напуснала дома.

Аз работя в „Макдоналдс”.На магистрала Тракия. Работя от 07,00 до 15,30 часа.На петдневна работна седмица.Имаме план-график и си избираме почивните дни – два дни в седмицата, но не е задължително да са само в събота и неделя.

И преди когато са били заедно тъжителката е идвала да спи у нас, заради скандалите.

АДВ. К: Нямам повече въпроси към свидетеля.

АДВ. И.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ПОДС.С.: Нямам въпроси към свидетеля.

АД.И.: Представям и моля да бъдат приети характеристична справка и справка за съдимост за подсъдимия, които по мое искане получихме след издадено съдебно удостоверение.

АДВ. К: Не се противопоставям.да се приемат.

 

Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото справка за съдимост на подсъдимия и характеристична справка, представени от адв.И..

 

Съдът отново прикани страните към спогодба.

 

АДВ. К: Уважаема госпожо съдия,с оглед установената фактическа обстановка предлагаме помирение на тъжителката,което да бъде в следния смисъл:

Т.С. да й заплати обезщетение в размер на 400,00 лв. за отправената към нея обида,която е израз на това, че той съжалява за това че нещата са се развили така между тях и го прави с желанието децата им да живеят в мир и разбирателство в съседните имоти. Разноските да останат за страните така,както са направени.Сумата ще бъде платена за срок от три месеца на вноски съответно 1 вноска от 200 лв. и 2 вноски от по 100 лв.,като първата вноска бъде вносима до 15.12.2016 г., втората вноска от 100,00 лв. – до 15.01.2017 г. и третата вноска, отново от 100,00 лв. – до 10.02.20167 г. В случай на неплащане на която и да е от вноските задължението става изцяло изискуемо ведно със законната лихва, считано от инкриминираната дата.

ПОДСЪДИМИЯТ: Съгласен съм да постигнем такова споразумение.

АДВ. И.: Съгласен съм с така предложеното споразумение.

ТЪЖИТЕЛКАТА: Съгласна съм да приключим със спогодба, както беше изложено.

 

Съдът като съобрази изявленията на страните намира на първо място,че постигнатото помирение е процесуално допустимо,с оглед на което

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното помирение,по силата на което Т.Д.С., с ЕГН ********** се задължава да заплати на частната тъжителка А.И.П. с ЕГН ********** обезщетение за неимуществени вреди,причинени в резултат на описаното в тъжбата по НЧХД № 198/2016 г. по описа на Районен съд Панагюрище деяние, в размер на 400,00 (четиристотин)лв. на три вноски, както следва: първата вноска в размер на 200,00 лв., платима до 15.12.2016 г.; втора вноска в размер на 100,00 лв. – платима до 15.01.2017 г. и трета вноска в размер на  100,00 лв.,платима до 10.02.2017 г.

Страните се споразумяват, в случай на неплащане на която и да е от вноските на падежа,задължението да стане изцяло изискуемо,ведно със законната лихва, считано от инкриминираната дата – 20.03.2016 г.

Страните се споразумяват разноските да останат за сметка на всяка една от страните така,както са направени.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

ТЪЖИТЕЛ:                                                  ПОДСЪДИМ:

         /А.И.П./                                              /Т.Д.С./

 

 

ПОВЕРЕНИК:                                                        ЗАЩИТНИК:

         /адв.Р.И./                                           /адв.К/

 

 

 

Съдът намира,че така постигнатото помирение не противоречи на закона и добрите нрави,с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото помирение в горепосочения смисъл като непротиворечащо на закона и добрите нрави.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

С оглед постигнатото помирение,съдът счита,че производството по делото следва да бъде прекратено,поради което и на основание чл.289, ал.1 във връзка с чл.24, ал.4, т.3 от НПК,съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 198/2016г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Предвид постигнатото помирение в тежест на подсъдимия  Т.Д.С.,със снета самоличност ще следва да бъде присъдено заплащането на държавна такса в размер на 2% върху материалния интерес,върху който бе постигната спогодба, но не по-малко от 50 лв., съгласно Тарифа 1 от Закона за държавните такси събирани от съдилищата, прокуратура, следствени органи и Министерство на правосъдието.

 

По тези съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА Т.Д.С. с ЕГН **********, да ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса върху материалния интерес съобразно постигнатото помирение в размер на 50.00 (петдесет) лева, както и 5.00 (пет) лева само в случай на  служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Протокола изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13,27 часа.

 

 

СЪД. СЕКРЕТАР:                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: