Р Е Ш Е Н И Е

№ …………    

29.11.2016г., гр.Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - Панагюрище, в публично заседание на двадесет и девети ноември, през две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА С.

  

Секретар Н.С.

Прокурор Красимир Танев

като разгледа докладваното от съдия С.  АНД  № 247 по описа за 2016 г.

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 1 и ал.4 от НК, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия П.К.Д., роден на *** г. в гр. София, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.10.2016 г. в гр. Панагюрище е управлявал МПС – лек автомобил „Тойота Ярис“, с рег. № РА 9348 ВХ след употреба на наркотично вещество – канабис ТНС, установено по надлежния ред чрез извършена проверка с техническо средство „Drager Drug Chek 3000“ – престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, платима в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище, както и 5,00 (пет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на наложеното наказание глоба.

На основание чл. 78а, ал.4 от НК, във връзка с чл. 343г от НК, във връзка с чл. 343б, ал. 3 от НК, налага на П.К.Д., със снета самоличност, наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.

Вещественото доказателство – техническо средство „Drager Drug Chek 3000“, намиращо се  на съхранение при домакина на РУ Панагюрище, ДА СЕ УНИЩОЖИ, предвид невъзможността да се използва повторно и свързаната с това липса на икономическа стойност и невъзможност за реализация в търговския оборот.

Решението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

                           

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: