Р Е Ш Е Н И Е

113

 

      31.10.2018г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Четвърти октомври

 

2018

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор   КРАСИМИР ТАНЕВ                                                     

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

съдия СТАТЕЛОВА

 

117

 

2018

 
 


                                       АНД №                       по описа за                     год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 18-0310-000315 от 17.04.2018г. на Началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР- Пазарджик. В жалбата си Д.Н.Д.,***, сочи, че обжалва постановлението, като незаконосъобразно и неправилно, тъй като същото е постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон. Д.Д. твърди, че не е извършил описаното в постановлението административно нарушение, а при състяването на процесния АУАН и обжалваното НП са съществено нарушени разпоредбите на чл. 42, чл.57 и др. от ЗАНН.

Д.Д. моли съда, да постанови решение, с което изцяло да бъде отменено, като незаконосъобразно, Наказателно постановление № 18-0310-000315 от 17.04.2018г. на Началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР- Пазарджик.

В докладната записка, рег № 310Р-4473/03.04.2018г., изготвена от мл. инспектор И.С.А., се установява, че по време на извършване на нарушението на 29.03.2018г., полицейският инспектор е указвал съдействие на Община Панагюрище, на ул. „Делчо Спасов“, в близост до автогарата и около 7,25 часа, служителите на реда са чули силен писък. Поглеждайки към паркинга на автогарата, са видели човек да лежи под задната част на автобус (микробус). На място е установено, че пострадалата е пешеходката Т.Р. М. от с. Баня, общ. Панагюрище. Служителите на реда са установили кой е водач на автобуса – жалбоподателя Д.. В докладната записка се сочи, че М. е била транспортирана от ФСМП до Спешното отделение на „МБАЛ  Уни Хоспитал“ ООД, където е хоспитализирана. От докладната се установява, че водачът е изпробван за употреба на алкохол с Алкотест „Дрегер“ и пробата е отрицателна, същият е заявил, че при връщането на микробуса назад не е успял да види пешеходката. Посочено е, че на водача е съставен АУАН.

Видно от приложения по делото Констативен протокол за ПТП с пострадали лица № 1, рег. № 310р-4399/02.04.2018г., е че, ПТП е предизвикано от автобус марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, с ДР № ********, управляван от жалбоподателя Д.. Описано е, че водачът на МПС 1 се е движел на заден ход, като не се е убедил, че пътят зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност за движението и живота и здравето на пешеходците, поради което е блъснал пешеходката, като е реализирал ПТП с пострадало лице.

От справка за нарушител- водач, относно жалбоподателя Д.Н.Д., се установява, че същият няма други съставени НП за извършени нарушения.

Съгласно докладна записка, рег. № 310Р-5208/19.04.2018г., изготвена от инсп. Р.В., на 03.04.2018г. е постъпило възражение от Д.Д., относно съставения АУАН. Сочи се, че до съставянето на АУАН е довело извършването от страна на Д. на нарушение, докато е управлявал автобус марка „Мерцедес“ с ДРН № ********, като при движение на заден ход, водачът не се е убедил, че пътят зад превозното средство е свободен и няма да създаде опасност за движението, живота и здравето на пешеходците и е блъснал преминаващата зад автобуса пешеходка Т. М..

Съгласно приложената по делото Заповед рег. № 812 ПЗ-952/20.07.2017г., Началникът на РУ Панагюрище при ОДМВР Пазарджик е оправомощен да осъществява контролна дейност по ЗДвП и да съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП, както и наказателни постановления.

По делото е изслушан актосъставителя И.С.А., който сочи, че тъй като теренът на Автогарата в Панагюрище представлява частен имот, актосъставителят не може да посочи дали е забранено или не преминаването на пешеходци. Сочи, че има поставен знак „Забранено преминаването на пешеходци“, като счита този знак за абсурден по отношение на този недвижим имот, тъй като по предназначение същият представлява автогара и тогава пътниците няма как да стигнат до съответните сектори. Твърди, че само чрез автотехническа експертиза може да се установи, дали пострадалата М. се е намирала в така наречената „мъртва зона“ зад автобуса, където видимостта на водача е ограничена. Сочи, че не е непосредствен свидетел на настъпилото ПТП и изяснява, че поради реконструкция на ул. „Делчо Спасов“ в гр. Панагюрище, са затворили пътя, за да се укаже съдействие за извършване на пътно- строителните работи, като заедно със свидетеля Г. са видели пристигането на автобуса, който паркирал на сектора, където е разрешено паркирането и е забранено за движение на пешеходци в района на автогарата. Установява, че след слизането на пътниците, около минута по-късно, автобусът тръгнал да излиза на заден ход и е ударил пешеходката Т.Р., със задната лява част на автобуса, като пострадалата е попаднала между купето на автобуса и близо до задните губи. Сочи, че ПТП е настъпило за секунди, пострадалата е извикала и всичко е свършило, като същата е била извозена с линейка за хоспитализация.

От разпита на свидетеля Д.И.Г., които съдът цени изцяло, като последователни и безпротиворечиви с останалите събрани по делото доказателства, се установява, че има предупредителни знаци за забрана за придвижването на хора в района на автогарата, като той е поставен на входа на самата автогара, но автобусите влизат с хората вътре. Свидетелят установява, че към  момента на настъпване на ПТП половината автобус е бил извън сектора, а пострадалата е трябвало да се движи по тротоарната част на сектора, а не зад автомобила. Свидетелят сочи, че когато се озовал на настъпилото ПТП, шофьорът е изваждал пострадалата М. изпод автобуса. Г. сочи, че пострадалата е надавала викове, имала е наранявания по главата, тялото и е била със скъсани дрехи, но свидетелят не е наясно, дали при придвижването си се е намирала в така наречената „мъртва зона“ зад автобуса.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, безспорно се установи, че жалбоподателят Д.Н.Д. е управлявал автобус, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер“, с ДРН ******** на процесната дата -29.03.2018 г., около 7,25 часа и след като е приключил с конкретен курс, е започнал маневра „Заден ход“, с цел излизане на автобуса от съответния сектор. Именно тогава, с лявата странична част на автобуса, е повлякъл движещата се зад автобуса пострадала Т.Р. М., която от движението на автобуса се е озовала между вратата на превозното средство и задните му гуми. М. надала викове от болка, което накарало жалбоподателя Д. да спре и по този начин не е нанесъл още допълнителни наранявания, на вече пострадалата и със скъсани дрехи Т. М.. Установи се, че непосредствено до автогарата, осигурявайки сигурността на извършвани строително-ремонтни работи, се е намирал актосъставителя И.С.А. в екип със свидетеля Д.И.Г., които веднага са констатирали наличието на ПТП с пострадало лице и на жалбоподателя Д.Д. е съставен АУАН.

В АУАН е посочено, че на служебния паркинг на Автогара гр. Панагюрище жалбоподателят, при движение на заден ход не се е убедил, че пътят зад превозното средство е свободен и няма да създаде опасност за движението, живота и здравето на пешеходците. Този АУАН е станал основа за изготвянето на процесното НП, в което за това, че на 30.03.2018г., в 7,25 часа, на ул. „Делчо Спасов“ в гр. Панагюрище, като водач на автобус с ДРН № ********, при движение на заден ход, Д.Д. е реализирал ПТП с пострадало лице и за нарушение на чл. 40, ал.2 от ЗДвП, заради това, че не е наблюдавал непрекъснато пътя зад пътното превозно средство при движение на заден ход, на Д.Н.Д. е наложена глоба в размер на 20,00 лв., по реда на чл. 183, ал.2, т.11 от ЗДвП.

По делото безспорно и категорично се установи, че има предупредителен знак за пешеходци, на които се забранява движение по плаца, предназначен за придвижване на автобусите към съответните сектори на Автогара Панагюрище. установи се също, че управляваният от Д.Д. автобус се е намирал в сектор, представляващ час от Автогара Панагюрище, докато пътниците, при приключване на курса са слизали, от управляваното от него пътно превозно средство. По делото обаче, не се събраха никакви доказателства дали пострадалата Т. М. се е придвижвала по плаца, който е забранен за движение на пешеходците или още се е намирала на сектора, предназначен за слизане на пешеходците и придвижването им към пешеходната зона на автогарата. Когато актосъставителят А. и свидетелят Г. са посетили ПТП, привлечени от виковете на М.,  тя се е намирала между задната врата на автобуса и гумите на автобуса, поради което, точното местоположение на пешеходката към момента на сблъсъка с автобуса не може да се установи безспорно и категорично. Установи се обаче, от обясненията на актосъставителя както и от показанията на Г., че жалбоподателят Д. се е предвижвал на заден ход, като не е установено безспорно и категорично, че автобусът има „мъртва зона“ и липса на видимост при придвижване назад, както и че М.  се е намирала в обсега на „мъртвата зона“, при която Д. не е можел да установи наличието на пешеходец зад управляваното от него пътно превозно средство. Не се установи безспорно и категорично, не само с каква скорост се е придвижвал на заден ход, а и на какво отстояние от автобуса се е намирала пешеходката, към момента на сблъсъка й с пътното превозно средство. Установи се само и единствено конкретно, че към момента на извършване на маневрата „движение на заден ход“, Д. не е наблюдавал непрекъснато пътя зад пътното превозно средство, управлявано от него.

Така мотивиран, Панагюрският районен съд, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, във връзка с чл. 183, ал.2, т.11 от Закона за движение по пътищата

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0310-000315 от 17.04.2018г. на Началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР- Пазарджик, с което за нарушение на чл.40, ал. 2 от ЗДвП, във връзка с чл. 183, ал.2, т.11 от ЗДвП, на Д.Н.Д., с ЕГН -**********,***,  е наложено административно наказание глоба в общ размер на 20,00 (двадесет) лв.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: