РЕШЕНИЕ № ......

Гр.Панагюрище, 30.10.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на 17.10.2017 год. в състав: районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Н.Стоянова, като разгледа АНД № 180/2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Ц.С.Т. *** с ЕГН: ********** против НП № 17-0310-000665 от 15.08.2017 год. на Началника на РУ - Панагюрище, с което на основание чл.174, ал.1,т.2  от Закона за движения по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДП на жалбоподателката е наложена глоба в размер 1 000 лв. (хиляда лева) и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12  (дванадесет) месеца.

Релевираните в подадената жалба оплаквания се свеждат до твърдения, че жалбоподателката не е извършила вмененото й нарушение.

В съдебното заседание жалбоподателката се явява лично и с упълномощен защитник – адв. В.В. ***, чрез който поддържа жалбата и моли за отмяна на обжалваното НП.

За ответника по жалбата – АНО (административно-наказващия орган), редовно призован, не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателката Ц.Т. е санкционирана за това, че на 09.08.2017 год. в 20:42 часа в село Попинци по ул. „Г.Д.“ е управлявала лек автомобил „Пежо 206“ с рег.№ ******, под въздействието на алкохол – 1, 07 промила, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410, №0025.

За извършеното нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП мл.автоконтрольор Г.П. съставил против жалбоподателката  АУАН  № 787 от 09.08.2017 година, който последната подписала без възражения.  

Въз основа на този акт било издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателката на 24.08.2017г., видно от разписката към НП, като жалбата против НП била подадена чрез АНО още на същия ден, поради което е процесуално допустима, като подадена в срок и от лице, активно легитимирано да иска въззивен контрол.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  събраните по делото писмени доказателства и показанията на свидетеля И.А..

Чрез показанията си свидетелят А. – мл.автоконтрольор в  РУ Панагюрище, които съдът кредитира като безпристрастно депозирани,  установява, че на 09.08.2017 г. по време на работната смяна заедно с актосъставителя Г.П. получили сигнал за скандал  в село Попинци. Сигналът съдържал твърдения, че лице, употребило алкохол управлява автомобил в село Попинци. Автомобилът бил посочен като „Пежо Комби”, с точно описание на ц. и регистрационния номер. След получаването на сигнала полицейските служители отишли с патрулния автомобил в село Попинци. Приближавайки към адреса забелязали, че след тях  се движи въпросният автомобил, водачът на който рязко спрял, потеглил на заден ход, след което завил в ляво по улица без изход. При завиването на автомобила, св.А. видял че същият се управлява от жалбоподателката и че тя е сама в автомобила. Полицаите подали светлинен сигнал и последвали автомобила, управляван от жалбоподателката. Междувременно последната  била спряла и излязла пред автомобила.  Държала бутилка. Видимо била притеснена и алкохолно повлияна. Започнала да обяснява на полицаите за скандала с подалото сигнала лице. Тъй като жалбоподателката показвала признаци на употребила алкохол, полицаите я тествали с техническо средство, цифровата скала на което отчела  1 ,07 промила. След това полицай П. издал на жалбоподателката талон за медицинско изследване, като й разяснил правото да даде кръвна проба във ФСМП Панагюрище. Жалбоподателката не дала кръв за изследване, при което полицай П. съставил и й предявил АУАН, с който й вменил нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата.

Съдът кредитира показанията на полицейския служител св.А., тъй като са обективни и депозирани от лице, което не е заинтересовано от изхода на делото. Независимо от служебната връзка между полицейския служител и АНО, първият няма никакъв личен мотив да уличава жалбоподателката, като й приписва нарушение, което иначе тя не е извършила. Фактите, отразени в НП съдът прие за установени изцяло въз основа на приложения по делото акт за установяване на административно нарушение и показанията на свидетеля А., който е очевидец на извършеното нарушение. Актът е съставен редовно, не страда от пороци, поради което съгласно чл. 189, ал.2 от ЗДв.П същият има доказателствена сила до доказване на противното.

 

При така установеното съдът намира, че извършеното от жалбоподателката Ц.Т. запълва състава на вмененото й    административно  нарушение. Последното  е  доказано по един несъмнен и категоричен начин. Твърденията в жалбата, че жалбоподателката не е управлявала автомобила останаха неподкрепени от нито едно доказателствено средство.

Съдът намира, че нарушението, освен че е доказано, е  и  правилно квалифицирано.

За нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, санкционната норма на чл.174, ал.1, т.2  от ЗДП  предвижда две кумулативни наказания – глоба от 1 000  и наказание лишаване от право да се управлява МПС за срок от 12 месеца. При този законодателен подход съдът не намира за нужно да излага мотиви дали АНО се е съобразил с изискванията за индивидуализация на наказанията, т.е. дали правилно е отчел наличните смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. Единствено следва да се посочи , че наказанията са наложени в размерите, предвидени в ЗДП.

       Предвид изложените горе съображения, Панагюрският  районен съд в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

                                                        Р Е Ш И  :

 

 ПОТВЪРЖДАВА  НП № 17-0310-000665 от 15.08.2017 год. на Началника РУ-Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, с което на Ц.С.Т. *** с ЕГН: **********, на основание чл.174, ал.1, т.2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП  е наложена глоба в размер 1 000 лв. (хиляда лева) и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца, като законосъобразно.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: