МОТИВИ  

към присъда, постановена по НОХД № 92/2014. на Панагюрския районен съд

 

Производството е образувано по внесен от Районна прокуратура – Панагюрище обвинителен акт, с който е повдигнала обвинение срещу М.  М.Г.,***, за това, че на 24.08.2012 г. в гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, е създал произведение с порнографско съдържание – видео файл «Видео-000(1)3gp”, за създаването на който е използвал непълнолетната С.И.М. на 17 години - престъпление по чл. 159, ал. 4, във връзка с  чл. 159, ал. 1 от НК, както и за това, че за времето от 24.08.2012 г. до 05.02.2013 г., в град Панагюрище, при условията на продължавано престъпление, чрез компютърна конфигурация лаптоп марка „НР”, модел „g6-2006eu” със сериен № „5cd2146485”, е държал и набавил за себе си, материал с порнографско съдържание - видео файл «Видео-000(1)3gp, като за създаването му е използвал непълнолетната С.И.М. *** – престъпление по чл. 159, ал.  6 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

            Представителят на прокуратурата поддържа обвиненията по посочените квалификации.

            Подсъдимият се признава за виновен. Не оспорва фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, относно извършените от него престъпления. Изразява съжаление за стореното и моли за минимално наказание.

            Защитникът на подсъдимия пледира, че обвинението по чл. 159 ал.4 от НК е доказано по един несъмнен и безспорен начин с оглед на самопризнанията на подсъдимия и приложените по делото доказателства. По отношение на престъплението по чл. 159 ал.6 във връзка с чл. 26 ал.1 от НК пледира, че същото не е доказано по един несъмнен и безспорен начин. Алтернативно, моли съда, ако приеме, че същото е извършено от подсъдимия с оглед самопризнанията му и от приложените по делото доказателства и експертизи, да го оправдае по повдигнатото обвинение, тъй като същото се поглъща от извършеното от него престъпление по чл. 159 ал.4 от НК. Пледира, че не е налице клип с порнографско съдържание, създаден и набавен и държан от подсъдимия. Излага съображения в тази насока, а именно, че по делото липсват доказателства относно обстоятелството, че пострадалото лице е на 17 години и изглеждащо като такова, както и че клипа, който е създал подсъдимия, не може да бъде приет за клип с порнографско съдържание, тъй като на него се извършва фелацио от страна на пострадалата на подсъдимия, което не е порнография по смисъла на закона, т.е. липсва съставомерност на деянието, което е извършил подсъдимия. Излага съображения в тази насока.  Моли съда подзащитният й да бъде оправдан по повдигнатите обвинения. Алтернативно моли съда да постанови присъда като вземе предвид многобройните смекчаващи отговорността обстоятелства и негативното отражение на случая както върху подсъдимия, така и последиците от случилото се върху неговото семейство.

            По делото е конституирана като частен обвинител С.И.М., чрез представляващия я адв. И.Б., който поддържа становище, че обвинението е доказано по един несъмнен и безспорен начин, предвид на което моли съда подсъдимият да бъде осъден по повдигнатите обвинения, тъй като е прекрачил прага на нормалните човешки взаимоотношения, когато е създал добри приятелски взаимоотношения с едно непълнолетно дете, каквато към онзи момент е била неговата повереничка. Моли съда да постанови присъда като признае подсъдимия за виновен и по двете повдигнати обвинения, като вземе предвид и обстоятелството, че делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие и признанието на подсъдимия, направено и в съдебно заседание.

            Производството по делото бе проведено по реда на Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие.

От събраните по делото доказателства – самопризнанието на подсъдимия, подкрепено от показанията на разпитаните в досъдебното производство свидетели, заключението на техническата експертиза и допълнителната такава, и съдебно аудио-визуално-художествена експертиза, приложена по досъдебното производство и писмените доказателства, безспорно се установяват следните фактически обстоятелства досежно главните факти на обвинението:

Пострадалата С.И.М. живеела заедно с родителите си на ул. Райна Княгиня № 43 в град Панагюрище и към 24.08.2012 г. била ученичка в 10 „б” клас в СОУ „Нешо Бончев” град Панагюрище. През месец януари 2011 г. свидетелката М. започнала да се среща с подс. М.М.Г. ***. По това време той живеел почти срещу къщата на родителите на М.. М. още в самото начало на запознанството им знаела, че подс. Г. е роден през 1977 г. т.е., че е доста по-голям от нея, както и обстоятелството, че същият е женен, има семейство. Въпреки това, постепенно се влюбила в него и по-късно двамата започнали да имат интимни отношения. Към края на 2012 г. съпругата на подсъдимия Г. разбрала за връзката на съпруга си със свид. М. и това станало причина те да се разделят. Подсъдимият Г. напуснал семейното жилище и отишъл да живее в бащината си къща на ул. Павел Делирадев № 20 в гр. Панагюрище. Независимо от това, свид. М. и под. Г. продължили да се срещат там многократно, след приключване на учебните занятия на свид. М..

На 24.08.2012 г. около обяд свидетелката М. отишла в къщата на подс. Г.. Когато влязла в неговата стая, подс. Г. пожелал свидетелката М. да му направи „свирка” (фелацио). Така свидетелката М. направила орален секс на подсъдимия Г. като поемала в устата си половия му член. Тъкмо започнала, свид. М. забелязала, че подс. Г. държи в ръцете си мобилен телефон и я снима. Тя го помолила настоятелно да престане да снима, но той продължил докато свърши. След като приключили оралния секс, помолила подс. Г. най-настоятелно да види записа, както и да го изтрие, но Г. отказал. Свидетелката М. си тръгнала притеснена от случилото се. Много пъти след това настоявала подс. Г. да изтрие записа, но той понякога й отговарял, че го е изтрил, а друг път отговарял, че няма никога да го изтрие. Това негово поведение дало основание на М. да предположи, че той го е запазил и може да го използва във всеки един момент спрямо нея, като създавал безпокойство в нея, че този клип в един момент може да стане достояние и на други хора. Към края на месец декември 2012 г. връзката им приключила. За тази връзка майка й научила през лятото на 2012 г. По-късно разбрал и баща й. Двамата били против връзката й. Нейните приятелки не знаели за връзката й с Г..

На 31.01.2013 г. свид. Мирела Тропчева, приятелка на М., получила по Фейсбук порнографски клип. На другия ден, малко след получаването му, започнала на глас да говори пред всички момичета в класа, че е получила клип с порнографско съдържание, на който е снимана тяхната съученичка – свид. С.М.. Всички момичета започнали да шушукат помежду си, че в клипа по чертите на лицето, по сребърния пръстен и по часовника с жълта пластмасова верижка са разпознали свидетелката М.. Тогава М. усетила, че подс. Г. си отмъщава за това, че е прекъснала връзката с него. След този инцидент тя разбрала също така, че клипът, който е създал подс. Г. преди около година време се е получил и че подсъдимият Г. го е запазил за себе си.

На 05.02.2013 г. е образувано досъдебно производство № 40/2013 г. по описа на РУП Панагюрище, за извършено престъпление от подс. Г..*** подсъдимият Г. предал с протокол за доброволно предаване, собствения си лаптоп марка „НР”със сериен номер, ведно със зарядно устройство. На 5.2.2013 г. свидетелката Мирела Тропчева предала доброволно един брой СD-диск със запис  на 1 брой файл, който получила по Фейсбук на 31.1.2013 г. около 18,00 часа.

 В хода на разследавнето е изготвена СТЕ, от заключението на която е установено, че видеофайл «Видео-000(1)3gp е създаден от мобилен телефон „Нокиа” с неустановен модел като времето на създаване е датата 24.8.2012 г. – 14,01 – 14,05 часа. Извършено е изследване на двата файла на представения СD-диск от свид. Тропчева и установения файл на личния лаптоп марка „НР”, модел „g6-2006eu” със сериен № „5cd2146485” на подс. Г., като след използване на специализирания софтуер „Видео директор форенсик” е установено пълно съответсвие на 100% на бинарните данни на двата файла – възстановения файл и на записания на представения CD-диск от свид. Тропчева.

От назначената съдебно-аудио-визуална-художествена експертиза безспорно се установява, че клипът е с порнографско съдържание като на снимките има лице, изглеждащо  като ненавършило 18 години.

Описаната фактическа се установява от показанията на пострадалата С.М., тези на свидетелите Мирела Николаева Тропчева, Цветанка Н.М., протокола за доброволно предаване на веществените доказателства, заключенията на съдебно-техническата експертиза и допълнителната такава, на съдебно-аудио.визуална-художествена експертиза, признанието на подсъдимия, както и от другите писмени доказателства, приложени по досъдебно производство № 40/2013 г. и приети в хода на съдебното следствие.

По обвинението на М.М.Г. за престъпление по чл. 159 ал.4 във връзка с чл. 159 ал.1, във връзка с чл.26 от НК

 Съдът прие с оглед на описаната фактическа обстановка, че обвинението срещу подсъдимия М.М.Г. за извършено от него престъпление по чл. 159 ал.4, във връзка с чл. 159 ал.1 от НК е доказано по един несъмнен и безспорен начин. От обективна страна на 24.8.2012 г. в град Панагюрище подсъдимият М.Г. е създал произведение с порнографско съдържание – видео файл «Видео-000(1)3gp, за създаването на който е използвал непълнолетната С.И.М. на 17 години.

От субективна страна деянието е извършено виновно с форма на вината пряк умисъл от страна на подсъдимия Г..

Съдът прие, че по никакъв начин не може да са касае за несъставомерност на престъплението, което извършил подс. Г.. Той  е имал връзка, чрез която е използвал непълнолетната С.И.М. като е знаел, че тя е ученичка и няма навършени 18 години. Безспорно се доказва от свидетелските показания на свид. С.М., приобщени в хода на съкратеното съдебно следствие, че Г. е създал клипа с порнографско съдържание чрез личния си телефон, в неговото жилище, при среща със свид. С.М. на дата 24.08.2012 г. Този факт се подкрепя и от самопризнанията на подсъдимия, че е записал с личния си телефон извършения орален секс от страна на С.М.. Без значение в случая е с каква марка телефон е извършено създаването на видео клипа. Факт е обаче, че създаването на произведението с порнографско съдържание е станало по време и място от подсъдимия М.Г., т.е. безспорно доказано е авторството на деянието.

По отношение на възрастта на С.И.М. съдът прие възражението на адвокат-пълномощника на подсъдимия, че не е доказано по безспорен начин, че се касае за лице ненавършило 18 години, за неоснователно.  От съдебно-аудио-визуално-художествената експертиза безспорно е доказан факта, че се касае за непълнолетно лице, снимано в клипа в случая С.М., както и че се касае именно за нея като действащо лице, видно от свидетелските показания на свид. Мирела Николаева Тропчева, която е разпознала М. по чертите на лицето, по”часовника, с който беше и по пръстените”.

Съдът прие,че не се касае за продължавано престъпление, а за еднократно престъпление, извършено от подс. Г., с оглед обстоятелството, че на горепосочената дата той е създал произведението с порнографско съдържание, чрез собствения си мобилен телефон.

            Разпитан в хода съдебното производство подс. Г.  се признава за виновен за престъплението по чл. 159 ал.4 във връзка с чл. 159 ал.1 от НК, за което е привлечен в качеството на обвиняем. Моли съда делото да се разгледа по реда по реда на Глава ХХVІІ от НПК - съкратено съдебно следствие,  като дава обяснения,  като признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласява да не се събират доказателства за тези факти.

При индивидуализация на наказанието на подсъдимия, съобразявайки се с разпоредбата на чл. 159 ал.4 във връзка с чл. 159 ал.1от НК, във вр. с чл. 372, ал. 4 от НПК и чл. 58а, ал.3 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК, съдът определи на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от една година. На основание чл. 66 от НК съдът отложи изтърпяването на така наложеното наказание за срок от три години, както и глоба в размер на 1000,00 лв. в полза на Държавата.

За да наложи този вид наказание, съдът отчете степента на обществена опасност на деянието, която прие за висока – касае се за престъпление против личността.

Като смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия бяха отчетени направеното признание, изразеното съжаление за стореното от подсъдимия, положителните му характеристични данни, а като отегчаващи отговорността обстоятелства -  сравнително високата степен на обществена опасност на деянието, обстоятелството, че е осъждан на пробация за престъпление по транспорта, но не е реабилитиран.

По обвинението на М.М.Г. за престъпление по чл. 159 ал.6  във връзка с чл.26 ал.1 от НК

 Съдът прие с оглед на описаната фактическа обстановка, че обвинението срещу подсъдимия М.М.Г. за извършено от него престъпление по чл. 159 ал.6, във връзка с чл. 26 ал.1 от НК е доказано по един несъмнен и безспорен начин.

От обективна страна на за времето от 24.08.2012 г. до 05.02.2013 г., в град Панагюрище, при условията на продължавано престъпление, чрез компютърна конфигурация лаптоп марка „НР”, модел „g6-2006eu” със сериен № „5cd2146485”, е държал и набавил за себе си, материал с порнографско съдържание - видео файл «Видео-000(1)3gp, като за създаването му е използвал непълнолетната С.И.М. ***

От субективна страна деянието е извършено виновно с форма на вината пряк умисъл от страна на подсъдимия Г..

Съдът прие, че по никакъв начин не може да са касае за несъставомерност на престъплението, което извършил подс. Г.. Той  е имал връзка, чрез която е използвал непълнолетната С.И.М. като е знаел, че тя е ученичка и няма навършени 18 години. Безспорно се доказва от свидетелските показания на свид. Мирела Николаева Тричкова, приобщени в хода на съкратеното съдебно следствие, че е получила на дата 31.01.2013 г. по Фейсбук порнографски клип, на който е разпознала свидетелката С.М., по чертите на лицето й, по сребърния пръстен и по часовника.

От изготвената съдебно-техническа експертиза, извършена чрез изследване на личния лаптоп на подс. Г. и на представения CD-диск от свид. Тропчева, чрез използването на специализирания софтуер „видео директор форенсик” е установено пълно съответствие на 100% на бинарни данни на двата файла, възстановения файл от компютъра на подс. Г. и записания на представения  CD-диск от свид. Тропчева.  Безспорно е установено държането от страна на подс. Тропчев на материала с порнографско съдържание, чрез компютърната конфигурация на собствения му лаптоп. Безспорно е установено е и набавянето на видео-файла за подсъдимия за периода от 24.8.2012 г. до 05.02.2013 г.

По отношение на възрастта на С.И.М. съдът прие възражението на адвокат-пълномощника на подсъдимия, че не е доказано по безспорен начин, че се касае за лице ненавършило 18 години, за неоснователно.  От съдебно-аудио-визуално-художествената експертиза безспорно е доказан факта, че се касае за непълнолетно лице, снимано в клипа в случая С.М., както и че се касае именно за нея като действащо лице, видно от свидетелските показания на свид. Мирела Николаева Тропчева, която е разпознала М. по чертите на лицето, по”часовника, с който беше и по пръстените”.

Съдът прие, че се касае за продължавано престъпление, извършено от подс. Г., с оглед обстоятелството, че е набавил и държал за себе си материала с порнографско съдържание, след като го е създал. Този факт се подкрепя и от обясненията на подсъдимия дадени в хода на съдебното следствие, а именно че след като на 24.8.2012 г. е създал произведението с порнографско съдържание го е прехвърлил на личния си компютър чрез собствения си телефон.

            Разпитан в хода съдебното производство подс. Г.  се признава за виновен за престъплението по чл. 159 ал.6 във връзка с чл. 26 ал.1 от НК, за което е привлечен в качеството на обвиняем. Моли съда делото да се разгледа по реда по реда на Глава ХХVІІ от НПК - съкратено съдебно следствие,  като дава обяснения,  като признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласява да не се събират доказателства за тези факти.

При индивидуализация на наказанието на подсъдимия, съобразявайки се с разпоредбата на чл. 159 ал.6 във връзка с чл. 26 ал.1 от НК, във вр. с чл. 372, ал. 4 от НПК и чл. 58а, ал.3 от НК и чл. 54, ал. 1 от НК, съдът определи на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца. На основание чл. 66 от НК съдът отложи изтърпяването на така наложеното наказание за срок от три години, както и глоба в размер на 500,00 лв. в полза на Държавата.

За да наложи този вид наказание, съдът отчете степента на обществена опасност на деянието, която прие за висока – касае се за престъпление против личността.

Като смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия бяха отчетени направеното признание, изразеното съжаление за стореното от подсъдимия, положителните му характеристични данни, а като отегчаващи отговорността обстоятелства - сравнително високата степен на обществена опасност на деянието, обстоятелството, че е осъждан на пробация за престъпление по транспорта, но не е реабилитиран.

Съдът прие за неоснователно възражението на адвокат-пълномощника на подсъдимия, че престъплението, за което е обвинен по чл. 159 ал.4 във връзка с чл. 159 ал.1 от НК поглъща състава на престъплението по чл. 159 ал.6 във връзка с чл. 26 ал.1 от НК, което е извършил подс. М.Г.. Това е така, тъй като се касае за две различни по вид престъпления, извършени в различни периоди от време.

На основание чл. 25, във вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, съдът определи на подсъдимия М.М.Г. едно общо най-тежко наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и ГЛОБА в размер на 1000.00 (хиляда) лева в полза на Държавата. На основание чл. 66, ал. 1 от НК, отложи изпълнението на наложеното наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА»  на М.М.Г. за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Съдът прие, че с така наложеното на подсъдимия наказание ще се постигнат целите на индивидуалната и генералната превенция, посочени в чл. 36 от НК. Така определеното по вид и размер наказание, съдът намира за справедлива и адекватна санкция за извършеното от подсъдимия, като чрез нея ще се въздейства възспиращо и превъзпитаващо спрямо подсъдимия и предупредително спрямо останалите членове на обществото.

Причините за извършване на престъпленията следва да се търсят в ниската степен на гражданска и правна култура на подсъдимия, незачитането на правовия ред в страната и правото на лична неприкосновеност и свобода.

На основание чл. 159, ал. 7 във вр. с чл. 53 от НК, Съдът постанови отнемане в полза на Държавата на вещественото доказателство – 1 (един) брой компютърна конфигурация лаптоп марка „HP”, модел „g6-2006eu” със сериен номер „5cd2146485 на съхранение при домакина на РУП Панагюрище.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимият М.М.Г. бе осъден да заплати в полза на ОДМВР гр. Пазарджик, сумата от 189.00  лева - разноски за експертизи.

 

Така мотивиран, съдът постанови присъдата си.          

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: