ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  …………..

22.08.2018 г.,гр.Панагюрище

 

ПАНАГЮРСКИ РАЙОНЕН СЪД, на двадесет и втори август през две хиляди и осемнадесета  година в закрито заседание в състав:

Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия Стоянова ЧНД № 217 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.243, ал.4 от НПК.

Образувано е по жалба на К. Й. М. ***, с ЕГН: ********** против постановление на Районна прокуратура Панагюрище от  30.07.2018 г., с което наказателното производство по ДП № 143/2018 г.  по описа на РУ-Панагюрище и пр. вх.№ 463/2018 г. по описа на РП-Панагюрище, образувано за това че на 29.04.2018 г. в местността „Люляковица“ в землището на гр. Панагюрище е склонил към самоубийство Й.А.М. ***, като е последвало такова – престъпление по чл. 127, ал. 1 от НК, е прекратено.

В жалбата на К.М., подадена в качеството му на наследник на пострадалия се изразява недоволство, че не са извършени всички необходими следствени действия за разкриване на обективната истина. Следвало да се установи дали преди смъртта на неговия баща Й. М. е имало „скандал“ между последния и друго лице, което било от изключително значение.

След като се запозна с доводите в жалбата и с материалите по ДП, за да се произнесе съдът взе предвид следното:

Жалбата е допустима, тъй като е подадена от надлежно легитимирано лице, имащо качеството на законен наследник на пострадалия от престъплението и е в срока по чл. 243, ал.3 от НПК. Разгледана по същество жалбата не е основателна.

Досъдебното производство е образувано за това, че на 29.04.2018 г. в местността „Люляковица“ в землището на Община - Панагюрище е склонил към самоубийство Й.А.М. ***, като е последвало такова – престъпление по чл. 127, ал. 1 от НК.

От събраните в хода на ДП доказателства се установява следното:

Към месец април 2018 г. Й. М. работел в „Фондамент“ ООД като технически ръководител на бригада, състояща се от свидетелите О.К., В.Б.и Т.. Местоработата на бригадата била в местността „Люляковица“ в землището на Община – Панагюрище. Й. М. живеел под наем в гр. Панагюрище и всеки ден, заедно с гореспоменатите свидетели пътувал до местоработата със служебен микробус.

На 28.04.2018 г., около 07.00 ч., Й. М. заедно със свидетелите К., Б. и Т. пътували със служебен микробус, управляван от свид. М.М.. След като пристигнали на портала на „Асарел – Медет“, бусът продължил нагоре към обекта, който бригадата  експлоатирала. Пътят бил кален, тъй като продължително време било валяло дъжд и микробусът започнал да боксува . Тогава Й. М. на висок глас казал на свид. М. да спре микробуса. Свидетелят М. спрял, като Й. М. слязал и потеглил в обратна на работния обект посока. През деня той не отишъл при останалите работници. На следващия ден – 29.04.2018 г., който бил почивен (ден неделя), трупът на Й. М. след издирване, провокирано от близките му,  бил намерен в местността „Люляковица“, в близост до работния обект.  

В хода на разследването е назначена съдебно-медицинска експертиза на труп, видно от която причината за настъпване на смъртта на Й. М. е пресен анемичен инфаркт на сърцето, довел до ритъмни и проводни нарушения, причинили спиране на сърдечната дейност и дишането. Експертът е посочил, че смъртта е настъпила бързо, за минути. По трупа на починалия не са констатирани травматични увреждания и следи от насилие.

При тези доказателства, съдът намира, че прокурора правилно е прекратил ДП, поради липса на доказателства за извършено спрямо пострадалия Й. М. престъпление от общ характер. За да е извършено престъпление по чл. 127, ал. 1 от НК е необходимо от обективна страна смъртта на пострадалия да е следствие на самоубийство, а в слуая пострадалият, видно от съдебно-медицинската експертиза е починал от инфаркт.При това положение е безпредметно изясняването на обстоятелства, свързани с разговори на починалия с други лица преди смъртта  му, в каквато насока са исканията  на жалбоподателя.

По изложените съображения и на основание чл.243, ал.6, т.1 от НПК Панагюрския районен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА постановление на Районна прокуратура - Панагюрище от 30.07.2018г., с което наказателното производство по ДП № 143/2018 г. по описа на РУ-Панагюрище и пр. вх.№ 463/2018 г. по описа на РП-Панагюрище е прекратено, на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК, като законосъобразно.

Препис от определението да се изпрати на  жалбоподателя К.Й.М., в качеството му на наследник на Й.А.М., както и на РП - Панагюрище, за сведение.

Определението може да се обжалва и протестира пред Пазарджишкия окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на горепосочените лица.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: