НОХД № 105/2019 год.

МОТИВИ:

Обвинението е против подсъдимия М.П.Ш. за престъпление по чл.194, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 във връзка с чл.63, ал.1, т.3 от НК за това, че:

На 30.09.2018 г. в гр. Стрелча и в гр. Панагюрище, при условията на продължавано престъпление е отнел противозаконно чужди движими вещи – 3 бр. портмонета на обща стойност от 15.00 (петнадесет) лева, сумата от 95.00 (деветдесет и пет) лева и лотарийни билети на стойност 46.00 лева от владението на Й. Ф.Л.-В., Д.Д.У., Н.Г.В. и С.С.Н., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си,  както следва:

-         на 30.09.2018 г.  в гр. Панагюрище е отнел противозаконно чужди движими вещи –  сумата от 50 (петдесет) лева и един брой портмоне на стойност пет лева от владението на Й. Ф.Л.-В. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои

-         на 30.09.2018 г.  в  гр. Панагюрище е отнел противозаконно чужди движими вещи     сумата от 30 (тридесет) лева и един брой портмоне на стойност пет лева от владението на Д.Д.У. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои

-         на 30.09.2018 г. в гр. Стрелча е отнел противозаконно чужди движими вещи –  сумата от 15 (петнадесет) лева и един брой портмоне на стойност пет лева от владението на Н.Г.В. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои

-         на 30.09.2018 г. в гр. Стрелча е отнел противозаконно чужди движими вещи – лотарийни билети на стойност 46.00 (четиридесет и шест) лева от владението на С.С.Н. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

Производството пред първата инстанция е по реда на Глава ХХVII от НПК.

В съдебно заседание, представителят на Районна прокуратура-гр.Панагюрище  поддържа обвинението и пледира за осъдителна присъда и налагане на подсъдимия на наказание лишаване от свобода в размер на две години, след редукцията с 1/3, чието изпълнение да бъде отложено за изпитателен срок от три години.

Подсъдимият се явява лично в съдебно заседание и със служебно назначен  защитник, признава се за виновен, признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и не желае да се събират доказателства за тях.

Районният съд, като обсъди и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и след като спази разпоредбите на чл.301 от НПК, прие за установено следното:

 

Св. Й. В. работила като *** в магазин на ЕТ „Ивана Феркова“. Търговският обект се намирал в гр.Панагюрище, на ул. „Георги Бенковски“ № 23. На 30.09.2018г. тя била на работа в магазина. Около 15,40 часа в магазина влязъл подсъдимият непълнолетен М.Ш. и се наредил на опашка, тъй като имало и други клиенти. Подс.Ш. обикалял магазина, като създавал впечатление, че оглежда стоките. В един момент подс.Ш.  влязъл  от вътрешната страна на шкафа,  където била касата и където се намирало портмонето на св.В. със сумата от петдесет лева, като незабелязано го взел, след което си тръгнал, без да купи нищо.

Същият ден, след около един час, св.В. получила обаждане от полицията, като й съобщили  за кражбата на портмонето й. Тя  до този момент не била разбрала, че то било откраднато. В последствие портмонето й било върнато, като липсвала сумата от петдесет лева.

Св. Д.У. работила  като *** в ресторант „Дионис“, находящ се в гр. Панагюрище, на площад „Цар Освободител“.  На 30.09.2018г. тя била  на работа. На бара не работел барман, като тя била сама в ресторанта. Около 16,00 часа в ресторанта влязъл подс.Ш. и си поръчал супа за вкъщи. Попитал св.У.  дали ще стане бързо. Тя  му казала, че ще стане за около 5 минути и слязла  в кухнята, която се намирала на долния етаж, за да поръча супата, след което отново се качила горе при него. Подс.Ш. й  поръчал още една супа. Св.У. отново слязла до кухнята, за да поръча супата. В това време подс.Ш. забелязал, че на служебната маса, която се намирала отстрани на бара имало дамска чанта. Това била чантата на св.У., в която било портмонето й със сумата от тридесет лева. Използвайки отсъствието на св.У., подс.Ш. бръкнал в чантата й, взел портмонето и напуснал заведението.

 След около тридесет минути непознато момче публикувало съобщение в социалната мрежа „Фейсбук“, че е намерил портмоне, захвърлено близо до контейнери на главната улица в гр.Панагюрище. Св.У. до този момент не била  забелязала, че портмонето й е откраднато. В последствие портмонето й било върнато,като липсвала сумата от тридесет лева.

Св. С.Н. била  управител на „Тони -1911“ ООД . Дружеството  стопанисвало търговски обект, намиращ се в гр.Стрелча, на пл.Оборище № 1. На 30.09.2018г. тя била уведомена от свидетелката К. Н., *** в магазина, че е извършена кражба на лотарийни билети на стойност от 46,00 лева. Автор на кражбата бил подс.Ш., който бил заловен непосредствено след извършването й от служители на РУ-Панагюрище. В хода на проведеното разследване майката на подсъдимия възстановила сумата от 46,00 лева на собственика на магазина.

Св. Н.В. бил  управител на „Фингарови“ ООД. Дружеството стопанисвало търговски обект „Мода бар Ревю“, намиращо се в гр.Стрелча, бул.България  № 90. На 30.09.18г.  св.Г.Д.бил на работа в заведението като ***. Около 16,30 часа в заведението влязъл подс.Ш., седнал на бара и си поръчал наргиле. Св.Д. започнал да приготвя ароматите за наргилето, като се навел зад бар-плота. В този  момент подс.Ш. взел портмонето с дневния паричен оборот от петнадесет лева и незабелязано напуснал заведението. Св.Г.Д.излязъл от заведението, за да търси Ш., но не го открил. След като не го намерил, той се обадил на управителя  св. Н.В. и му съобщил за извършената кражба. От своя срана св.Н.В. ***.

При извършените ОИМ от органите  на полицията, подс.Ш. бил установен като извършител на описание горе престъпления.

От заключението на назначената  по делото съдебно-оценъчна експертиза, която съдът цени като компетентно и безпристрастно изготвена и неоспорена от страните, се установява, че общата стойност на трите броя портмонета, предмет на престъпно посегателство, към инкриминирания период възлиза на 15,00 лева.

Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на самопризнанието на подсъдимия за фактите,  изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и събраните в досъдебната фаза доказателства, които напълно подкрепят самопризнанието: показанията на свидетелите В., У., С.Н., Кр.Н., В. и Д., така също и от заключението на съдебно-оценъчната експертиза  и писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

Съдът дава пълна вяра на събраните гласни доказателства, които синхронизират напълно със събраните писмени доказателства, като взаимно се допълват, подкрепят направените самопризнания и очертават по категоричен начин гореописаната фактическа обстановка.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че от обективна и субективна страна подсъдимият М.Ш. е  осъществил престъпния състав на  чл.194, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 във връзка с чл.63, ал.1, т.3 от НК,  като на 30.09.2018 г. в гр. Стрелча и в гр. Панагюрище, при условията на продължавано престъпление е отнел противозаконно чужди движими вещи – 3 бр. портмонета на обща стойност от 15.00 (петнадесет) лева, сумата от 95.00 (деветдесет и пет) лева и лотарийни билети на стойност 46.00 лева от владението на Й. Ф.Л.-В., Д.Д.У., Н.Г.В. и С.С.Н., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Четирите деяния  осъществяват  поотделно състава на чл.194, ал.1 във връзка с чл.26, ал.1 от НК, извършени са на един и същи ден, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите. Касае се за продължавана престъпна дейност по смисъла на чл.26, ал.1 от НК.

Авторството на деянието се доказа по един несъмнен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Безспорно доказани са и останалите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване на всяко отделно деяние. Подсъдимият, макар и непълнолетен към инкриминираната дата,  е  имал представа за всички обективни елементи на престъплението, предвиждал е  и е искал настъпването на общественоопасните  последици на деянието си, т.е. действал е  с пряк  умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, съдът взе предвид разпоредбите на чл.36 от НК - относно целите на наказанието и на чл.54 и следващите от НК - за неговата индивидуализация.

Съдът прецени сравнително високата степен на обществена опасност на конкретно извършеното от подсъдимия престъпление, имайки предвид че същото е извършено при условията на продължавана престъпна дейност. Подсъдимият Ш. е личност със сравнително висока  степен на обществена опасност. Към инкриминираната дата не е осъждан, но към постановяване на настоящата присъда има три влезли в сила присъди  за кражба и грабежи.

Подбудите за извършване на деянието се коренят в желанието на подсъдимия  да си набави средства по бърз и дори престъпен начин, което е една рефлексия от липсата на адекватен родителски контрол и грижи. Коренят се още и в младежката възраст на подсъдимия.

Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете сравнително ниската стойност на вещите – предмет на престъпното посегателство, направеното самопризнание, оказаното съдействие на разследващите органи и изразеното разкаяние за стореното. Като отегчаващи обстоятелства се отчетоха последващите осъждания на подсъдимия и негативната му характеристика.

При индивидуализиране на наказанието, след неговата редукция по чл.63 ал.1, т.3 от НК съдът определи на подсъдимия наказание при баланс на индивидуализиращите отговорността обстоятелства  в размер на една  година и шест месеца лишаване от свобода, след което намали същото с една трета, и осъди подсъдимия на наказание лишаване от свобода в размер на една година.

Съобразявайки данните за личността на подс. Ш. и преди всичко неговата младежка възраст, съдът намери, че за неговото  поправяне и превъзпитание не се налага ефективно изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

По тези съображения съдът на основание чл.66, ал.1 от НК отложи изпълнението  на наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен  срок от три години, през  който  ще  се  постигне  търсеният  превъзпитателен ефект.

Съобразявайки актуалната справка за съдимост на подс.Ш. и на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК съдът му определи едно общо най-тежко наказание лишаване от свобода в размер на две години по настоящото НОХД № 105/2019 г. по описа на Районен съд – Панагюрище и по НОХД №№ 8217/2018 г., 8329/2018 г. и 1534/2019 г. – и трите по описа на Районен съд – Пловдив.

На основание чл. 25, ал.4, във връзка с чл. 66, ал.1 от НК съдът отложи  изпълнението на определеното общо най-тежко наказание от две години лишаване от свобода за изпитателен срок от три години.

Възпитателната работа с условно осъдения М.П.Ш. съдът възложи  на Наблюдателната комисия при Община Калояново.

С оглед осъдителната присъда и на основание чл.189 ал.3 от НПК, подсъдимият Ш.  бе  осъден да заплати по сметка на ОДМВР Пазарджик  сумата от  33,60 лв.  - разноски  за експертизи, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 5,00 (пет)лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР за събиране на присъдените разноски.

          По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: