МОТИВИ

към присъда, постановена по НОХД № 146/2012 г. на Панагюрския районен съд

 

Против подсъдимия Г.Д.К.,***, Районна прокуратура- Панагюрище е повдигнала обвинение за извършено от него престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

         Въпросите свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието са подробно описани в обстоятелствената част и отразени в диспозитивната част на обвинителния акт, а именно:

Свидетелят И.В.В. работи като полицай „Пътна полиция” в РУП Панагюрище. На 23.06.2012г. свидетелят В. е бил дежурен, заедно с колегата си- полицай ГП, в състав на автопатрул. Около 2,10 часа сутринта на 23.06.2012г., в гр. Панагюрище, на ул. „Алеко Константинов”, двамата полицаи спрели за контролна проверка лек автомобил марка „Форд”, модел „Ескорт”, с ДК№РВ4834 АС, собственост на Г.Д.К.,***. Собственикът на автомобила го управлявал лично и при проверката органите на полицията констатирали, че същият  лъха на алкохол. Посочил, че е пил малко. След това, подсъдимият К. бил изпробван от полицай В за употреба на алкохол с апарат Алкотест „Дрегер 7510+", с фабричен номер 0085, на който цифровата скала е отчела 2,74 промила алкохол в издишания от водача въздух, като резултатът от теста му е бил надлежно показан. На подсъдимия е съставен АУАН серия В, № 570394/23.06.2012 г., № 285/23.06.2012 г. по описа на РУП – Панагюрище, съгласно чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП, който К. приел без възражение. На подсъдимия бил издаден талон за медицинско изследване № 0397643, приложен на лист 3 от бързото производство и е бил отведен във ФСМП- гр. Панагюрище, където същият е бил прегледан от дежурния лекар и е дал кръв за медицинско изследване. Това е отразено в протокол за химическа експертиза на кръв и урина. След това К. ***.

В съдебно заседание представителят на Районната прокуратура поддържа обвинението срещу подсъдимия така, както е внесено в съда. Моли съда да признае същия за виновен и спрямо него да бъде произнесена осъдителна присъда. В този смисъл излага подробно съображенията си.

Подсъдимият се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение, като дава обяснения за начина и обстоятелствата, при които е извършил вмененото му деяние. Сочи, че е бил на гости у братовчед си, където с него са се почерпили и е изпил 3-4 ракии, като общото количество приет алкохол, според него, възлиза на около 100 гр.  Твърди, че не се е чувствал повлиян от алкохола, поради което тръгнал да се прибира в дома си с автомобила. Признава вината си и осъзнава обществената опасност на извършеното от него деяние.

Като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, признанието на подсъдимия в съдебно заседание, снетите в съдебно заседание   свидетелски показания на свидетеля И.В.В., приетите по делото писмени доказателства, събрани по бързото производство, съдът, прие за установено следното:

Подсъдимият Г.Д.К. е правоспособен водач на моторно превозно средство категория “Б”, „С”, „Ткт” и „М”, притежава СУМПС № 281508630, със срок на валидност до 01.02.2022 г., видно от приложеното на л. 5 от бързото производство СУМПС- копие и от приложената на л. 8 справка за нарушител от региона, издадена на 26.06.2012 г. по бързото  производство.

Видно от приложеното по делото уведомление за образувано бързо производство ЗМ 209/2012 г. по описа на РУП Панагюрище, срещу подсъдимия Г.Д.К. е образувано Бързо производство за престъпление по смисъла на чл. 343б, ал. 1 от НК.

Видно от приложения по БП, АУАН № 285/23.06.2012 г., по описа на РУП – Панагюрище, подсъдимият Героги Костургов е изпробван с техническо средство  „Алкотест Дрегер 75 10+ ", с фабричен номер 0085, тъй като същият е лъхал на алкохол и е бил с несигурна походка.

По делото е приложена справка от Централна база „КАТ” за автомобил с рег. № РВ 48 34 АС, от която е видно, че същият е собственост на Г.Д.К..

От приложената справка за нарушител от региона, изготвена на 26.06.2012 г. се установява, че подсъдимият К. има 16 контролни точки от общо 39, получени към 01.01.2000 г. и същият има 7 нарушения през периода 2009 г. – 2010 г.

Съгласно приложената по бързото производство Заповед за задържане на лице рег. № 76/23.06.2012 г. по описа на РУП- Панагюрище, подсъдимият е задържан в помещение за временно задържане в РУП – Панагюрище, по реда на чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗМВР за срок от 24 часа, считано от 02,30 ч. на 23.06.2012 г.

Видно от списък, изготвен на 31.05.2012 г. на Лаборатория за проверка на СИ ”Полиция“, /л. 9 от бързото производство/ апарат Алкотест "Дрегер 75 10+ " с фабричен номер 0085, е с годност на калибровката до месец ноември 2012 г.

От приложения по делото протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв и урина, се установява, че подсъдимият е с доказано съдържание на етилов алкохол в кръвта 2,36/1000  промила.

От показанията на свидетеля И.В.В. се установява, че след проверка на документите, подсъдимия К. е бил поканен да бъде изпробван за съдържание на алкохол в дъха с Алкотест „Дрегер 7510” и след като цифровата скала е отчела 2,74 промила, К. му е заявил, че следва да му състави АУАН и Талон за медицинско изследване. Сочи, че подсъдимият не е създавал проблеми при извършване на проверката и е съдействал изцяло на органите на реда, като е подписал без възражение съставеният му АУАН и Талона за медицинско изследване, след което е откаран в Бърза помощ, за да даде кръв за химически анализ.

Видно от приложената на страница 17 от Бързото производство, Декларация за семейно, материално положение и имотно състояние се констатира, че К. има три деца – една дъщеря и двама синове и получава трудово възнаграждение в размер на 8 400,00лв. годишно, като притежава етаж от къща в гр. Панагюрище.

По делото е приложена справка за съдимост № 258/25.06.2012 г., от която се установява, че Г.Д.К. е осъждан за престъпление по смисъла на чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК.  

От характеристичната справка, приложена на лист 20 от бързото производство се установява, че подсъдимият Г.Д.К. е разведен, със средно образование, има три малолетни деца, не е регистриран в РУП – Панагюрище за престъпления от общ характер. Сочи се, че същият се ползва с добро име в квартала, в който живее.

         При така събраните доказателства, съдът намери от правна и фактическа страна, че обвинението срещу подсъдимия е доказано по безспорен и категоричен начин, предвид, на което същият бе признат за виновен по него, тъй като е осъществил обективните и субективни признаци на престъпния състав на чл. 343б, ал. 1 от НК.

От обективна страна подсъдимият е управлявал МПС – лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,38 на хиляда, установено по надлежен ред.

От субективна страна деянието е извършено виновно, с форма на вината пряк умисъл – чл. 11, ал. 2 от НК.

При определяне на наказанието, съдът намери, че са налице смекчаващи вината обстоятелства, поради което предвиденото в закона наказание, а именно: лишаване от свобода за срок до една година без минимум, ще се окаже несъразмерно тежко, затова приложи разпоредбата на чл. 54 от НК и определи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, отложи изпълнението на наказанието за срок от три години. Като смекчаващи вината обстоятелства бяха отчетени: признаването на вината от подсъдимия за извършеното от него деяние, съдействието на органите на полицията при разкриване на престъплението, а като отегчаващи вината  обстоятелства, съдът отчете, че същият има наложени множество административни наказания за нарушения на Закона за движение по пътищата до този момент, заради което му са отнети контролни точки от контролния талон, както и наличието на влязла в сила присъда по друг текст от НК.

При индивидуализация на наказанието на подсъдимия, съдът определи наказанието при условията на чл. 54 от НК, във вр. с чл. 66 от НК, като отложи изтърпяването на предвиденото в чл. 343б, ал. 1 от НК наказание лишаване от свобода за срок от три години.

На основание чл. 343г от НК, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, съдът лиши подсъдимия от право да управлява моторно-превозно средство за срок от дванадесет месеца. За да постанови такъв размер на лишаването от право на управление, съдът се съобрази с личността на подсъдимия, който вече има налагани няколко административни наказания за извършени нарушения, за което е санкциониран по ЗДвП, видимите признаци за това, че е употребил алкохол, обстоятелството, че няма настъпило пътнотранспортно произшествие в резултат на шофирането му в пияно състояние.

Именно с така определените по вид и размер наказания, съдът намери, че ще бъдат постигнати целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК, както по отношение на специалната, така и по отношение на генералната превенция на закона.

Причината за извършване на деянието, следва да се търси в неуважение на разпоредбите на Закона за движение по пътищата от страна на подсъдимия.

 

По изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: