Р Е Ш Е Н И Е

56

 

      07.06.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Осми май

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

ИВАНКА ПАЛАШЕВА

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор   КРАСИМИР ТАНЕВ                                                     

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

съдия СТАТЕЛОВА

 

16

 

2019

 
 


                                       АНД №                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №18-0310-000741, издадено на 18.09.2018г. от П.Ш.-Началник на РУ– П. при ОДМВР – П..

Жалбата е подадена от Р.Ц.С.,***, със съдебен адрес:***, офиес 306- чрез адвокат М.Ч. от ПлАК, срещу Наказателно постановление №18-0310-000741, издадено на 18.09.2018г. от П.Ш.-Началник на РУ– П. при ОДМВР – П., като в жалбата се сочи, че НП е незаконосъобразно и неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения, поради което моли да бъде изцяло отменено процесното Наказателно постановление.

В открито съдебно заседание жалбоподателят Р.Ц.С. не се явява, не се явява и процесуалният му представител, която изпраща писмено становище.

В процеса са изслушани актосъставителят Г.П.П. и  свидетелят И.С.А..

От представения по делото АУАН № 911/28.08.2018 г.,  се установява, че на същата дата, около 13,30 ч., на републикански път ІІІ-606, км. 26+558, по пътя между гр. С.и гр. К., жалбоподателят Р.Ц.С. е управлявал МПС - лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Бора“, с държавен рег. № ** **** **, собственост на И.Ц. С., с несъобразена с пътните условия скорост и на десен завой е изгубил контрол над лекия автомобил, като е навлязъл в платното на насрещно движещи се и се е сблъскал челно с насрещно движещ се автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Калифорния“, с рег. № ** ******, като е реализирал ПТП с налични материални щети и по двата автомобила – нарушение по чл. 20, ал.2 от ЗДвП.

По делото е приложено Наказателно постановление № 18-0310-000741/18.09.2018 г., връчено на жалбоподателя Р.Ц.С. на 15.01.2019 г., от което се установява, че на 28.08..2018 г., около 13,30 ч., на републикански път ІІІ-606, км. 26+558, по тътя между гр. С.и гр. К., жалбоподателят Р.Ц.С. е управлявал МПС - лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Бора“, с държавен рег. № ** **** **, собственост на И.Ц. С. с несъобразена с пътните условия скорост и на десен завой е изгубил контрол над лекия автомобил, като е навлязъл в платното на насрещно движение и се е сблъскал челно с насрещно движещ се автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Калифорния“, с рег. № ** ******, като е реализирал ПТП с налични материални щети и по двата автомобила – нарушение по чл. 20, ал.2 от ЗДвП, поради което му е наложена глоба в размер на 200,00 лв.

По делото е приложен Протокол за ПТП № 1608832/28.08.2018 г., от който се констатира, че жалбоподателят Р.Ц.С. се е движел с несъобразена с пътните условия скорост, загубил е контрол над МПС при десен завой и е навлязъл в насрещното пътно платно, като се е блъснал в управляван от Ф.С.Г. лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Калифорния“, като в резултат на ПТП са настъпили деформации по цялата предна част на автомобила, управляван от жалбоподателя, както и деформации по бронята, счупване на фаровете, и други деформации по автомобила, движещ се срещу автомобила на жалбоподателя.

По делото е приложена Докладна записка рег. № 310р-11664/31.08.2018 г., изготвена актосъставителя Г.П., от която се установява, че на  28.08.2018 г., около 14,30 часа, актосъставителят е посетил ПТП, настъпило на републикански път ІІІ-606, км. 26+558 в участъка от гр. С.за гр. К., където управляваният от Р.Ц.С. лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Бора“, с ДР № ** **** ** се е движил с несъобразена скорост. Посочено е, че в десен завой, губейки контрол над автомобила, С. е навлязъл в пътното платно за насрещното движение и е блъснал идващият от противополжаната посока лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Калифорния“, управляван от шведския гражданин Ф.С.Г. от гр. Льовфризинген. Посочено е, че е реализирано ПТП с материални щети и по двата автомобила, като след изпробване по надлежния ред с алкотест „Дрегер“ пробите и на двамата водачи са се оказали отрицателни. В докладната записка се сочи, че на водачът Ф.С.Г. е издаден протокол за ПТП, а жалбоподателят С. е тестван за употреба на наркотици, който тест се оказал отрицателен.

По делото е приложена Справка за нарушител/водач, от която се констатира, че през периода 16.10.2009 г до 18.10.2018 г. на жалбоподателя Р.Ц.С. са съставени 6 броя НП за различни нарушения по ЗДвП.

Съгласно приложената по делото Заповед № 8121з-515/14.05.2018 г. на Министъра на МВР за осъществяване на контролна дейност, се установява, че началниците на РУ в ОДМВР са оправомощени да съставят НП за установени административни нарушения по реда на ЗДвП.

Изслушан в съдебно заседание, актосъставителят Г.П.П., сочи, че на 28.08.2018 г., жалбоподателят С. е пътувал от гр. С.за гр. К., когато е изгубил контрол над автомобила си, навлязъл е в платното за насрещно движение, по което се е движел лек автомобил с чужда регистрация. Актосъставителят разкрива, че местопроизшествието е запазено от автопатрул на гр. С.. Актосъставителят П. сочи, че при посещение на ПТП са костатирали, че е налице конфликтна точка за реализация на ПТП, която се е намирала в платното за насрещно за С. движение. Констатиран е около 20 м. спирачен път преди автомобилът, управляван от жалбоподателя, да навлезе в лентата за насрещно движение и да се удари с автомобила, който е идвал в насрещната лента. Актосъставителят сочи, че не може да се установи само по дължината на спирачния път каква е била скоростта на движение, но явно не е съобразена с пътните условия, тъй като наклонът на пътя е от около 5-10 градуса и при наличие на спирачен път с дължина 20 м, скоростта вероятно е била между 80-90 км/час.

От показанията на свидетеля И.С.А., които съдът цени изцяло, се установява, че на 28.08.2018 г., по сигнал от дежурния оперативен работник, заедно с актосъставителя Г.П., са посетили ПТП, при което са констатирали, освен материални щети по двата автомобила и навлизане в насрещното движение на управлявания от С. лек автомобил. Свидетелят сочи, че пътят е бил сух, а спирачният път на автомобила на С. е бил с дължина около 20 м. Установено е, че поради несъобразена скорост с пътните условия, С. не е успял да предотварти сблъсъка, а конфликтната точка се е намирала в платното за насрещно движение. Сблъсъкът е бил в участък с ограничена видимост, С. е изпробван за употреба на алкохол, тъй като е бил превъзбуден след сблъсъка. Свидетелят А. разкрива също, че е установявано и  преди,  че жалбоподателят управлява МПС, както след употреба на алкохол, така и след употреба на наркотици.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се констатира, на  28.08.2018 г., около 13,30 ч., на републикански път ІІІ-606, км. 26+558, по пътя между гр. С.и гр. К., жалбоподателят Р.Ц.С. е управлявал МПС - лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Бора“, с държавен рег. № ** **** **, собственост на И.Ц. С., с несъобразена с пътните условия скорост и на десен завой е изгубил контрол над лекия автомобил, като е навлязъл в платното на насрещно движещия се автомобил и се е сблъскал челно с автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Калифорния“, с рег. № ** ******, управляван от Ф.С.Г., като е реализирал ПТП с налични материални щети и по двата автомобила. От свидетелските показания се установи, че пътното платно е било сухо, в светлата част на деня, като ПТП е реализирано в участък, с наклон 5-10 градуса, като преди сблъсъка автомобилът управляван от жалбоподателя е реализирал спирачен път с дължина 20 метра.

Съдът счита, че тъй като конфликтната точка на сблъсъка е била в дясното платно на насрещно движещия се спрамо автомобила на С. автомобил, то е на лице неправилен избор на скорост за движение от страна на жалбоподателя. Именно тази непредпазливост на Р.С. и неправилният избор на скорост за движение е ограничило възможността му да успее да отклони автомобила и да избегне сблъсъка. Установи се, че става дума за грешка на самия жалбоподател, а не за външни фактори, които са можели да повлияят или дори да предизвикат сблъсъка с насрещнодвижещия се автомобил. По делото не се констатира наличие на обективни фактори, които да повлияят както на скоростта на движение на С., така и на възможността за избягване на удара от другия шофьор, движещ се в другата посока.

По делото не се откриха никакви данни защо С. е извършил нарушението и по каква причина е загубил контрол над автомобила, като с оглед емпирично установените факти – спирачен път и точка на сблъсъка, се установи безспорно и категорично, че С. се е движел с превишена скорост, същата скорост е била несъобразена с наклона и наличието на намалена видимост след завой на пътното платно, поради което сам се е поставил в невъзможност, както да отклони управлявания от него автомобил, така и да се опита да избегне сблъсъка с насрещно движещото се МПС.

Съдът не установи наличие на процесуални нарушения при съставяне на АУАН, станал основа за издаване на процесното НП. Установи се, че актосъставителят и свидетелят са констатирали извършеното административното нарушение на С., когато са посетили запазеното от служители на РУ- П., ПТП и са описали надлежно наличните факти и условия, при които това нарушение е извършено. Констатирано е наличие на ПТП поради неправилен избор на скорост за движение от страна на жалбоподателя С., като е посочено къде се намира точката на сблъсък на двете моторни- превозни средства от реализираното пътно- транспортно произшествие.

Съдът счита, че следва да потвърди НП №18-0310-000741, издадено на 18.09.2018г. от П.Ш.-Началник на РУ– П. при ОДМВР – П., с което за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП, извършено на 28.08.2018 г., на републикански път ІІІ-606, км. 26+558, по тътя между гр. С.и гр. К. жалбоподателят Р.Ц.С. е извършил нарушение, за което е наложена глоба в размер на 200,00 лв.

 Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,  

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно Постановление №18-0310-000741, издадено на 18.09.2018г. от П.Ш.-Началник на РУ– П. при ОДМВР – П., с което за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП, извършено на 28.08.2018 г., на републикански път ІІІ-606, км. 26+558, по пътя между гр. С.и гр. К., на Р.Ц.С., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***, офис 306- чрез адвокат М.Ч. от ПлАК, е наложена глоба в размер на 200,00 лв. (двеста лева).

Решението подлежи на обжалване и протест пред Административен съд - П. на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: