П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

 

година 2019                                                                                        град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                         

На 08 май                                                                            година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА СТОЯНОВА

                           

Секретар: Нонка Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стоянова

НЧХ Д. № 99 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 13,30 часа:

 

Явява се частният тъжителят Д.И.М., лично и с надлежно упълномощения адвокат Р.К. от ПАК.

Явява се подсъдимият П.Д.К. лично и с адв. Д.К., надлежно упълномощен.

Явява се свидетеля М.А.А., редовно призован.

ПО ХОДА НА Д.ТО:

АДВ. К.: Моля да се даде ход на Д.то.

АДВ. К.: Да се даде ход на Д.то.

ПОДС. К.: Да се даде ход на Д.то.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на Д.то, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА Д.ТО.

ДОКЛАДВА се инкорпорирания в частната тъжба граждански иск, предявен от частния тъжител Д.И.М. срещу подсъдимия П.Д.К. за сумата от 2 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от инкриминираната дата – 05.04.2019 г. до окончателното изплащане на сумата.

АДВ. К.: Изцяло поддържам тъжбата и предявения с нея граждански иск.

АДВ. К.: Гражданският иск е своевременно предявен. Да се приеме за разглеждане.

ПОДС. К.: Да се приеме гражданския иск.

Съдът намира, че гражданският иск, така както е предявен отговаря на изискванията на НПК, като приемането му в наказателния процес няма да затрудни разкриването на обективната истина и няма да стане причина за отлагане на Д.то. Аргумент за това обстоятелство е, че искът е предявен за неимуществени вреди, които следват от деянието. По тези съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ:   

ПРИЕМА за съвместно разглеждане  в наказателния процес предявения от частния тъжител Д.И.М. срещу подсъдимия П.Д.К., граждански иск за сумата от 2 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва от инкриминираната дата – 05.04.2019 г. до окончателното изплащане на сумата.

Конституира като граждански ищец в процеса частния тъжител Д.И.М., чийто процесуални права ще се упражняват от надлежно упълномощения повереник адв. Р.К..

Съдът ДОКЛАДВА постъпил отговор от подсъдимия К..

Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЛАГА по Д.то отговор на подсъдимия по изложените в частната тъжба твърдения.

АДВ. К.: Моля да се приемат приложените към тъжбата писмени доказателства. Моля да бъде допуснат до разпит вече призования от Вас свидетел, а също и доведения днес свидетел С.К..

АДВ. К.: В отговора сме посочили доказателствените искания. Водим искания свидетел С.К..

Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

         На основание чл. 276, ал.1 от НПК съдът ДОКЛАДВА Д.то като предоставя възможност на частния тъжител и гражданския ищец да изложат обстоятелствата, включени в обвинението и предявения иск.

АДВ. К.: Изцяло поддържаме тъжбата и предявения граждански иск.

По доказателствените искания, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА приложените към тъжбата писмени доказателства – медицинско свидетелство и лист за преглед на пациент.

ДОПУСКА като свидетели по Д.то поисканите от частния тъжител М.А. и С.К..

ДОПУСКА до разпит като свидетел С.К., доведена от подсъдимия.

Сне се самоличността на подсъдимия:

П.Д.К., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН: **********.

На подсъдимия се разясниха правата по чл. 55, чл. 115, ал. 4 и чл. 274  от НПК.

Не се направиха отводи на съда и секретаря.

Преди да пристъпи към снемане самоличността на допуснатите свидетели, в изпълнение на законовото си задължение, съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКАНВА страните към помирение.

На този етап помирение не се постигна.

Сне се самоличността на явилите се свидетели:

М.А.А., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, работещ, неосъждан, с ЕГН: **********, без родствена връзка със страните по Д.то.

Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК.

Свидетелят обеща да говори истината.

С.И.К., роден на *** г. в ******, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, работещ, осъждан, с ЕГН: **********, без родствена връзка със страните по Д.то.

Предупреден за отговорността по чл. 290 от НК.

Свидетелят обеща да говори истината.

С.Н.К., родена на *** г. в ******, живуща ***, българка, българска гражданка, със средно образование, омъжена, безработна, неосъждана, с ЕГН **********.

Свидетелката: Съпруга съм на подсъдимия.

Съдът разяснява правото по чл.119 от НПК.

Свидетелката: Желая да бъда свидетел.

Предупредена за отговорността по чл. 290 от НК.

Свидетелката обеща да говори истината.

Свидетелите К. и К. напуснаха съдебната зала.

ПРИСТЪПИ се към разпит на свидетеля М.А.А.:***. Спомням си за случая. Беше през м. април тази година. Спомням си, че беше петък, но датата не си спомням. Прибрах се от работа. Беше около 17,30 – 18,00 часа. Телефона ми прозвъня. Обади ми се сина на частния тъжител. Каза, че е възникнал конфликт между баща му и подсъдимия К.. Отидох на адреса. Там заварих г-н М. със сина му и внука му. Бяха на улицата. Попитах какъв е конфликта. Каза, че с г-н К. са имали пререкание и последният го е ударил. На едното ухо имаше кръв, но не си спомням дали беше лявото или дясното и едното му око беше полузатворено. В долната част на окото (показва скулата) имаше подутина. След това отидох до г-н К.. Извиках го. Той излезе от дома си. Попитах го какъв е проблемът. Той каза, че конфликта е възникнал за това, че преди няколко дни улицата е била препречена от автомобил на г-н М. и той не е могъл да премине. К. призна, че е ударил М.. Аз се стремях да се реши конфликта, за да не ескалира. Искаха да се обадя в полицията. Обадих се и известих за станалото, ако може да изпратят патрул, като обясних, че вече няма пререкания. Те казаха, че при това положение няма да изпратят патрул. Говорих със страните да решат проблема си. Действително улицата е много тясна. Това е улица тупик. Трябва да има разбирателство между живущите.

В мое присъствие единият казваше „Ще те съдя”, другият казваше „И аз ще те съдя. Ще ти взема пенсията”.

Не си спомням подсъдимият да ми е казвал, че е бил нападнат от частния тъжител и да се е отбранявал.

След известно време, когато вече получих призовката, говорих и с двамата. Тогава г-н К. ми каза, че частният тъжител го е обидил.

В деня на инцидента разговора беше, че не може да се преминава по улицата поради многото превозни средства.

Разстоянието между дома на подсъдимия и частния тъжител е между 10-15 метра. Дели ги само една къща.

Сега си спомням, че когато извиках К., той излезе от дома си и отидохме заедно пред дома на М., където бяха неговия син и неговия внук.

Те нараняванията на частния тъжител бяха видими. Смятам, че подсъдимият ги е възприел. В мое присъствие конфликта не се разрасна. В мое присъствие нямаше кавга. Нямаше сбиване.

Аз отидох и извиках от дома му К.. Той излезе и заедно с него отидохме пред дома на М..

Уточнявам, че след като отидохме с К. пред дома на частния тъжител там бяха частния тъжител, сина му, внука му и жената на частния тъжител. Впоследствие дойде К.. Не знам дали преди това К. е бил там.

Когато видях притвореното око на М. и го попитах, кой му го е причинил, той ми отговори, че К.. При разминаването им той го е ударил.

С К. сме имали много спорове и разговори за улицата, която е в такова състояние, че паркираните автомобили пречат. Тясна е, трудна за преминаване.

Не съм получавал друг път сигнали от жители на село Оборище за физическа саморазправа от страна на К.. Получавал съм сигнали от съседи за спорове и словесни нападки. Говоря за спорове само за състоянието на улицата, което повтарям е изключително лошо.

АДВ. К.:  Нямам повече въпроси към свидетеля.

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ПОДС. К.: Нямам въпроси към свидетеля.

СВ. А.: Нямам претенции за заплащане на разноски.

ПРИСТЪПИ се към разпит на свидетеля С.И.К.:

Аз живея на една улица със страните по Д.то. Живея срещу тях. С малката бяхме в нашия двор и чух зов за помощ. Викаше се „помощ, помощ”. Излизам и видях комшията бай Д. (сочи частния тъжител) целия с кръв. До него беше сина му. Отдолу, на известно разстояние пред къщата си стоеше подсъдимият. Те се разправяха. Подсъдимият псуваше частния тъжител и викаше „Аз ще ти взема пенсията. Да знаеш”. Аз не съм видял подсъдимият как е ударил частния тъжител. Разбрах, че го е ударил от частния тъжител. Тези дразги продължават години наред.

Мога да кажа, че по-конфликтен е подсъдимият. Аз заради него напуснах къщата. Не живея вече там. Сега живея на друго място.

То беше очевидно кой  кой е бил. Подсъдимият беше бил потърпевшия (сочи частния тъжител).

Той подсъдимият беше явно пиян. Постоянно псуваше. Заплашваше. Аз реших даже да се намеся, но малката ми каза” Недей, недей. Не се занимавай”.

Подсъдимият е конфликтен. Той все търси за нещо да се заяде. Всичко му пречи. Например спрял съм колата. Той иска да излезе. Аз му казвам да изчака малко. Той казва „Не, не махай се”. Страшни работи стават.

Уточнявам, че грозните псувни бяха преди да дойде кмета.

Аз не съм в добри отношения с подсъдимия. Той много пъти ме е провокирал и за да не се стигне до крайност, аз реших да отида да живея на друго място. Напуснах бащината си къща.

АДВ. К.:  Нямам повече въпроси към свидетеля.

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ПОДС. К.: Нямам въпроси към свидетеля.

ПРИСТЪПИ се към разпит на свидетелката С.Н.К.:

Аз не съм очевидец на конфликта. Нищо не съм видяла. Аз бях в дома си, на горния етаж. Видях през прозореца, че пристига кмета г-н А.. Видях, че става разправия. През прозореца видях съседите си М.. Бяха Д.М. (сочи частния тъжител), сина муИ.М. и внука му. Не виждах мъжа ми да е при тях. Той е бил на долния етаж. Когато аз излязох на улицата, после се появи мъжа ми. Впоследствие разбрах от г-н А., че е имало удари. Мъжа ми се приближи към г-н А.. От разговора им разбрах, като се приближих и попитах какво става, г-н А. ми каза, че П. е ударил Д.М.. Каза, че има синина на окото и на ухото имал някакви наранявания. Станах свидетел на подвиквания. Всеки говореше нещо. Мъжът ми беше подпийнал. Псувни не съм чула. Както мъжа ми, така и частния тъжител се заплашваха, че щели да си вземат пенсиите. Даже чух гласа на кака М., която е жена на частния тъжител и тя казваше, че мъжът ми е най-долния човек в цялото село. Със сина на частния тъжител разменихме приказки, като казах, че щом е имало удари е виновен съпруга ми.

Отношенията между моето семейство и това на частния тъжител бих определила като враждебни. Конфликтите ни идват най-вече от това, че частният тъжител си е направил едни временни постройки, които пречат да се паркират автомобилите.

Аз знам, че моят съпруг и св. С.К. са в лоши отношения. Имаше случай когато С.К. вдигна срещу съпруга ми резачка. Щеше да го заколи пред очите ми.

Мисля, че съпруга ми и частния тъжител не си говорят вече. Не ми е известно от 5.4.2019 г. до днешна дата да е имало други инциденти между съпруга ми и частния тъжител. Те не си говорят.

Съпругът ми ми каза, че господина (сочи частния тъжител) първо го е нападнал. Каза, че частния тъжител си вървял, подпрял си колелото, дошъл и го хванал тук (свидетелката показва със свит юмрук поставен на гръдта). Тогава П. го е ударил, но не съм видяла. П. ми каза, частният тъжител не е падал на земята.

Аз питах сина на Д.М., Ваньо какво е станало и има ли свидетели. Говорих и с Д.М. какво е станало, а той ми каза „в понеделник ще разбереш”. Случката беше в петък.

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

ПОДС. К.: Нямам въпроси.

АДВ. К.:  Нямам повече въпроси към свидетелката.

Съдът отново ПРИКАНИ страните към помирение.

АДВ. К.: Госпожо съдия, от името на тъжителя Д.М. предлагам на противната страна да заплати обезщетение на доверителя ми за претърпените от него болки и страдания в размер на 1 000 лв., платими в срок до края на м. май 2019 г., ведно с разноските за адвокатски хонорар.

АДВ. К.: Госпожо съдия, съгласни сме с тези параметри за помирение.

ПОДС. К.: Съгласен съм с такова помирение.

Съдът като съобрази изявленията на страните намира на първо място, че постигнатото помирение е процесуално допустимо, с оглед на което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното помирение, по силата на което подсъдимият П.Д.К. с ЕГН: ********** се задължава да заплати на Д.И.М. с ЕГН: ********** сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, представляваща обезщетение за претърпените от престъплението неимуществени вреди, както разноските по Д.то за адвокатски хонорар в размер на 800,00 (осемстотин) лева, в срок до 31.05.2019 г.

 

 

ПОМИРИЛИ СЕ:

 

Тъжител:                                                              Подсъдим:

(Д.И.М.)                                            (П.Д.К.)

 

 

ПОВЕРЕНИК:

  (адв. К.)                                          ЗАЩИТНИК:         

                                                                                     (адв.  Д.К.)                                                                                                                  

 

Съдът намира, че така постигнатото помирение не противоречи на закона и добрите нрави, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото помирение в горепосочения смисъл като непротиворечащо на закона и добрите нрави.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

С оглед постигнатото помирение, съдът счита, че производството по Д.то следва да бъде прекратено, поради което и на основание чл.289, ал.1 във връзка с чл.24, ал.4, т.3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 99/2019 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Предвид постигнатото помирение в тежест на подсъдимия П.Д.К., със снета самоличност, ще следва да бъде присъдено заплащането на държавна такса в размер на 2% върху материалния интерес, върху който бе постигнато помирение, но не по-малко от 50 лв., съгласно ТДТССГПК.

По тези съображения, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА подсъдимия П.Д.К. с ЕГН: ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище държавна такса върху материалния интерес съобразно постигнатото помирение в размер на 50,00 лв. (петдесет лева), както и 5,00 лв. (пет лева) само в случай на  служебно издаване на изпълнителен лист.

  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Протокола изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14,45 часа.

 

 

 

 

СЪД. СЕКРЕТАР:                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: