МОТИВИ:

 

 

Производството е по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

Образувано е по предложение на Районна прокуратура Панагюрище, за освобождаване от наказателна отговорност на В.Л.В.,***- за престъпление по смисъла на 343, ал.1, б.“б“, предл. второ, във връзка с чл.342, ал.1 от НК, във връзка с чл. 37, ал.1 от ЗДвП, извършено на 08.11.2015г., когато на кръстовището на улица „Нистор Ружеков“ с улица „Поп Марко“, в гр.Панагюрище, обозначено с бяла прекъсната осева линия, при управление на МПС- лек автомобил марка „Ауди А6“, с ДК № РА 1961 ВТ, е нарушил правилата за движение и при завиване на ляво за влизане в друг път, не е пропуснал насрещно движещо се пътно превозно средство, в следствие на което е възникнало ПТП и В. по непредпазливост е причинил на И. *** две средни телесни повреди, докато К. е управлявал мотоциклет марка „Хонда ЦРБ 600“, с ДК № В 2018 К. Районна прокуратура Панагюрище сочат, че средните телесни повреди, нанесени на И. ***, се изразяват в закрито пертрохантерно счупване на дясна бедрена кост, представляващо трайно затруднение на движенията на десния долен крайник, по смисъла на чл.129 от НК и фрактура на Галиаци на дясната ръка (счупване на лъчевата кост в долната трета с разместване и изкълчване на лъчево лакетната става на десния горен крайник), по смисъла на чл.129 от НК, като пряка и непосредствена последица от настъпилото ПТП. Прокуратурата е поискала обвиняемият В. да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното престъпление, като му бъде наложено административно наказание по смисъла на чл.78А, ал.1 от НК.

Видно от приложения по делото Протокол за оглед на место произшествие, който оглед е осъществен на 08.11.2015г. от 10,50 часа до 12,30 часа, в гр.Панагюрище, при слънчево време и добра видимост, органите на разследването са констатирали, че на разстояние от 5,30 метра и 2,70 метра от опорна точка № 1 е разположен лек автомобил марка „Ауди А6“, с ДК № РА 1961 ВТ, като скоростният лост на лекия автомобил е намерен в неутрално положение. Автомобилът е намерен с деформирана предна част, с видими повреди по решетката, бронята, радиатора и капака в предната част на автомобила. При огледа, на разстояние 7,10 метра северно и 6,40 метра източно от опорната точка, е намерен мотоциклет марка „Хонда“ с ДК № В 2018 К, като скоростният лост на мотоциклета е намерен на трета предавка, а самият мотоциклет е бил с видими деформации по предната част – преден калник, предна маска и преден фар. Около двете превозни средства са открити разпилени парчета пластмаса, а на разстояние от тях е намерено начало на спирачен път, както на автомобила, така и белези от провлачване на мотоциклета.

От показанията на свидетеля И.А.К., дадени на 02.11.2015г., както и на 20.11.2015г. се установява, че свидетелят К. е сключил договор за покупко- продажба на мотоциклет марка „Хонда ЦБР 600“ с ДК № В 2018 К на 22.10.2015г. с продавача Ж А, от гр.Бяла, област Варна, но не е успял да го регистрира на свое име. На 08.11.2015г. свидетелят К. установява, че се е движел с мотоциклета по улица „Нистор Ружеков“, в гр.Панагюрище, в посока от село Панагюрски колонии към центъра на града, около 10 часа сутринта, със скорост около 50 км в час, тъй като вече е бил в населеното място. В показанията си сочи, че на кръстовището след ъгъла на улица „Нистор Ружеков“ и улица „Поп Марко“, малко преди да спре мотора пред дома си, К. е видял, че лек автомобил марка „Ауди А6“ предприема завой на ляво към улица „Поп Марко“, като водачът на лекия автомобил не е сигнализирал с пътепоказателя за маневрата, която се готви да предприеме. К. твърди, че не е могъл своевременно да спре, въпреки, че му е било отнето предимството. В показанията установява, че водачът на лекия автомобил е бил навлязъл много малко в пътното платно на мотоциклетиста, и когато мотоциклетът на К. е наближил, обвиняемият В.В. предприел маневрата „Завой на ляво“. Според свидетеля К., същият е опитал да спре, но не успял и виждайки, че В. гледа в огледалото за обратно виждане, заради факта, че след автомобила се е движел друг автомобил, В. изобщо не е могъл да погледне приближаването на К.. Свидетелят сочи, че е настъпил силен удар в предната част на автомобила и предната част на мотоциклета, в резултат на който мотоциклетът, управляван от свидетеля К. отхвръкнал и останал пред автомобила, а самия К. се превъртял няколко пъти над тавана на автомобила на обвиняемия и се озовал на земята, на разстояние 4-5 метра от задната част на лекия автомобил. К. сочи, че когато свалил каската, подпирайки се на дясната ръка, се опитал да стане и установил, че ръката му е счупена, след което останал в седнало положение. В показанията си твърди, че обвиняемият В. слязъл от лекия автомобил и извикал: „ Какво направи бе момче“, след което отишъл към предната част на автомобила си, за да огледа пораженията и казал на К. „Почупи ми колата“. В показанията си К. сочи, че В. изобщо не е отишъл при него, а пострадалият е получил помощ от негови роднини и други, намиращи се в близост до пътното платно граждани. Свидетелят К. установява, че към момента на настъпване на ПТП пътната настилка е била суха, видимостта е била добра, при слънчево време, не е имало никакво животно или друго препятствие по пътното платно, което да стане причина за ПТП. Според К., обвиняемият В. се е бил съсредоточил в огледалото за задно виждане и изобщо не е погледнал напред при предприемане маневрата „завой на ляво“.

От приложения по делото договор за покупко продажба на МПС, сключен на 22.10.2015г., И.А.К. е придобил от Живко Х. Андонов мотоциклет марка „Хонда“, модел „ЦБР 600“, червен на цвят, с ДК № В 2018 К.

От приетата и приложена по делото съдебно- медицинска експертиза по писмени данни № П-255 от 2015г., изготвена от д-р Б.Х.П., се установява, че на 08.11.2015г. при възникнало ПТП е пострадал свидетеля И.А.К., който непосредствено след нанасяне на травмите не е изпадал в безсъзнателно състояние, но след като е прегледан от екип на ФСМП –Панагюрище, е хоспитализиран в МБАЛ „Пазарджик“ АД, където са му поставени следните диагнози: Счупвания, обхващащи няколко области от горен и долен крайник – закрити, множество охлузвания по цялото тяло и болка в областта на десния тестис. Сочи се, че на 09.11.2015г. свидетелят И.К. е опериран, като му е извършено открито наместване на счупването с вътрешна фиксация, фемур и наместване на счупването на дясната лъчева кост с последващи имобилизации на двата крайника. Вещото лице сочи, че тези травматични увреждания са причинени по механизма на действие на твърд тъп предмет с висока кинетична енергия, чрез удар с/или върху такъв и добре отговарят да са получени при ПТП с пострадал мотоциклетист при сблъскване с лек автомобил и последващо падане върху терена. От заключението се установява, че закритото пертрохантерно счупване на дясната бедрена кост и наложило се оперативно лечение и имобилизация, са причинили на И.К. трайно затруднение на движенията на десния долен крайник по смисъла на чл.129 от НК, за около 8-10 месеца от датата на настъпване на травмата и при правилно и обичайно протичане на оздравителния процес, а фрактурата на Галиаци на дясната ръка (счупване на лъчевата кост) в долната трета с разместване и изкълчване на лъчево лакътната става на дясната ръка, наложило наместване и имобилизация, са причинили на И.К. трайно затруднение на движенията на десния горен крайник, по смисъла на чл.129 от НК, за около 3-5 месеца от датата на травмата. В заключението е посочено, че всички травматични увреждания (охлузвания, кръвонасядания и болезнеността на десния тестис) са причинили на И.К. болка и страдания по смисъла на чл.130, ал.2 от НК, за около 3 до 6 дни от датата на травмата.

От Свидетелство за регистрация част І-ва № 6821100, издадено на 09.01.2015г., се установява, че обвиняемият В.Л.В. е собственик на лек автомобил марка „Ауди А6“, с ДК № РА 1961 ВТ, а от Свидетелство за регистрация част І-ва № 2128280 от 28.03.2007г. се установява, че управлявания от свидетеля К. мотоциклет марка „Хонда ЦБР 600“, с ДК № В 2018 К, е собственост на Живко Х. Андонов.

От приложените по делото свидетелство за правоуправление се констатира, че свидетелят К. е правоспособен водач, категория А и В, а обвиняемия В. е правоспособен водач категория В.

По делото е приложена Епикриза, издадена на 14.11.2015г. от МБАЛ „Пазарджик“ АД, от която се констатира, че И.А.К. е претърпял шестдневно болнично лечение, при което е констатирано и осъществено открито наместване на фрактура с вътрешна фиксация, фемур, като е преживял гладък следоперативен период и е изписан за домашно лечение с подобрение.

Видно от приложената по делото Съдебно -техническа експертиза, уредбите и системите на управлявания от пострадалия К. мотоциклет марка „Хонда ЦБР 600“, с ДК № В 2018 К, от които зависи безопасността на движение на мотоциклета са били технически изправни, както и уредбите и системите на лек автомобил „Ауди А6“, с ДК № РА 1961 ВТ, от които зависи безопасността на движение са били технически изправни. Според вещото лице, скоростта на движение преди сблъсъка на мотоциклет „Хонда ЦБР 600“ е била около 40 км/час, а скоростта на лекия автомобил преди ПТП е била около 20 км/час, които скорости са били съобразени с пътната обстановка и са по-малки от максимално определената от Закона за движение по пътищата. Вещото лице сочи механизмът на настъпване на ПТП, а именно- поради навлизане в насрещната лента за движение на лек автомобил „Ауди А6“, в която лента в същото време се е движел мотоциклета на свидетеля К. е настъпил сблъсък помежду им. Като причина за настъпване на ПТП вещото лице по съдебно -техническата експертиза сочи отнемане на предимството на мотоциклета от страна на лекия автомобил, чрез навлизане на автомобила в насрещната лента за движение.

От приложената справка за нарушител на В.Л.В. се установява, че същият е правоспособен водач, категория В от 24.04.2008г. и няма налагани наказания, съставени наказателни постановления и фишове.

По делото е приложена справка за водач/ нарушител на И.А.К., от която се установява, че същият е правоспособен водач категория В от 15.06.2004г. и категория А от 29.04.2015г., като водач категория В му са съставени осем акта, седем наказателни постановления, 14 фиша и е постановено едно решение по смисъла на чл.343“б“, ал.3 от НК на Районен съд Панагюрище от 27.08.2014г.

По делото е приложена Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на обвиняемия В.Л.В., от която се констатира, че същият не е женен, а общия размер на годишните му трудови възнаграждения възлиза на 45000,00лв. В декларацията се сочи, че същият е собственик на двуетажна жилищна сграда с административен адрес: гр.Панагюрище, ул.“Поп Марко“ № 34, лек автомобил марка „Ауди А6“, с ДК № РА 2719 ВХ, както и на пострадалия автомобил „Ауди А6“, с ДК № РА 1961 ВТ.

От Характеристичната справка на обвиняемия В., изготвена на 17.11.2015г. от РУ на МВР гр.Панагюрище, се установява, че същият не е женен, живее с родителите си П В В и Л С В., като в квартала,  в който живее, се ползва с добро име и не е склонен към прояви, несъвместими с благоприличието и морала.

По делото е приложена Справка за съдимост рег. № 466 от 10.11.2015г., издадена от Районен съд Панагюрище, от която се констатира, че В.Л.В. не е осъждан.

Видно от събраните по делото доказателства, обвиняемият В. е извършил престъплението по непредпазливост, като не е отдал достатъчно внимание на пътната обстановка пред управлявания от него автомобил, насочвайки цялото си внимание към пътната обстановка зад автомобила си. По този начин, следейки дали няма пътно превозно средство зад автомобила му, е предприел маневра „завой наляво“, без дори да забележи приближаващия мотоциклет, управляван от свидетеля К.. По този начин В. е навлязъл в насрещната пътна лента и отнемайки предимството на движещия се направо мотоциклет, е довел до настъпване на сблъсък между автомобила и мотоциклета.

Съдът счита, че причините за настъпване на престъплението следва да се търсят в ниската степен на обществено съзнание на обвиняемия В., в надценяване на неговите умения при управление на МПС, в неговата самонадеяност и незачитане на разпоредбите на ЗДвП.

При определяне размера на глобата и периода на лишаване на В. от правоуправление на МПС, съдът изхожда от степента на обществена опасност на деянието, липсата на други нарушения от страна на В.В., пълното съдействие, което той е оказал на разследването и добрите му характеристични данни.

Поради това и на основание чл.78а, във връзка с 343, ал.1, б.“б“, предложение второ, във връзка с чл.342, ал.1 от НК, във връзка с чл. 37, ал.1 от ЗДвП, В.Л.В. следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба, в размер на 1000,00 лв. в полза на Държавата и лишаване от правото да управлява МПС за срок от осем месеца.

Така мотивиран, съдът постанови своето решение.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: