Р Е Ш Е Н И Е № ……

                                          гр.Панагюрище,13.05.2016год.

 

   В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Панагюрският районен съд,в публично съдебно заседание на 28.04.2016год.,в състав:районен съдия Снежана Стоянова,при секретаря П.З.,като разгледа АНД№56/2016год.,за да се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на  А.И.М. *** с ЕГН:**********  против НП16-0310-000032/10.02.2016г.  на Началника на РУ-Панагюрище,с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.174,ал.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДП/му е наложена глоба в размер на  2000/две хиляди/ лева,лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца и са му отнети  12 /дванадесет/ контролни точки на основание Наредба № І-з-2539 на МВР. 

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до твърдения,че жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение.

          В  съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с упълномощен защитник,чрез който поддържа жалбата и пледира за отмяна на атакуваното НП.

За ответника по жалбата-АНО,редовно призован,не се явява представител.   

Районният съд провери основателността на жалбата,след като съобрази становищата на страните,съобразявайки закона,по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

          Жалбоподателят е санкциониран за това,че на 28.01.2016 год.,около 19.30 часа в община  Панагюрище,по второкласен републикански път ІІ-37 км.88+174 е управлявал товарен автомобил „Грейт Уолл Стийд 5”  с рег.№ РА 07 05 ВН,собственост на „А М“АД,като е отказал да му бъде извършена проба с техническо средство  за установяване употребата на алкохол.

За извършеното нарушение по чл.174,ал.3 от ЗДП св.И.А.   съставил против нарушителя АУАН №32 от 28.01.2016 година,който нарушителят отказал да подпише след предявяването му,като отказът е удостоверен по надлежния ред- с подписа на един свидетел. 

Въз основа на този акт било издадено атакуваното НП.Последното било връчено лично на нарушителя на 25.02.2016г., видно от отбелязването в него, а жалбата против НП била подадена чрез АНО на 29.02.2016 година, т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  събраните по делото писмени доказателства и показанията на актосъставителя - св.А.  и св.П.,частично и от обясненията на свидетелите Н Д и Я Д.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема,че по съществото си  жалбата е неоснователна.

От показанията на актосъставителя,разпитан като свидетел – И.А. и неговият колега – св.Г.П.,които съдът кредитира като безпристрастно депозирани се установява, че на посочените в АУАН и НП дата и място жалбоподателят, като водач на МПС е извършил нарушение на чл.174  ал.3 от ЗДП, която норма вменява задължение към водачите на МПС да оказват съдействие на контролните органи за проверка употребата на алкохол или други упойващи вещества,когато бъдат поканени за това, като отказът се явява административно нарушение. 

 Съдът кредитира показанията на полицейските служители, тъй като са обективни и депозирани от лица, които не са заинтересовани от изхода на делото. Независимо от служебната връзка между полицейските служители  и АНО, горните нямат никакъв личен мотив да уличават жалбоподателя, като му приписват нарушение, което иначе той не е извършил.  Фактите,отразени в НП съдът прие за установени изцяло въз основа на приложения по делото акт за установяване на административно нарушение и показанията на съставителя А. и свидетеля по акта П..  Актът е съставен редовно, не страда от пороци, поради което съгласно чл.189, ал.2 ЗДП същият има доказателствена сила до доказване на противното. Св.А.  потвърди, под страх от наказателна отговорност, че актът е съставен от него в качеството му на контролен орган по транспорта и то против лицето, което в момента е било безспорно установено като нарушител.

Свидетелите са категорични, че в процесният ден, работейки по линия на пътен контрол в град Панагюрище  били получили сигнал от ОДЧ,че джип с бял цвят,с посочен регистрационен номер се движи посока от с.Бъта за гр.Панагюрище,криволичейки,като засича леки автомобили по пътя.По разпореждане на началника на „Пътна полиция“ свидетелите А. и П. ***,за да изчакат автомобила.Престояли около половин час,след което получили повторен сигнал,че същият автомобил бил изоставен на пътното платно,непосредствено  след разклона на с.Баня и с.Бъта.Полицейските служители отишли на място и установили автомобила,паркиран на пътното платно,посока гр.Панагюрище,преди завой,с което създавал опасност за движението.Това наложило свидетелите А. и П. да останат на място,за да регулират движението в двете посоки.След около 40мин.,свидетелите забелязали,че от посока гр.Панагюрище пристига лек автомобил,който спрял срещу изоставения джип.От автомобила слезли двама човека.Това били жалбоподателят и негов колега – свид.Я Д.Жалбоподателят и свид.Я Д приближили джипа,който не бил заключен,като жалбоподателят седнал на шофьорското място,а свид.Я Д-до него.Жалбоподателят привел джипа в движение назад,което било забелязано от свид.А..Последният незабавно отишъл до джипа и казал на водача да спре,на което последният се подчинил.При разговор с водача /жалбоподателя/, свид. А. установил,че същият силно лъха на алкохол.Състоянието му било видимо нетрезво.По тази причина свид.А. разпоредил на жалбоподателя да слезе от автомобила и го приканил да го изпробва за употреба на алкохол с надлежно техническо средство.Жалбоподателят категорично отказал,поради което свид.А. му съставил АУАН и му издал талон за медицинско изследване.Жалбоподателят не се явил,за да бъде прегледан и да даде кръв за изследване на алкохол.

От показанията на свидетелите Н Д и Я Д,както и от обясненията на жалбоподателя се установява,че към 28.01.2016г., жалбоподателят работил като шофьор в „Асарел-Транс“ООД,като на същата дата управлявал поверения  му служебен автомобил „Грейт Уолл Стийд 5”  с рег.№ РА 07 05 ВН от гр.Пазарджик за гр.Панагюрище.По пътя автомобилът изгаснал,тъй като горивото му свършило.По тази причина жалбоподателят заключил автомобила и пеша отишъл до бензиностанция „Петрол“,находяща се на изхода на гр.Панагюрище за гр.Пазарджик, за да закупи гориво.За целта бил взел пластмасова бутилка с вместимост от 10 литра.Когато отишъл на бензиностанцията,жалбоподателят установил,че няма достатъчно пари,за да закупи гориво.За това той отишъл в дома си,откъдето се обадил на свидетелите Н Д и Я Д,за да го заберат и да го закарат първо до бензиностанцията,а след това на мястото,където се намирал джипа.Свидетелите Н Д и Я Д се отзовали на молбата на жалбоподателя,забрали го от дома му,отишли до бензиностанция „Петрол“,където закупили гориво,след което продължили в посока гр.Пазарджик.Когато стигнали до мястото,където се намирал джипа, те спрели и видели регулиращите движението полицаи – свидетелите А. и П..Жалбоподателят и свид.Я Д отишли до джипа и установили,че не могат да го отворят,тъй като жалбоподателят бил забравил ключовете в дома си.Междувременно свид.Н Д се върнал,тъй като полицаите не му били позволили да остане на място.Свид.Я Д му позвънил и го помолил да отиде в дома на жалбоподателя,за да вземе ключа за джипа и да го донесе на място.Свид.Н Д направил необходимото,върнал се с ключа на джипа,но жалбоподателят и свид.Я Д не могли да го запалят,поради техническа повреда.

В лаконичните си обяснения жалбоподателя твърди,че когато се е върнал на място заедно със свидетелите Янко и Н Ди, въобще не е влизал в джипа,тъй като нямал ключове.Твърди,че не е бил употребил алкохол,но не се чувствал добре и точно по тази причина възнамерявал на връщане за гр.Панагюрище да шофира не той,а свид.Я Д.

Съдът не дава вяра на показанията на свид.Я Д и на  обясненията на жалбоподателя в частта,в която твърдят, че когато са пристигнали на мястото, където се е намирал джипа,жалбоподателят не го е привеждал в движение и че като твърдят това, полицаите не казват истината.Обясненията на жалбоподателя са израз на защитна позиция и същите,както и показанията на свид. Я Д не са източник на факти от обективната действителност.Както беше вече посочено полицейските служители нямат личен мотив да уличават жалбоподателя,преписвайки му нарушение,което не е извършил.Свидетелите А. и П. бяха категорични,че е имало движение на джипа около 4 до 5 метра,назад и че през това време на шофьорската седалка се е намирал жалбоподателя.Свидетелите установиха също така,че автомобила е тръгнал назад и надолу,поради наличието на наклон на мястото,на което е бил изоставен,което не изключва възможността това да е станало и при неработещ двигател.В този смисъл наведените факти,че жалбоподателят бил забравил ключа на автомобила в дома си,което наложило свид.Н Д да го донесе,не оборват показанията на полицейските служители.Отделно от това свид.А. беше категоричен,че когато отишли на място,автомобилът не е бил заключен,т.е. за жалбоподателя и свид.Я Д не е имало препятствие да влязат в него.Дори да приемем,че възприетото от свидетелите А. и П. управление на автомобила от жалбоподателя в посока назад е било при неработещ двигател,то жалбоподателят е имал качеството на водач,тъй като е налице движение и управление на автомобила.По този повод ВСК е имал поводи да се произнесе и да формира константна практика в подкрепа на направения извод.

Що се отнася до показанията на свид.Н Д,то същият не е очевидец на нарушението,тъй като при самото пристигане на място веднага се е върнал.По тази причина съдът не намира за нужно да обсъжда показанията му и да дава оценка на тяхната достоверност.

При така установеното съдът намира,че извършеното от жалбоподателя А.М. запълва състава на вмененото му административно нарушение и правилно е ангажирана неговата административно-наказателната  отговорност.

Съдът намира за безпредметно да излага съображения за това дали АНО се е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН при определяне вида и размера на наложените административни наказания глоба и лишаване от правоуправление.Причина за това е избраният от законодателя подход за определяне на наказанията,които са фиксирани и не дават възможност за индивидуализация от страна на АНО.В този смисъл е редакцията на санкционната норма,която предвижда при установено нарушение,представляващо отказ за извършване на проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписание за медицински изследвания на концентрация на алкохол в кръвта,водачът на моторното превозно средство,трамвай или самоходна машина да се наказва с лишаване от право да го управлява за срок от две години и глоба 2000 лв.

При определяне броя на подлежащите на отнемане контролните точки за нарушението по чл.174,ал.3 от ЗДв.П,АНО също е действал при обвързана компетентност.В чл.6,ал.1т.3 от  Наредба № І-з-2539на МВР е посочено,че за отказ на водач,който управлява МПС,трамвай или самоходна машина,да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му /чл.174,ал.3 от ЗДВ/ се отнемат 12 /дванадесет/ контролни точки.При тази редакция на закона,съдът намира за безпредметно да обсъжда въпроса дали АНО се е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН за  индивидуализация на наказанието.Ето защо  наказателното постановление следва да бъде потвърдено и в тази част.

По изложените съображения,Панагюрският районен съд в настоящия състав,на основание чл.63 от ЗАНН,

 

                                                            Р Е Ш И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА НП 16-0310-000032 от 10.02.2016 год. на Началника РУ-Панагюрище  при ОД на МВР Пазарджик, с което на А.И.М. *** , ЕГН: ********** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.174 ал.3 от ЗДП, е наложена глоба в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца и на основание Наредба № І-з-2539 на МВР са му отнети  12 /дванадесет/  контролни точки,като законосъобразно.

 

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: