Р Е Ш Е Н И Е

38

 

30.04.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и седми март

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

ПАРАСКЕВА ЗЛАТАНОВА

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор   КРАСИМИР ТАНЕВ                                                     

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

съдия СТАТЕЛОВА

 

28

 

2019

 
 


                                       НАХД №                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от ЗАНН.

Образувано е по жалба на А.М.Б.,***, със съдебен адрес:***- чрез адвокат П.М. от Пазарджишка адвокатска колегия, срещу Наказателно постановление № 2/11.01.2019г. на Началника на РУ – Панагюрище при ОДМВР- Пазарджик.

В жалбата се сочи, че на 07.01.2019 г., е започнато административно- наказателно производство срещу жалбоподателя Б., като му е вменено обвинението, че на 07.01.2019г., около 23,20 часа, в град Панагюрище, на ул. „ПС“ №**, в дома си, е пречил на полицейски орган да изпълнява задълженията си по служба, като не е представил документ за самоличност при наличие на такъв у него, заплашвал е със саморазправа полицейски орган, дърпал е за ръката и е бутал служител на РУ, с което виновно е нарушил чл. 264, ал. 1 от ЗМВР. Според жалбоподателя, в съставения АУАН, който се ползва като единствено доказателство за изготвяне на процесното НП, не са посочени никакви доказателства за вмененото му обвинение, а непосочването на доказателства прави  вмененото деяние недоказано. Жалбоподателят твърди, че обвинението е буквално пренесено от АУАН в НП, същото е бланкетно и общо, като липсва индивидуализация и конкретност досежно имена, длъжност, поведение и обстоятелства. Според жалбата, описаното санкционирано поведение на Б. не позволява извод за виновно нарушена норма, регламентирана в приложения от АНО чл. 264, ал. 1 от ЗМВР. Жалбоподателят сочи, че документът му за самоличност е бил у него, когато е консумирал нарушение по чл. 80, т. 5 от ЗБЛД, но то е правно ирелевантно. Твърди, че заплашването със саморазправа на полицейски орган е неизвестно относно кой полицейски служител е извършено и дали е попречило в обективен или субективен аспект на неизвестния полицейски служител, да изпълнява някое от задълженията си по служба. Сочи се, че описанато деяние: „Бута и дърпа за ръката служител на РУ“ несъмнено е нарушаване на физическата несъприкосновеност на служителя, но това поведение, след като е станало при изпъленине на служебните задължения, е хипотезата на чл. 264, ал. 2 от ЗМВР, а не хипотезата на чл. 264, ал. 1 от същия закон.

А.М.Б. моли съда да постанови решение, с което, след като е извършил цялостна проверка на НП, досежно законосъобразността, обосноваността и справедливостта на наложеното административно наказание, да бъде отменено НП № 2/11.01.2019 г. на Началника на РУ – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик.

Видно от приложения по делото АУАН № 2/07.01.2019 г. е, че на същата дата, около 23.10 ч., в гр. Панагюрище, на ул. „ПС“ № **, А.М.Б. е  пречел на полицейски орган да изпълнява задълженията си по служба, като не е представил документ за самоличност, при наличие на същия у него, заплашвал е със саморазправа полицейския орган, бутал и дърпал за ръката служител на РУ – Панагюрище, при ОДМВР - Пазарджик, с което виновно е нарушил чл. 264, ал. 1 от ЗМВР.

Видно от обжалваното Наказателно постановление № 2/11.01.2019 г., издадено от Началника на РУ- Панагюрище при ОДМВР- Пазарджик, е, че на същата дата, около 23.10 ч., в гр. Панагюрище, на ул. „ПС“ № 35, А.М.Б. пречи на полицейски орган да изпълнява задължението си по служба, като не е представил документ за самоличност, при наличие на същия у него, заплашвал е със саморазправа полицейския орган, бутал и дърпал за ръката служител на РУ – Панагюрище, при ОДМВР - Пазарджик , с което виновно е нарушил чл. 264, ал. 1 от ЗМВР и за това му е наложена глоба в размер на 800,00лв.

По делото е приложена Докладна записка от мл. инспектор Д.И.Г. – полицай ОРР, от която се установява, че на 07.01.2019 г., около 22,47 ч., екипът от служители на реда, е получил сигнал за висока музика на ул. „ПС“ № **, като при пристигането на място са установили, че е налице нарушаване на обществения ред с висока музика. На място са установени лицата: А.Л.Д., Н.С.В., И. М.Л.и стопанисващия къщата – жалбоподателят Б., който  помолил служителите на реда да отиде до съседната къща, за да си вземе личната карта. Служителите на реда са предупредили, съгласно докладната записка, че всички присъстващи ще бъдат предупредени с надлежен протокол за установеното нарушение, като те са заявили, че повече няма да правят проблеми с височината на музиката и други шумове. В докладната записка се сочи, че Б. се върнал след около 5 минути с насочен към служителите на РУ - Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик, телефон и отправял обиди: „Какви сте вие бе, нямате право да сте тук, изчезвайте, аз съм си у нас и ще си правя каквото си искам; Вие нямате валидни карти и не може да ми казвате какво да правя; Няма да ви дам личната си карта“. Полицай Г. му посочил картата и знака си, съгласно докладната записка, след което Б. хванал ръката му и го дръпнал като последвало бутане настрани с думите: „Кой ви е началник, Ш. ли, нямаше ли по- кадърен, та сложиха този некадърник“. В докладната записка е посочено, че след тези думи и действия, Б. е поканен да се качи в патрулния автомобил и да бъде откаран в РУ – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик, където да бъде задържан за срок от 24 часа, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗМВР – за пречене на полицейски орган да изпълнява задълженията си по служба. От докладната записка се установява, че Б. е задържан за 24 часа и поради неадекватни действия и проявена агресия, е повикан дежурен екип на ФСМП – Панагюрище, за да окаже съдействие. Така, едва в сградата на РУ – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик, е установена самоличността на жалбоподателя А.М.Б..

По делото е приложено обяснение от И. М.Л., който е посочил, че на 07.01.2019 г. са се събрали да празнуват в къщата на А.Б., където свидетелят Л. се озовал около 16,00 ч., а по-късно там отишли А.Д., Г.К., Н.В., В.К.и приятелката му П.Д.. След 23,00 ч., съгласно обясненията на свидетеля, е дошъл дежурен автопатрул заради факта, че е подаден сигнал за употреба на пиротехнически изделия. Дежурният автопратул, твърди в обясненията си Л., е останал навън, за да разговаря с А.Б., който се саморазправял със служителите на реда и заради това е бил задържан около 23,00 ч. И. Л. сочи, че в къщата останали само Н.В., А.Д. и самия свидетел, като изпили още алкохол, след което А.Д. си тръгнал, а Н.В. и Л. останали да спят в къщата на Б..

От обясненията на свидетеля А.Л.Д. се установява, че на 07.01.2019 г., Д. отишъл в къщата на жалбоподателя Б. около 18,00 ч. и там заварил самия А.Б. и И., а по-късно към тържеството се присъединили Г.К. и Н.В.. В обясненията си Д. сочи, че след 23,00 ч. адресът е посетен от дежурен автопатрул, заради сигнал за злоупотреба с пиротехнически изделия, за които са били предупредени от служителите на реда. А.Д. сочи, че А.Б. останал навън с автопатрула и започнал да се саморазправя с тях, след което бил задържан, а Д., заедно с Н.В. и И. Л. останали в къщата на Б.. Съгласно обясненията, по-късно А.Д. си тръгнал.

По делото е приложено обяснение от Н.С.В., съгласно които на 07.01.2019 г. свидетелят заедно с приятелите си А.Б., И. Л., А.М., Г.К., В.К.и П.Д., се събрали в дома на А.Б.. След 23,00 ч., според твърденията на В., на адреса дошъл дежурен автопатрул заради подаден сигнал за употреба на пиротехнически изделия. В. сочи, че са били предупредени от автопатрула, след което влезли в къщата, а А.Б. е останал отвън при служителите на РУ и започнал да се саморазправя с тях, след което е бил задържан в сградата на РУ – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик. Сочи, че сбирката продължила около час след това, А.Д. се прибрал вкъщи, а останалите легнали да спят в къщата на Б..

По делото е приложена Заповед № 8121з-1371/11.11.2015 г. на Министъра на МВР, от който се установява, че началниците на РУ в ОДМВР са оправомощени да издават НП по ЗМВР.

От обясненията на актосъставителя Д.И.Г. се установява, че на 07.01.2019 г., около 23,10 ч. в РУ – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик е получен сигнал за пусната висока музика и хвърляне на бомбички. Сочи, че наличието на пиротехнически материали не е установено, но е установена висока музика, поради което представилият се за собственик на жилището – жалбоподателят Б. е помолил служителите на реда да отиде до съседната къща, където живее, за да си вземе документа за самоличност. Първоначално, съгласно обясненията на актосъставителя, Б. бил доброжелателен и е нямало проблеми с поведението му, но след 5 минути се върнал с личната си карта в едната ръка, а в другата е носел телефон със светеща камера. Г. поискал личната карта на Б., но той не му я дал, като започнал да твърди, че той заплаща заплатите на служителите на реда, той е купил патрулния автомобил. Жалбоподателят Б. твърдял, че полицаите нямат лигитимни карти и значки, след което Г. разтворил униформата си и му показал индивидуалния си номер и служебната си карта. Г. установява, че тогава Б. дръпнал значката от гърдите му и актосъставителят бил принуден да го хване за ръката, след което Б. бутнал Г. настрани с думите: „Нямаше ли по-добър началник от Ш., та назначиха този некадърник“. След това Б. е бил поканен в патрулния автомобил и задържан в сградата на РУ – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик по реда на чл. 72, ал. 2 от ЗМВР. Актосъставителят сочи, че след като се качил в автомобила, Б. е осъзнал, че е направил грешка, но 5 минути след това станал агресивен, като се е наложило служителите на РУ да повикат Бърза помощ, за да му бъде направен преглед в РУ – Панагюрище. Актосъставителят разкрива, че при съставянето на АУАН, Б. е блъскал по стената, псувал, ругаел, отказвал да подпише АУАН и е бил изключително агресивен. Изяснява, че всички присъстващи на адреса са дали надлежни обяснения в РУ – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик.

От разпита на свидетеля И.С.А. се установява, че  на 07.01.2019 г., около 23,10 ч. в РУ – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик е получен сигнал за смущаване на нощния покой и тишина на ул. „ПС“ № **, в гр. Панагюрище. Сочи, че от сградата на този адрес са излезли няколко лица, като жалбоподателят Б. е заявил, че ще отиде до съседната къща на разстояние около 20 м., за да вземе личната си карта. Заявил на служителите на реда, че това не е негово жилище, а е собственост на негов роднина, но той стопанисва жилището. Свидетелят изяснява, че след около 10 минути, Б. се върнал при тях и полицай Г. му обяснил, че ще състави протокол за предупреждение за музиката, като напомнил за отговорността по Наредба № 1 за обществения ред на Община – Панагюрище. Б. няколко пъти демонстративно показал личната си карта, но заявил, че няма да я даде на служителите на реда, след което я прибрал и започнал да прави изявления, че патрулният автомобил е купен от него, че той плаща заплатите на полицията и полицаите са длъжни да работят в негова полза. След това започнал да обижда полицията, униформата на полицаите и началника на РУ. Заявил, че това е най-некадърния стрелчанин, който е в тази полиция. След това искал да види стикерите на  служебните карти на полицаите, а когато започнал да гледа служебанта карта на полицай Г., свидетелят А. му помогнал, светейки му с фенер. Тогава Б. хванал служебната карта на Г. и започнал да я дърпа. Г. протегнал ръка, за да прибере служебната си карта и тогава Б. го дръпнал на страни. Свидетелят разкрива, че заради саморазправа със служител на реда и заради това, че не представя документ за самоличност, Б. е бил задържан в сградата на РУ – Панагюрище. Свидетелят А. сочи в показанията си, че останалите лица, установени на адреса, са били в двора. Всички са останали там и не са участвали в инцидента с жалбоподателя Б..

От събраните писмени и гласни доказателства, съдът установи, че на 07.01.2019 г., около 18,00 ч., в гр. Панагюрище, на ул. „ПС“ № **, където се намира стопанисваната от жлабоподателя А.М.Б. жилищна сграда, се събрали И. М.Л., А.Л.Д., Н.С.В., В.К.и приятелката му П.Д., на организираното от Б. тържество. Около 23,00 ч. на същата дата, адресът е посетен от служители на  РУ – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик по сигнал за висока музика и употреба на пиротехнически изделия – бомбички. При посещението не е установено използването на пиротехнически материали, но е установена музика с голяма сила, която смущавала обществения ред. Служителите на реда съставили протокол за предупреждение на всички присъставщи за нарушение на Наредба № 1 на Община – Панагюрище.

При установяване на самоличността на жалбоподателя Б., от всички събрани гласни доказателства, както и от приложените по делото писмени обяснения от присъстващите на събирането в дома, стопанисван от него, се констатира, че Б. е помолил да си вземе личните документи от съседното жилище, след което се върнал с личната си карта в ръка и започнал да обяснява на служителите на реда, че той им е закупил патрулния автомобил, че той им плащал заплатите и че полицията е некадърна, след което продължил с обиди към униформата, полицията и началника на РУ. За това си поведение се установи, че Б. е задържан в сградата на РУ, където станал агресивен и било необходимо да бъде повикан екип на ФСМП - Панагюрище.

 По делото се събраха множество доказателства, от които е видно, че жалбоподателят Б. се е саморазправял със служителите на реда, констатирано е нарушение на обществения ред, при което с поведението си той действително е попречил на служителите на реда да извършат проверка на самоличността му и да му съставят протокол за предпреждение за извършено нарушение на обществения ред и нощния покой и почивка. С поведението си да дърпа служебиня знак на полицай Г., както и да го блъска, е попречил на проверката на самоличността му и е възпрепятствал съставянето на предупредителен протокол, което е наложило задържането му в сградата на РУ--Панагюрище, при ОДМВР – Пазарджик.

Съдът счита, че следва да бъде потвърдено НП № 2/11.01.2019 г. на Началника на РУ – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 264, ал. 1 от ЗМВР, на А.М.Б. е наложена глоба в размер на 800,00 лв.

Така мотивиран на основание чл. 63, ал. 1, във връзка с чл. 42, т.3 от ЗАНН, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2/11.01.2019 г. на Началника на РУ – Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 264, ал. 1 от ЗМВР на А.М.Б., с ЕГН: **********,*** е наложена глоба в размер на 800,00лв. (осемстотин лева).

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: