Мотиви към присъда по НОХД № 72/2013 г. на Панагюрския районен съд

 

            Против подсъдимия И.В.В.,***, Районна прокуратура Панагюрище е повдигнала обвинение за извършено от него престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

            Въпросите свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието са подробно описани в обстоятелствената част и отразени в диспозитивната част на обвинителния акт.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението срещу подсъдимия така, както е внесено за разглеждане. При определяне на наказанието счита, че следва да намери приложение разпоредбата на чл. 55 ал.1 т.2 б. „б” от НК, с налагане на наказание пробация. На основание чл.343г от НК счита, че следва да се лиши подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.

Подсъдимият се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение. Изразява съжаление за случилото се и моли съда да му наложи наказание в минимален размер. Не оспорва фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и като ги съобрази в съвкупност, прие за установено следното:

Подсъдимият И.В.В. е правоспособен водач на моторно превозно средство категория “В  и М “  и притежава СУМПС със срок на  валидност до 01.06.2016г. Видно от приложената на /стр.15/ по Бързо производство Справка за нарушител от региона издадена от сектор „КАТ”- ОДП Пазарджик, И.В.В.  през последните пет години има наложено административно наказание за нарушение разпоредбите на Закона за движението по пътищата, за управление на МПС след употреба на алкохол  с наложено наказание - лишаване от  правото да управлява МПС и глоба по чл. 174, ал. 1, б.Б от ЗДвП.

Видно от  справката  за съдимост № 108/19.03.2013, приложена на /л.18/ по БП, И.В.В.  не е  осъждан.

На 17.03.2013г. В., преди обяд се качил на собствения си автомобил и отишъл на гости в с. Попинци. В селото е имало събор. Жителите на селото празнували и още от сутринта посрещали гости и се черпили с вино и ракия. След като пристигнал в с. Попинци, подс. В. се срещнал с приятели и всички заедно започнали да пият водка. В. въпреки, че бил с автомобил, също се почерпил с водка. Алкохолът му подействал бързо. В компанията на приятели, В. изпил набързо 2-3 водки без да се храни и затова му станало много лошо на стомаха. Около 12.00 часа, В. се качил  да управлява личния си автомобил и потеглил към с. Бъта. В центъра на с. Бъта, пред Кметството бил спрян за проверка от служители на КАТ при РУП Панагюрище. Полицаите го изпробвали за алкохол с Дрегер, светлинната скала на който отчела 1.60 промила. В. се изненадал от високата стойност, която отчел дрегера и затова сам поискал да даде кръв за химически анализ за наличието на алкохол в кръвта.

На 17.03.2013г. свидетелят В. -  мл. автоконтрольор при РУП гр. Панагюрище бил дежурен по утвърден седмичен график от 08.00 часа до 20.00 часа заедно с колегата си Георги Петков Узунов. Около 12:40 часа  в дежурната част на РУП Панагюрище бил получен сигнал за възникнало ПТП между с. Бъта и с. Попинци, като единият от автомобилите е напуснал мястото на произшествието и се знаело, че е „Опел Астра”, бял на цвят, с щети от лявата страна на автомобила. При възникналото ПТП са причинени леки щети на другия автомобил, изразяващи се в счупено ляво странично огледало, служещо за обратно виждане и повърхностни деформации по задна лява врата и заден ляв калник, като щетите са не повече от 40-50 лв. Полицаите издали протокол за ПТП на пострадалия водач и го освободили да си тръгва, като му обяснили, че щетите ще се възстановят от застрахователя.

Около 12:45 часа св.В. се обадил на колегата си А.Б., който се намирал в с. Бъта и му съобщил за автомобил, напуснал мястото на произшествието при възникнало ПТП. Около 13:15 часа св.Б. се обадил на св. В. и му казал, че е спрял за проверка автомобил „Опел Астра”, с рег. номер  РА 8693ВН, който отговаря на описанието и водачът приличал като да е употребил алкохол. Св.В. отишъл на място, изпробвал водача И.В.В., с техническо средство Алкотест Дрегер 7410, с фабричен номер 0627, пореден номер на теста 323 в 13:23 минути. Светлинната цифрова скала на Дрегера отчела 1,60 промила в издишания от водача въздух. Св.В. съставил  АУАН серия В, бланкетен номер 585532, заведен с номер 90 в актовата книга на РУП-Панагюрище, след което му издал талон за медицинско изследване с номер 0374668. Съставен е друг АУАН на В. по чл. 44,ал.1 и чл. 123, ал.1, т.2, б. „б” за това, че е причинил ПТП и е напуснал местопроизшествието, без да уведоми органите на МВР.      Служителите на РУП съпроводили водача до ФСМП гр. Панагюрище, където В. дал кръв за медицинско изследване, след което, И.В.В. *** и е задържан със заповед №33/17.03.13г. за срок от 24 часа на основание чл. 63 ал.1 т.1 ЗМвР.

Видно от Протокол за химическа експертиза на МБАЛ Пловдив с №213/19.03.2013г., съдържанието на алкохол в кръвта на В. е  1.74 промила.

Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава изцяло от признанието и обясненията на подсъдимия, дадени в хода на досъдебното производство и в хода на съдебното следствие, както и от приложените и приети писмени доказателства по делото по ДП  на РУП – Панагюрище, както и от разпитаните по делото свидетели А.С.Б. и И.К.В..

От обективна страна е установено, че подсъдимият В. на инкриминираната дата и час е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,74 промила, установено по надлежен ред, чрез химическа експертиза – престъпление по чл. 34б, ал.1 от НК.

От субективна страна, деянието е извършено виновно при форма на вината пряк умисъл, съгласно чл.11,ал.2 от НК.

При индивидуализация на наказанието на подсъдимия, съдът определи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, при условията на чл. 55 ал.1 т.2  б. „б” от НК, , като му определи наказание пробация, със следните пробационни мерки: задължителна регистрация за срок от шест месеца, която да се изпълнява с периодичност два пъти седмични и задължителни срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца, която мярка да се изпълнява на територията по настоящ адрес на осъдения.

При определяне на размера на наказанието, съдът отчете, че подс. И.В. е неосъждан, с положителни характеристични данни, както и обстоятелството, че е съдействал на органите на полицията и признава фактите и обстоятелствата в хода на досъдебното производство, както и в хода на съдебното следствие. Същият съзнава вината си и изразява критично отношение към извършеното от него деяние., затова съдът му определи наказание като прие, че е са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

На основание чл. 343г, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът лиши подсъдимия И.В. от право да управлява моторно-превозно средство за срок от 12 (дванадесет) месеца. За да постанови такъв размер на лишаването от право на подсъдимия, съдът прие като смекчаващи вината обстоятелства, признаването на вината от подсъдимия, критичното отношение към извършеното деяние, както и обстоятелството, че има данни по делото за извършени други нарушения по ЗДвП от подсъдимия.

Съдът прие, че така наложените по размер наказания на подсъдимия са справедливи и ще изиграят своята превъзпитаваща роля както за подсъдимия, така и за останалите членове на обществото. Именно с така определените по вид и размер наказания, съдът намери, че ще бъдат постигнати целите на наказанието визирани в чл.36 от НК, както по отношение на специалната, така и по отношение на генералната превенция на закона.

Причината за извършване на деянието следва да се търси в ниската правна и гражданска култура на подсъдимия и неуважение на разпоредбите на ЗДвП.

На основание чл. 59 а л.1 т.1 от НК, съдът зачете на подсъдимия В. времето, през което е бил задържан със заповед за задържане, за 3 дни пробация, като приспадна същите от наложеното наказание пробация.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК, подсъдимият бе осъден  да заплати в полза на ОД на МВР Пазарджик направените разноски в размер на 25,00 лева.

 

По тези съображения, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: