НОХД № 320/2018 год.

МОТИВИ:

Обвинението е против подсъдимите:

-         Д.Т.К. *** за престъпление  по чл.195, ал.1, т.3 и т.4  във връзка  с чл.194,  ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 от  НК за това, че  на 30.06.2018 г. в местността „Д.“ в землището на с.Д., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот (деформиране на укрепващата халка, монтирана на вратата) и чрез използване на МПС – лек автомобил „Л.Р.Д.“ с рег. № ** **** **, собственост на Т. Д.К., като извършител в съучастие с Н.С.Д. *** и Г.И.Д. *** е отнел чужди движими вещи – 1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 C-E със сериен №****; 1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 С-Е със сериен №****, 1 брой бензинова резачка марка „Щил“, модел МS 391 със сериен №****, 1 брой инверторен електрожен, 2 броя перфоратори „Бош“  с куфар, 1 брой зеге марка „Енхел“, 1 брой лентов шлайф марка „Райдер“, 1 брой трифазен генератор марка „Лончин“, модел LC500DDC“ сериен № ****, 5 броя пластмасови туби, всяка с вместимост от по 30 (тридесет) литра, както и 150 (сто и петдесет) литра дизелово гориво, всичко на обща стойност 5 101,00 (пет хиляди сто и един) лева от владението на „Ф.О.“ ООД, представлявано от управителя Д.Г.Ф. от гр. Пловдив, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,

-         Г.И.Д. *** за престъпление  по чл.195, ал.1, т.3 и т.4  във връзка  с чл.194,  ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 от  НК за това, че на 30.06.2018 г. в местността „Д.“ в землището на с.Д., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот (деформиране на укрепващата халка, монтирана на вратата) и чрез използване на МПС – лек автомобил „Л.Р.Д.“ с рег. № ** **** **, собственост на Т. Д.К., като извършител в съучастие с Н.С.Д. *** и Д.Т.К. *** е отнел чужди движими вещи – 1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 C-E със сериен №****; 1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 С-Е със сериен №****, 1 брой бензинова резачка марка „Щил“, модел МS 391 със сериен №****, 1 брой инверторен електрожен, 2 броя перфоратори „Бош“  с куфар, 1 брой зеге марка „Енхел“, 1 брой лентов шлайф марка „Райдер“, 1 брой трифазен генератор марка „Лончин“, модел LC500DDC“ сериен № ****, 5 броя пластмасови туби, всяка с вместимост от по 30 (тридесет) литра, както и 150 (сто и петдесет) литра дизелово гориво, всичко на обща стойност 5 101,00 (пет хиляди сто и един) лева от владението на „Ф.О.“ ООД, представлявано от управителя Д.Г.Ф. от гр. Пловдив, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,

-         Н.С.Д. *** за престъпление  по чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.7 от НК  във връзка  с чл.194,  ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 във връзка с чл.28, ал.1 от  НК за това, че на 30.06.2018 г. в местността „Д.“ в землището на с.Д., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот (деформиране на укрепващата халка, монтирана на вратата) и чрез използване на МПС – лек автомобил „Л.Р.Д.“ с рег. № ** **** **, собственост на Т. Д.К., като извършител в съучастие с Г.И.Д. *** и Д.Т.К. *** е отнел чужди движими вещи – 1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 C-E със сериен №****; 1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 С-Е със сериен №****, 1 брой бензинова резачка марка „Щил“, модел МS 391 със сериен №****, 1 брой инверторен електрожен, 2 броя перфоратори „Бош“  с куфар, 1 брой зеге марка „Енхел“, 1 брой лентов шлайф марка „Райдер“, 1 брой трифазен генератор марка „Лончин“, модел LC500DDC“ сериен № ****, 5 броя пластмасови туби, всяка с вместимост от по 30 (тридесет) литра, както и 150 (сто и петдесет) литра дизелово гориво, всичко на обща стойност 5 101,00 (пет хиляди сто и един) лева от владението на „Ф.О.“ ООД, представлявано от управителя Д.Г.Ф. от гр. Пловдив, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно и случаят не е маловажен.

Производството пред първата инстанция е по общия ред.

В съдебно заседание, представителят на Районна прокуратура-гр.Панагюрище поддържа обвинението.Пледира спрямо подсъдимите  Д.К. и Г.Д. да бъде приложен закон за по-леко наказуемо престъпление, а именно същите да бъдат осъдени по привилегирования състав на чл.197, т.3 от НК предвид пълната репарация на имуществените щети от подс.К. на пострадалия след внасянето на обвинителния акт. Пледира на подс.К. да бъде наложено наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода, ефективно, с приложението на чл.68, ал.1от НК, а на подс.Д. наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Обвинението срещу подс.Н.Д. се поддържа изцяло с предложение на същия да бъде наложено наказание от една година лишаване от свобода при общ режим.

Подсъдимите Д.К. и Н.Д. се явяват лично в съдебно заседание и със  защитници, признават се за виновни, като признават изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Производството е проведено в отсъствие на подс. Г.Д., с участието на служебен защитник,  при наличието на предпоставките по чл. 269, ал.3, т.1 от НПК.

Против подсъдимите не бе предявен граждански иск от законния  представител на ощетеното юридическо лице, който заяви че подс.Д.К. му е възстановил сума в размер на 2 116 лева, представляваща стойността на инкриминираните вещи, които не са намерени в хода на проведеното разследване.

Районният съд, като обсъди и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и след като спази разпоредбите на чл.301 от НПК, прие за установено следното:

От 2011г. св. Д.Г.Ф. *** бил  управител на „Ф.О.“ ООД с административен адрес ***, местността  „Д.“. През месец април 2018г. Д.Ф. приел подс.К. във фермата, за да му помага. Подс.К. не получавал заплата и нямал  трудов договорсъс св.Ф.. През месец юни 2018 г. подс.К. завел при св.Ф. подсъдимия Д. , който останал да живее във фермата, тъй като се бил скарал с родителите си. Св.Ф.  се съгласил да живее там, тъй като искал да има човек, който постоянно да бъде във фермата. Св.Ф. започнал да води  преговори със свидетеля  Д.А., и други лица , които имали интерес да  закупят фермата.  На 29.06.2018 г. св.Ф. бил във фермата заедно с тримата кандидат купувачи, като им показвал инвентара. Точно тогава във фермата бил и подс.Д.К., който през същия ден  бил  освободен от работа във фермата. В този ден св.Ф. видял, че всички вещи и предмети били на местата си във фермата. На 29.06.2018г. около17:30 ч. св.Ф. си тръгнал  от фермата.  На 30.06.2018 г. около 09:00 ч. сутринта по телефона на св.Ф. се обадил свидетеля Д.А., който  му съобщил, че е разбит и ограбен склада, който се състоял от три отдени помещения. Д.Ф. веднага тръгнал към фермата. След като пристигнал   установил,  че липсват :  1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 C-E  със сериен №****; 1брой бензинов храксторез марка „Щил“, модел FS 360 С-Е със сериен №****, 1 брой бензинова резачка марка „Щил“, модел МS 391 със сериен №****, 1брой инверторен електрожен, 2 броя перфоратори „Бош“  с куфар, 1 брой перфоратор „Бош“ с куфар, 1 брой зеге марка „Енхел“, 1 брой лентов шлайф марка „Райдер“, 1 брой трифазен генератор марка „Лончин“,, модел LC500DDC“ със сериен № ****, 5 броя пластмасови туби всяка с вместимост 30 (тридесет)  литр, както и  150 (сто и петдесет) литра дизелово гориво.

На 29.06.2018 г. около 22:00 ч. вечерта подс.Д.,*** се обадил по телефона на подс.Д.К. и двамата се срещнали в центъра на селото. Подс.Д.  предложил на подс.К.  да отидат  до „Ф.О.“ ООД ***, за да вземат от там някои скъпи вещи, които двамата знаели  къде се намират във фермата, като му предложил той да шофира. Подс.К. отказал да шофира, като му обяснил, че са му отнели СУМПС и трябва да намерят шофьор. Подс.Д. се обадил по телефона на подс.Н.Д., като му обяснил, че иска да ги закара с подс.К. до фермата в с.Дюлево, за да откраднат вещи от там. Подс.Д. се съгласил да им помогне, като се уговорили предварително, че ще делят всичко, което откраднат, на три. Около 23:00ч. подс.Д. се обадил по телефона на подс.К. и му казал, че е намерил шофьор. С автомобила  на подс.Д.  двамата с подс.Д. отишли  до дома на подс.К., където взели джипа на бащата на подс.Д.К.. Джипът бил марка  „Л.Р.Д.“ с рег. № ** **** **. Тримата подсъдими се качили на автомобила и се насочили към с.Дюлево, като подс.Н.Д. знаел пътя до фермата, тъй като бил ходил там  и преди.  Подсъдимите пристигнали  пред фермата около 01:00ч. след полунощ и паркирали  от долната страна в черния път, до оградата на фермата, в близост до трафопоста.Тримата подсъдими слезли от автомобила и  проникнали през загражденията в района на фермата. Подс.Д. се насочил към  електрическото табло и изгасил тока, тъй като знаел, че във  фермата има камери. След като спрял електрическото захранване, подс.К. заедно с подс.Д. влезли първоначално в помещението, което се намирало на първия етаж на сградата, като взели от там един генератор за ток,  марка „Лончин“. Двамата го оставили пред стаята, след което подсъдимите Д. и Д.  го занесли до  джипа,  а подс.К.  оглеждал  района. След като качили генератора в автомобила,  тримата подсъдими отишли  от другата страна на първият етаж на същата сграда при задната дървена врата на сградата, която била заключена с катинар. Подс.Д. извадил клещи, които предварително  бил  приготвил и разхлабил едната халка на катинара, като по този начин успял  да отвори  вратата. След като отворил вратата, подс.К.  преместил една бяла алуминиева врата, за да могат  тримата да влязат в сградата. Тримата подсъдими проникнали в помещението и изнесли от сградата : 1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, 1брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 С-Е, 1 брой бензинова резачка марка „Щил“, модел МS 391, брой инверторен електрожен, 2 броя перфоратори „Бош“, 1 брой зеге марка „Енхел“, както и 1 брой лентов шлайф марка „Райдер“ . Всеки от тримата подсъдими носел по няколко вещи, за да могат бързо да ги натоварят  в джипа. След като оставили вещите,  тримата се  върнали  и взели  оставените до мандрата  пет  туби с дизелово гориво,  които също качили в автомобила. След като натоварили всички вещи тримата подсъдими се  качили в автомобила  и се насочили към дома на подс.Д. ***, където оставили всички откраднати  вещи. Тримата се уговорили да се видят на другия ден и да се разберат как ще процедират с вещите. Според уговорката тримата подсъдими  се събрали отново в дома на подс.Д., като се разбрали че всеки ще се опитва да продава каквото може и после ще делят парите на три. Подс.Д.К. взел храстореза и електрожена, а подс.Д. взел генератора, който продал на свидетеля З.Ш.от с.Семчиново. След като продал  генератора за сумата от четиристотин лева, подс.Д. се обадил  на подс.К. и му казал, че има продажба, но парите са похарчени и няма да делят. Казал му също, че парите от генератора остават за него, като няма претенции към останалите вещи, които останали в дома на подс.Д..

След като бил подаден сигнал за извършената кражба, следствено оперативна група от РУ-Панагюрище посетила местопроизшествието, като извършила оглед. При огледа били открити и иззети дактилоскопни следи, които били обозначени с номера от едно до пет.

Видно от приложената по делото експертна справка №6, следа № 2 и следа № 3 са оставени от пръстите на дясната ръка на подс. Д.К..

Видно от протокол № 15 на изготвената по делото дактилоскопна експертиза, следа №2 е оставена от среден пръст на дясната ръка на подс.К..

С протокол за доброволно предаване от 08.08.18г. свидетелят З.Ш.предал на органите на полицията  1 брой трифазен генератор марка „Лончин“, модел LC500DDC“ със сериен № ****, като дал обяснения, че го е закупил от подс.Д. за сумата от 400 лева.

С протокол за доброволно предаване от 10.08.18г. подс.Д.  предал на органите на полицията 1 брой зеге марка“Енхел“ и  1 брой лентов шлайф марка „Райдер“.

От заключението на назначената по делото съдебно-оценъчна експертиза, която съдът цени като компетентно и  безпристрастно изготвена и неоспорена от страните се установява, че общата стойност на вещите, предмет на престъпно посегателство, към инкриминирания период е в размер на  5 101,00 (пет хиляди сто и един) лева.

Преди разпоредителното заседание подс.Д.К. е възстановил на законния  представител на ощетеното юридическо лице  сума в размер на 2 116 лева, представляваща стойността на инкриминираните вещи, които не са намерени в хода на проведеното разследване. Останалите вещи на обща стойност 2 985 лева са веществени доказателства по делото, като с присъдата е постановено връщането им на правоимащия – представляващия ощетеното юридическо лице св.Д.Ф..

Горната фактическа обстановка, съдът възприе въз основа на:  обясненията на подсъдимия Н.Д., дадени на ДП в присъствието на защитник, прочетени и приобщени към доказателствения материал  по реда на чл.279, ал.2 във връзка с ал.1, т.4, предл.1 от НПК,  обясненията на подс.Г.Д., дадени на ДП в присъствието на защитник, прочетени и приобщени към доказателствения материал  по реда на чл.279, ал.3, във връзка с ал.1, т.2 от НПК, от показанията на свидетелите Д.Ф., Г. И., Д. А., А.Й.и З. Ш., прочетени и приобщени към доказателствения материал  по реда на чл. 281, ал.5 във връзка с ал.1, т.5 от НПК, така също и от заключението на съдебно-оценъчната  и дактилоскопна експертизи и писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

Съдът дава пълна вяра на събраните гласни доказателства, които синхронизират напълно със събраните писмени доказателства, като взаимно се допълват, подкрепят направените самопризнания и очертават по категоричен начин на гореописаната фактическа обстановка.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че от обективна и субективна страна, подсъдимият Д.К. е осъществил от обективна и субективна страна  престъпния състав на чл.197, т.3 във връзка с чл.195, ал.1, т.3 и т.4  във връзка  с чл.194,  ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 от  НК,  подс. Г.Д. – престъпния състав на чл.195, ал.1, т.3 и т.4  във връзка  с чл.194, ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 от НК, а подс.Н.Д. – престъпния състав на чл. чл.195, ал.1, т.3, т.4 и т.7 от НК  във връзка  с чл.194,  ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 във връзка с чл.28, ал.1 от  НК. Сдът счете, че привилегирования състав на чл.197 от НК е приложим само спрямо подс.К., тъй като последният сам и по собствена инициатива е възстановил в пълна степен причинените имуществени щети. 

Авторството на деянието се доказа по един несъмнен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Безспорно доказани са и останалите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване на всяко отделно деяние. Подсъдимите са  имали представа и за всички обективни елементи на престъплението, включително квалифициращите, като и тримата са предвиждали и искали настъпването на общественоопасните  последици на деянието си, т.е. действали са с пряк  умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимите, съдът взе предвид разпоредбите на чл.36 от НК - относно целите на наказанието и на чл.54 и следващите от НК - за неговата индивидуализация.

Съдът прецени и високата степен на обществена опасност на конкретно извършеното от подсъдимите деяние, имайки предвид относително високата стойност на отнетите вещи.

Подбудите за извършване на деянието се коренят в желанието на подсъдимите да си набавят средства по бърз и дори престъпен начин.

Като отегчаващи обстоятелства за подс.К. се отчетоха наличието на предишна присъда, фактът, че настоящото престъпно деяние е извършено в определения изпитателн срок, както и негативната му характеристика. Като смекчаващи обстоятелства  съдът отчете оказаното съдействие на полицейските органи и искреното му съжаление за извършеното, което е намерило обективен израз в пълната репарация на щетата на правоимащия, както и неоправерганите му твърдения, че е започнал трудова дейност и семеен живот. Смекчаващите обстоятелства съдът отчете като многобройни, поради което приложи разпоредбата на чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК  и замени наказанието лишаване от свобода, като наложи на подс.К. наказание  ПРОБАЦИЯ при пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК, а именно: задължителна регистрация по настоящ адрес при честота на явяване два пъти седмично за срок от една година и шест месеца, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една календарна година. Съдът прие, че посредством наложените пробационни мерки  ще се постигне в пълна степен поправително – превъзпитателен ефект и  ще се катализира процеса на формиране у подсъдимия на нова ценностна система по посока на избор на адекватно  поведение  и социално приемлив   начин на живот.

Като отегчаващо  обстоятелство за подс.Д. се отчете обремененото му съдебно минало. Като смекчаващи обстоятелства  съдът отчете оказаното съдействие на полицейските органи, изразеното  съжаление за извършеното, както и неоправерганите му твърдения, че полага грижи за шестгодишното си дете, с което живее,  заедно с майката на детето. Смекчаващите обстоятелства съдът отчете като многобройни, поради което приложи разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1  от НК  и го осъди на наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца при първоначален общ режим. (За подс.Д. не съществува законова възможност за отлагане изпълнението на наказанието лишаване от свобода).

Като отегчаващо  обстоятелство за подс.Д.  се отчете степента му на участие в престъпното деяние, което освен в извършителство се изразява и в подбудителство по отношение на останалите двама подсъдими. Като смекчаващи обстоятелства съдът отчете чистото му съдебно минало,  оказаното съдействие на полицейските органи и младежката му възраст . Смекчаващите обстоятелства съдът отчете като многобройни, поради което приложи разпоредбата на чл.55, ал.1, т.1  от НК  и го осъди на наказание лишаване от свобода за срок от осем  месеца, изпълнението на което отложи за изпитателен срок от три години. Възпитателната работа се възложи на Наблюдателната комисия при Община Септември.

С оглед осъдителната присъда и на основание чл.189 ал.3 от НПК, тримата подсъдими бяха осъдени да заплатят по сметка на ОДМВР – Пазарджик сторените на досъдебното производство разноски в размер на по 56,43 (петдесет и шест лева и четиридесет и три стотинки) за всеки един от тях, както и по 5,00 (пет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист  в  полза на ОДМВР – Пазарджик за събиране на присъдените разноски.

Относно веществените доказателства по делото, а именно: 1 брой трифазен генератор марка „Лончин“, модел LC500DDC“ сериен № ****, 1 брой зеге марка „Енхел“, както и 1 брой лентов шлайф, марка „Райдер“, намиращи се  на съхранение при домакина на РУ-Панагюрище, съдът постанови  да се върнат на Д.Г.Ф. в качеството му на представляващ „Ф.О.“ ООД.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: