П Р И С Ъ Д А

 

№………….                                      2019 година                             град Панагюрище

 

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

на 22 януари                                                                                    2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

  Съдебни заседатели: 1. С.Ц.

                                2. С.П.

 

                                                                      

Секретар: Параскева Златанова

Прокурор Н. Топкаров

като разгледа докладваното от съдия Стоянова

Наказателно общ характер дело № 320 по описа за 2018 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.К., роден  на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, осъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.06.2018 г. в местността „Д.“ в землището на с.Д., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот (деформиране на укрепващата халка, монтирана на вратата) и чрез използване на МПС – лек автомобил „Л.Р.Д.“ с рег. № ** **** **, собственост на Т. Д.К., като извършител в съучастие с Н.С.Д. *** и Г.И.Д. *** е отнел чужди движими вещи – 1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 C-E със сериен №****; 1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 С-Е със сериен №****, 1 брой бензинова резачка марка „Щил“, модел МS 391 със сериен №****, 1 брой инверторен електрожен, 2 броя перфоратори „Бош“  с куфар, 1 брой зеге марка „Енхел“, 1 брой лентов шлайф марка „Райдер“, 1 брой трифазен генератор марка „Лончин“, модел LC500DDC“ сериен № ****, 5 броя пластмасови туби, всяка с вместимост от по 30 (тридесет) литра, както и 150 (сто и петдесет) литра дизелово гориво, всичко на обща стойност 5 101,00 (пет хиляди сто и един) лева от владението на „Ф.О.“ ООД, представлявано от управителя Д.Г.Ф. от гр. Пловдив, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд част от  откраднатите вещи са били върнати, а друга част - заместени с паричната им равностойност - престъпление по чл. 197, т. 3 във вр. с чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК, се ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ при пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК, а именно: задължителна регистрация по настоящ адрес при честота на явяване два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа в рамките на една календарна година.

ПРИЗНАВА подсъдимият Г.И.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.06.2018 г. в местността „Д.“ в землището на с.Д., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот (деформиране на укрепващата халка, монтирана на вратата) и чрез използване на МПС – лек автомобил „Л.Р.Д.“ с рег. № ** **** **, собственост на Т. Д.К., като извършител в съучастие с Н.С.Д. *** и Д.Т.К. *** е отнел чужди движими вещи – 1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 C-E със сериен №****; 1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 С-Е със сериен №****, 1 брой бензинова резачка марка „Щил“, модел МS 391 със сериен №****, 1 брой инверторен електрожен, 2 броя перфоратори „Бош“  с куфар, 1 брой зеге марка „Енхел“, 1 брой лентов шлайф марка „Райдер“, 1 брой трифазен генератор марка „Лончин“, модел LC500DDC“ сериен № ****, 5 броя пластмасови туби, всяка с вместимост от по 30 (тридесет) литра, както и 150 (сто и петдесет) литра дизелово гориво, всичко на обща стойност 5 101,00 (пет хиляди сто и един) лева от владението на „Ф.О.“ ООД, представлявано от управителя Д.Г.Ф. от гр. Пловдив, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Възпитателната работа с условно осъдения Г.Д. се ВЪЗЛАГА на Наблюдателната комисия при Община - Септември.

ПРИЗНАВА подсъдимият Н.С.Д., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН:  ********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.06.2018 г. в местността „Д.“ в землището на с.Д., чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот (деформиране на укрепващата халка, монтирана на вратата) и чрез използване на МПС – лек автомобил „Л.Р.Д.“ с рег. № ** **** **, собственост на Т. Д.К., като извършител в съучастие с Г.И.Д. *** и Д.Т.К. *** е отнел чужди движими вещи – 1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 C-E със сериен №****; 1 брой бензинов храсторез марка „Щил“, модел FS 360 С-Е със сериен №****, 1 брой бензинова резачка марка „Щил“, модел МS 391 със сериен №****, 1 брой инверторен електрожен, 2 броя перфоратори „Бош“  с куфар, 1 брой зеге марка „Енхел“, 1 брой лентов шлайф марка „Райдер“, 1 брой трифазен генератор марка „Лончин“, модел LC500DDC“ сериен № ****, 5 броя пластмасови туби, всяка с вместимост от по 30 (тридесет) литра, както и 150 (сто и петдесет) литра дизелово гориво, всичко на обща стойност 5 101,00 (пет хиляди сто и един) лева от владението на „Ф.О.“ ООД, представлявано от управителя Д.Г.Ф. от гр. Пловдив, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно и случаят не е маловажен - престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, което на основание чл. 57, ал. 1,  т. 3 от ЗИНЗС да се търпи при първоначален ОБЩ режим.

ОСЪЖДА всеки един от подсъдимите със снети самоличност да ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР – Пазарджик сторените на досъдебното производство разноски в размер на по 56,43 (петдесет и шест лева и четиридесет и три стотинки), както и по 5,00 (пет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист  в  полза на ОДМВР – Пазарджик за събиране на присъдените разноски.

Веществените доказателства по делото, а именно: 1 брой трифазен генератор марка „Лончин“, модел LC500DDC“ сериен № ****, 1 брой зеге марка „Енхел“, както и 1 брой лентов шлайф, марка „Райдер“, намиращи се  на съхранение при домакина на РУ-Панагюрище да се върнат на Д.Г.Ф. от гр. Пловдив с ЕГН: ********** в качеството му на представляващ „Ф.О.“ ООД.

                                        

Присъдата е неокончателна и подлежи на въззивно обжалване и протест пред Пазарджишкия окръжен съд в 15-дневен срок от днес. 

 

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

         2.