Р Е Ш Е Н И Е № ……

гр.Панагюрище, 20.02.2019 год.

 

   В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на дванадесети февруари две хиляди и деветнадесета година, в състав: районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Нонка Стоянова,  като разгледа АНД № 313/2018 год.,  за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на М.П.Г. ***, с ЕГН: ********** против НП № 18-0310-000967 от 14.11.2018 г. на Началника на РУ-Панагюрище, с  което  основание чл. 175, ал.1, т. 5 от ЗДвП и за нарушение на чл. 123, ал.1, т. 1 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200,00 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца.

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до твърдения за материална и процесуална незаконосъобразност на обжалваното НП, чиято отмяна се иска.

         В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с упълномощен защитник, чрез който поддържа жалбата и пледира за отмяна на НП.  

         За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 06.11.2018 г. в гр. Панагюрище, на ул. „Криволак“, като водач  на лек автомобил „БМВ Х 3.0Д“ с рег. № * **** **е реализирал ПТП с материални щети и го е напуснал, без да установи последиците от ПТП.

От показанията на св.И.А. ***, се установява, че на 06.11.2018 г.  около 13,45 часа посетил пътно-транспортно произшествие ( ПТП)  в гр. Панагюрище на ул. „Криволак“ по сигнал, подаден от св. Д.К. – участник в ПТП. ПТП било между два автомобила, управлявани съответно от св. К. и жалбоподателя. На място се намирал само автомобила на св. К., който съобщил на св. А., че другият участник в ПТП – жалбоподателят е напуснал местопроизшествието. Свидетелят А. установил, че от ПТП няма пострадали хора. По автомобила на св. К. имало материални щети, които св. А. описал в протокол за ПТП № 1608857 (лист 5 в делото) по следния начин: „деформации по преден ляв калник, предна броня, ляво огледало и др.“. Св. А. предприел действия по издирване на жалбоподателя като участник в ПТП. Намерил го на около един километър от мястото на инцидента. Установил материални щети и по неговия автомобил, които описал в протокол за ПТП по следния начин: „Деформация по преден десен калник“. След това св. А. съставил на жалбоподателя АУАН, след което му го предявил. В АУАН жалбоподателят вписал, че има възражения, но не ги конкретизирал. Въз основа на АУАН,  било издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателя на 26.11.2018 г., видно от отбелязването в него, като жалбата против НП била подадена чрез АНО още на същия ден, т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Като свидетели по делото освен актосъставителя св. А. са разпитани и свидетелите Д.К. (другият участник  в ПТП), както и св. Н.Г.. Последният свидетел е разпитан по искане на жалбоподателя с твърдение, че е бил очевидец на ПТП.

От показанията на свидетеля Д.К. се установява, че на 06.11.2018 г. около обяд управлявал лек автомобил „Опел Астра“. Движил се по ул. „Криволак“ в права посока. Жалбоподателят се включил в движението, излизайки от редица на паркирали в лявата част на пътното платно автомобили, без да сигнализира. Включването в движението на жалбоподателя било изненадващо за св. К., който не могъл да реагира за спиране. Двата автомобила се блъснали, като за автомобила управляван от св. К. ударът бил в предна лява част, а за жалбоподателя – в предна дясна част. Двамата участници в ПТП слезли от автомобилите си. Жалбоподателят попитал св. К. дали се чувства добре, на който въпрос свидетелят К. отговорил положително. Тогава жалбоподателят попитал св. К. дали има щети по автомобила му. Свидетелят К. му показал щетите, които се изразявали в деформации в предна лява част така, както били описани в протокола за ПТП. Свидетелят К. предложил на жалбоподателя да сигнализират полицията и да останат на място. Отишъл до автомобила си, за да вземе телефона за да позвъни в РУ, в който момент жалбоподателят се качил на автомобила си и напуснал ПТП. Около пет минути след телефонното обаждане на жалбоподателя в РУ – Панагюрище, пристигнал св. А.. В това време св. К. преместил автомобила си на няколко метра от мястото на ПТП, за да не пречи на движението.

Съдът кредитира изцяло показанията на св.А. и на св. К.. Същите се намират в пълен синхрон  помежду си и установяват гореописаната фактическа обстановка.

За опровергаване на цитираните гласни доказателства, по искане на жалбоподателя беше разпитан св. Н.Г. (негов първи братовчед), който установи че е бил очевидец на ПТП, което се случило по причина, че св.К. карал много бързо. Свидетелят Г. установи, че жалбоподателят, след като слезнал от автомобила си предложил на св. К. да се обядат в полицията, но последният му казал, че няма смисъл. Тогава св. К. тръгнал с автомобила си, а след него жалбоподателя. Обяснение с подобно съдържание дава и жалбоподателят.

Съдът не кредитира показанията на св. Г., както и обясненията на жалбоподателя.Свидетелят Г. установи, че след като жалбоподателят и св. К. напуснали ПТП, е отишъл в намиращ се в непосредствена близост магазин, където престоял 10 минути и след като излязъл, не е имало полиция. В тази си част показанията на св. Г. са категорично опровергани както от показанията на св. А., така и от писмените доказателства по делото – протокола за ПТП и говорят, че свидетелят не установява факти от обективната действителност, а такива с които се стреми да помогне на жалбоподателя, най-вероятно по причина близката им родствена връзка. Житейски неприемливо е св. К. да е напуснал ПТП, а след това отново да се е върнал и да е сигнализирал РУ – Панагюрище - извод, който следва да се наложи при положение, че се даде вяра на обясненията на жалбоподателя и показанията на св. Г..

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че  жалбата е неоснователна по отношение на твърдението, че жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение. Нарушението е безспорно доказано от показанията на св.А. и св. К. и писмените доказателства, приети по делото.

Съдът намира, че АНО неправилно е индивидуализирал наказанията, като е наложил същите в предвидения от закона максимум.

Съдът, след като прецени справката за нарушител на жалбоподателя на л.6 в делото, видно от която същият е охарактеризиран сравнително положително като водач на МПС (смекчаващо обстоятелство), след като прецени и типичната степен на обществена опасност на деянието, която е сравнително висока (отегчаващо обстоятелство), тъй като се изразява в тотално незачитане на установения в обществото правопорядък, счита, че съобразяването   с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН налага наказанията  да бъдат намалени,  като бъдат определени при баланс на индивидуализиращите административно наказателната отговорност обстоятелства. При това положение  наказанието лишаване от правоуправлеине следва да бъде намалено на  3 месеца, а наказанието глоба  на  150,00 лв.

По изложените съображения и на основание  чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Панагюрският районен съд

                                               Р Е Ш И  :

 

ИЗМЕНЯВА  НП № 18-0310-000967 от 14.11.2018 г. на Началника на РУ-Панагюрище,  с което на М.П.Г. ***, с ЕГН: ********** на основание чл. 175, ал.1, т. 5 от ЗДвП и за нарушение на чл. 123, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200,00 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, като НАМАЛЯВА наказанието глоба на 150 (сто и петдесет) лева, а наказанието лишаване от право да управлява МПС на 3 (три) месеца.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: