МОТИВИ

към присъда, постановена по НОХД № 30/2010г. на Панагюрския РС

 

            Против подсъдимия П.И.П.,***, Районна прокуратура Панагюрище е повдигнала обвинение за извършено от него престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

            Въпросите свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието са подробно описани в обстоятелствената част и отразени в диспозитивната част на обвинителния акт.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението срещу подсъдимия така, както е внесено за разглеждане в съдебно заседание. При определяне на наказанието счита, че следва да се наложи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, което да бъде отложено с изпитателен срок от три години. На основание чл.343г от НК счита, че следва да се лиши подсъдимия от право да управлява МПС.

Подсъдимият се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение. Изразява съжаление за случилото се и моли съда да му наложи наказание пробация.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и като ги съобрази в съвкупност, прие за установено следното:

Подсъдимият П.П. е правоспособен водач на МПС категория “В” и “М” и притежава СУМПС със срок на валидност до 23.02.2011 г., видно от приложеното на л. 7 по бързото производство удостоверение за водач на МПС от Сектор “Пътна полиция – КАТ” при ОДМВР – Пазарджик, като през последните пет години няма наложени административни наказания за нарушение на разпоредбите на Закона за движени по пътищата. Видно от справка за съдимост № 28/20.01.2010 г.  П.И.П. не е осъждан.

На 16.01.2010 г. около 17,00 часа, подсъдимият П.П. се качил в лекия си автомобил марка “Опел Вектра  с ДК № РА 6549 АК и управлявайки го отишъл до казан за варене на ракия в с. Попинци. Там той останал до около 23,00 часа, като през това време с негови приятели пили ракия. Около 23,00 часа П. решил да отиде в дискотеката в село Попинци.  До дискотеката той отишъл отново с лекия автомобил марка “Опел Вектра” с ДК № РА 6549 АК, като управлявал автомобила и с него не пътувал никой. На площада пред дискотеката в селото, подс. П. блъснал паркиран лек автомобил “Пежо 306”, като му спукал задната броня. В момента на сблъсъка, свидетелят Ц.Г.Г. бил излязъл от дискотеката и станал очевидец на случилото се. Той влязъл в дискотеката и съобщил за видяното от него. Пред дискотеката веднага излязъл свидетеля М.Ц.З., който бил дошъл в дискотеката с блъснатия лек автомобил “Пежо 306”. Той видял лекия автомобил “Опел Вектра”, който все още бил със запален двигател, както и водача в него, а именно подс. П..  По повод на случилото се бил подаден сигнал в РУ на МВР – Панагюрище.

На место били изпратени полицай Узунов и полицай Л. ***, които били дежурни по график в състав на автопатрул. При пристигането на полицаите, на същите им направило впечатление, че П. има признаци да е употребил алкохол. П.П. бил изпробван за употреба на алкохол от полицай Узунов, с апарат алкотестДрегер 7410+” с фабричен номер 0025, на който цифровата скала отчела 2,39 промила алкохол в издишания от водача въздух. На подсъдимия П.П. бил издаден талон за медицинско изследване № 0290422 – л. 4 по бързото производство, след което бил откаран във ФСМП – Панагюрище, където му била взета по надлежния ред кръвна проба за химически анализ.

Във връзка с така установеното, полицай У съставил акт на П. за установяване на административното нарушение – серия “Б” № 17/288270 по кочан, копие от който е приложено на л.3 по бързото производство.

След медицинското изследване, П.П. ***, където бил задържан със Заповед рег. № 5/17.01.2010 г. за срок от 24 часа на основание чл. 63 ал.1 от ЗМВР.                                                       

От приложения на лист 11 по досъдебното производство Протокол за химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръвта и урина на МБАЛ – Пловдив с № 63/18.01.2010 г. е  видно, че в кръвната проба на П.П. се доказва наличие на етилов алкохол в размер от 2,57 промила.

Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава изцяло от показанията на свидетелите И.Л. и М.З.,  както  и  от признанието на подсъдимия и от приложените и приети писмени доказателства по делото.

Управлението на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред сочи на деяние по чл. 343б, ал.1 от НК, което е извършено от подсъдимия П. при форма на вината пряк умисъл, съгласно разпоредбата на чл. 11 ал.2 от НК.

От обективна страна е установено, че подсъдимият П. на инкриминираната дата и час е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,57 промила, установено по надлежен ред.

От субективна страна подсъдимият е действал при пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК – съзнавал е обществено опасния характер на деянието, предвиждал е обществено опасните последици и е искал настъпването на тези последици.

При индивидуализация на наказанието на подсъдимия, съдът определи наказанието при условията на чл. 55 ал.1 т.2 б. „б” от НК като замени предвиденото в чл.343б ал.1 от НК наказание лишаване от свобода с пробация. Като пробационни мерки, съдът определи тези по чл. 42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес и задължителни периодични срещи с пробационен служител, двете за срок от една година.

На основание чл. 42б от НК, пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес, наложена на подсъдимия П., съдът постанови да се изпълнява с периодичност два пъти седмично.

При определяне на пробационните мерки и техния срок бяха взети предвид степента на обществена опасност на деянието, която съдът отчете като висока, с оглед зачестилите на този вид престъпно посегателство, обществената опасност на дееца, която съдът намери за ниска, както и подбудите за извършване на престъплението.

Като смекчаващи обстоятелства съдът прие чистото съдебно минало, позитивните характеристични данни, оказаното съдействие на разследващите органи, както и обстоятелството, че деянието, което е извършил подсъдимия е за първи път.

На основание чл. 59 ал.1 т.1 от НК, съдът приспадна от така наложеното наказание, времето, през което подсъдимият П.И.П. е бил задържан със Заповед № 5/17.01.2010 г. на основание чл. 63 ал1 т.1 от ЗМВР, което зачете за три дни пробация.

На основание чл. 343г, във връзка с чл. 37 ал.1 т.7 от НК, съдът лиши подсъдимия П. от право да управлява моторно-превозно средство за срок от 12 месеца. За да постанови такъв размер на лишаването от право на подсъдимия, съдът прие смекчаващите вината обстоятелства, а именно признаването на вината от подсъдимия, обстоятелството, че на същия през последните пет години не са налагани наказания в качеството му на водач на МПС,  че престъплението което е извършил, а именно шофиране в пияно състояние е за първи път, както и обстоятелството,че същият работи в град Пловдив, грижи се за семейството си в село Попинци и му се налага да пътува с личния автомобил до работата. Като отегчаващо отговорността обстоятелство, при определяне на наказанието, съдът прие пътно-транспортното произшествие, което е извършил подсъдимия, макар и с леки последици.

Именно с така определените по вид и размер наказания, съдът намери, че ще бъдат постигнати целите на наказанието визирани в чл.36 от НК, както по отношение на специалната, така и по отношение на генералната превенция на закона. Причината за извършване на деянието следва да се търси в ниската правна култура на подсъдимия.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК, подсъдимият П.П. бе осъден да заплати сумата 25,00 лв. в полза на Държавата, представляваща разноски в производството за химическа експертиза.

По тези съображения, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: