П Р И С Ъ Д А

 

 

№………….                                      2019 година                         град Панагюрище

 

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

на 08 януари                                                                           2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

                                                                      

Секретар: Нонка Стоянова

Прокурор: Красимир Танев

като разгледа докладваното от съдия Стоянова

Наказателно общ характер дело № 250 по описа за 2018 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.С.П., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, работещ, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на ******г. в гр. С. е управлявал мотоциклет „МЗ 250 ЕТЗ“ с рама № *******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,63 на хиляда, установено по надлежния ред - чрез извършена проба с техническо средство апарат алкотест „Дрегер 7510“ фабр. № ARBA 0085  – престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, ГЛОБА в размер на 200,00 лв. (двеста лева), платима в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Панагюрище, както и държавна такса в размер на 5,00 лв. (пет лева), само в случай на издаване на изпълнителен лист за събиране на наложеното наказание глоба.

ПРИЗНАВА подсъдимия П.С.П., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на ******г. в гр. С. е управлявал мотоциклет „МЗ 250 ЕТЗ“ с рама № *******, като си е служил с табела с регистрационен номер стар образец ******, издадена за друго моторно превозно средство, а именно за мотоциклет „******“, с рама №******, собственост на Я.И.М.– престъпление по чл. 345, ал. 1, предложение първо от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 54, ал.1 от НК го ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 23, ал.1 от НК, на подсъдимия П.С.П., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********, се ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание, а именно лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 25, ал.4, във връзка с чл. 66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 Възпитателната работа с условно осъдения се възлага на Наблюдателната комисия при Община С..

На основание чл. 23, ал.3 от НК, към определеното общо най-тежко наказание се присъединява изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 200,00 (двеста лева), платима в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Панагюрище.

Вещественото доказателство по делото: 1 (един) брой мотоциклет марка „МЗ 250 ЕТЗ“ син на цвят, с рама № ******и 1 (един) брой контактен ключ, оставен на съхранение в двора на Полицейски участък - С., ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика С.Д.М. с ЕГН: **********.

Вещественото доказателство по делото – 1 (един) брой регистрационна табела с № ****** – стар образец, на съхранение при домакина на РУ – Панагюрище, ДА СЕ ИЗПРАТИ на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Пазарджик, по компетентност, на разпореждане съгласно предвидения в закона ред.

 

Присъдата е неокончателна и подлежи на въззивно обжалване и протест пред Пазарджишкия окръжен съд в 15-дневен срок от днес. 

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: