МОТИВИ

към присъда, постановена по НОХД № 321/2010 г. на Панагюрския районен съд

 

Производството е образувано по внесен от Районна прокуратура – Панагюрище обвинителен акт, с който е повдигнала обвинение срещу Г.Д.У.,*** за престъпление по чл. 234 ал.1 от НК.

            Представителят на прокуратурата поддържа обвинението срещу подсъдимия така, както е внесено с обвинителния акт. Пледира, че при определяне наказанието на подсъдимия следва да се приложи разпоредбата на чл.58а, ал.4 от НК, във връзка с чл. 55 ал.1 т.1 от НК, като на подсъдимия бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от 6 месеца, изпълнението на което да бъде отложено за срок от три години и глоба в размер на 400,00 лв. Излага съображенията си.

            Подсъдимият Г.Д.У. се признава за виновен. Не оспорва фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт относно извършеното от него престъпление. Изразява съжаление за стореното и моли за минимално наказание.

Адвокат-пълномощникът на подсъдимия поддържа становище, че обвинението е доказано по един несъмнен и безспорен начин, тъй като подзащитният му признава фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт. Моли съда при определяне на размера на наказанието да вземе предвид изключително многобройните смекчаващи вината обстоятелства, чистото му съдебно минало, както положителните характеристични данни на подсъдимия.

По искане на подсъдимия, производството по делото бе проведено по реда на Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие.

От събраните по делото доказателства – самопризнанието на подсъдимия, подкрепено от показанията на разпитаните в досъдебното производство свидетели, заключението на съдебно-оценъчната експертиза и писмените доказателства, безспорно се установяват следните фактически обстоятелства досежно главните факти на обвинението:

На 08.09.2010 г. на територията на област Пазарджик се провеждала СПО „Акциз” съгласно утвърден план рег. № 39327/10 г. за търговия и разпространение на акцизни стоки без бандерол. В тази връзка били извършени проверки на търговски обекти на територията на РУП – Панагюрище. Служители на „ПИП” при ОД на МВР град Пазарджик – свидетелите Д. и Б. и инспектор Д, извършили проверка на територията на гр. Панагюрище. Около 10,00 часа на същата дата, свидетелите Д и Б., след оказано съдействие от страна на автопатрул гр. Панагюрище установили местоположението на търговски обект – Зоомагазин, находящ се в гр. Панагюрище – Кооперативен пазар, стопанисван от ЕТ „Д У.”***, БУЛСТАТ ***, предмет на проверката. При влизането им в магазина, заварили само подс. Г.У., клиенти на магазина нямало. Служителите на полицията се легитимирали и обяснили на У., че следва да извършат проверка на магазина във връзка с получени данни, че в магазина се съхраняват и разпространяват цигари без бандерол. Подсъдимият У. видимо се притеснил и заявил, че това не е вярно и в магазина нямало никакви цигари. Той изкарал от джоба си една кутия с цигари марка „Еве” слимс, в която били останали 2-3 цигари. Бръкнал под тезгяха и извадил още  две отворени кутии с цигари без бандерол, в които имало 2-3 цигари. Подсъдимият У. заявил, че това са цигарите, които има и че те са за негова консумация. Полицаите изразили съмнения относно твърдяното от У., при което той неколкократно заявил, че не лъже и ако не му вярвали да влязат и да проверят. Тъй като пространството в магазина било малко, зад тезгяха в магазина при подс. У. влязъл свидетелят Б.. След като Б. погледнал под тезгяха констатирал, че там има още цигари без бандерол. У. извадил от там около 10 бр. кутии цигари марка „Валтон” и „Бонд”, които били без поставен акцизен бандерол. Подсъдимият У. обяснил на полицаите, че тези цигари е закупил за него и за баща му в почивните дни от цигани, които минавали по пазара. Същият отново уверил полицаите, че цигари без бандерол в магазина повече няма. След това свид. Б. погледнал обособеното складово помещение на магазина, което се намирало непосредствено зад тезгяха и видял стекове с цигари. Понеже в склада било тъмно, а и същият бил пълен с чували храна за котки и кучета, полицаите приканили У. да отключи и отвори задната врата на помещението за да влезе светлина и да се види какво е количеството на цигарите. След като отворил вратата, У. извадил от склада  1-2 чувала с храна за кучета, след което полицаите успели да видят, че вътре има 10 бр. запечатани стека с цигари без акцизен бандерол от марките „Бонд”, „Палас” и „Голд класик”. При констатиране на такова количество цигари без акцизен бандерол, те уведомили дежурната група към РУП Панагюрище и местопроизшествието било запазено до пристигането на разследващ полицай. Междувременно с подс. У. били проведени беседи, при които той отново заявил, че цигарите ги е закупил от непознати лица от ромски произход на пазара, няколко дни по-рано. Той отрекъл да е продавал цигарите в магазина, но не могъл да обясни защо ги съхранява в него.

Следствено оперативна група от РУП – Панагюрище извършила претърсване и изземване в търговски обект „***” находящ се в гр. Панагюрище – Кооперативен пазар, стопанисван от ЕТ „Д У.”***, БУЛСТАТ 112658644, с продавач Г.У. като единствена възможност за събиране и запазване на доказателствата, относими към делото.

По повод на извършеното неотложно следствено действие от страна на органите на полицията, била уведомена РП  Панагюрище, която внесла искане за одобрение на претърсването  на основание чл. 161 ал.2 от НПК. С определение № 120 от 9.9.2010 г. на РС Панагюрище, протоколът за претърсване бил одобрен.

При извършеното претърсване и изземване били открити и иззети: 5 (пет) броя кутии цигари марка „WALTON”, 80 мм – без задължителен акцизен бандерол; 4 (четири) броя кутии цигари марка „BOND”, 80 мм – без задължителен акцизен бандерол; 1 (една) кутия цигари марка „GOLD CLASSIC”, 80 мм – без задължителен акцизен бандерол; 1 (една) кутия цигари марка „PALACE”, 80 мм - без задължителен акцизен бандерол; 4 (четири) броя стека с общо 40 кутии с цигари марка„PALACE”, 80 мм - без задължителен акцизен бандерол; 5(пет) броя стека с общо 50 броя кутии с цигари марка „BOND”, 80 мм – без задължителен акцизен бандерол; 1 (един) брой стек с общо 10  броя кутии с цигари „GOLD CLASSIC”, 80 мм – без задължителен акцизен бандерол.

С разписка, цигарите без бандерол били предадени на домакина на РУП Панагюрище за съхранение.

На 08.09.2010 г. в къща, находяща се на ул. *** в гр. Панагюрище, обитавана от подс. Г.У. било извършено претърсване и изземване, като единствена възможност за събиране и запазване на доказателства относими към делото. В къщата не са открити вещи и предмети, чието притежаване е забранено от закона.

По повод на извършеното неотложно следствено действие от органите на полицията била уведомена РП Панагюрище, която внесла искане за одобрение на претърсването на основание чл. 161 ал.2 от НПК. С определение № 119/9.9.2010 г. на РС Панагюрище, протоколът за претърсване бил одобрен.

Подсъдимият У. бил задържан за срок от 24 часа от органите на полицията със Заповед № 203/8.9.2010 г. на основание чл. 63 ал. 1т.1 от ЗМвР.

От изготвената в хода на досъдебното производство съдебно-оценъчна експертиза е видно, че стойността на иззетите цигари без бандерол възлиза на сумата от 832,50 лева.

Посочената фактическа обстановка безпротиворечиво се установява от събраните по делото доказателства. Подсъдимият признава извършеното от него деяние и в обясненията си в съдебно заседание не оспорва фактите по обвинението. Самопризнанието му се подкрепя от показанията на свидетелите Д.Б. и В.Д., фотоалбуми, от  заключението на оценъчна експертиза, както и от всички останали писмени доказателства, събрани в хода на досъдебната фаза на процеса и приобщени към доказателствения материал по реда на чл.373, във връзка с чл.283 от НПК.

С оглед на така събраните доказателства по делото, при обсъждане на въпросите по чл.301 от НПК, съдът прие от правна страна, че обвинението срещу подсъдимия У. е доказано по несъмнен начин, съгласно изискванията на чл.303, ал.2 от НПК, поради което бе признат за виновен в извършването на обективните и субективните елементи на престъпния състав по чл. 234 ал.1 от НК.

От обективна страна е установено, че подсъдимият Г.Д.У. е осъществил престъпния състав на чл. 234 ал.1 от НК, като на 08.09.2010 г. в гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, обект „***”, находящ се в гр. Панагюрище – Кооперативен пазар, стопанисван от ЕТ „Добри У.”***, БУЛСТАТ 112658644, държи акцизни стоки без бандерол, а именно: 5 (пет) броя кутии цигари марка „WALTON”, 80 мм, 54 (петдесет и четири) броя кутии цигари марка „BOND”, 80 мм, 11 (единадесет) броя кутии цигари марка „GOLD CLASSIC”, 80 мм, 41 (четиридесет и една) броя кутии цигари марка „PALACE”, 80 мм, на обща стойност 832,50 (осемстотин тридесет и два лв. и 50 ст.) лева, като такъв се изисква по закон, съгласно чл. 25 ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, и случаят е немаловажен

От субективна страна подсъдимият е действал при условията на пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК – съзнавал е обществено–опасния характер на деянието, предвиждал е  общественоопасните му последици и е искал настъпването на тези последици.

При индивидуализация на наказанието на подсъдимия, съобразявайки се с разпоредбата на чл. 234 ал.1 от НК, чл.58а, ал.4 от НК, във връзка чл.373, ал.2 от НПК и във връзка с чл. 55 ал.1 т.1 от НК, съдът му наложи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца, както и глоба в размер на 300,00 лв. в полза на Държавата.

На основание чл. 66 ал.1 от НК, съдът отложи изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.

На основание чл. 37 ал.1 т. 7 от НК, във връзка с чл. 234 ал.1 от НК, съдът лиши подс. У. от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от три месеца.

За да определи този вид и размер наказание, съдът отчете степента на обществена опасност на деянието, която прие за висока.

Като смекчаващи отговорността обстоятелства за подсъдимия бяха отчетени направеното признание, чистото му съдебно минало към момента на извършване на деянието, изразеното съжаление за извършеното, добрите му характеристични данни.

Съдът прие, че с така наложените на подсъдимия наказания ще се постигнат целите на индивидуалната и генералната превенция, посочени в чл.36 от НК. Така определените по вид и размер наказания съдът намира за справедлива и адекватна санкция за извършеното от подсъдимия, като чрез тези наказания ще се въздейства възспиращо и превъзпитаващо спрямо дееца и предупредително спрямо останалите членове на обществото.

Причините за извършване на престъплението следва да се търсят в ниската степен на обществено съзнание на подсъдимия, в ниската му гражданска и правна култура, в стремежа му да се облагодетелства по неправомерен начин.

На основание чл. 234 ал.3 от НК, Съдът отне в полза на Държавата веществените доказателства по делото, а именно: 5 (пет) броя кутии цигари марка „WALTON”, 80 мм – без задължителен акцизен бандерол; 4 (четири) броя кутии цигари марка „BOND”, 80 мм – без задължителен акцизен бандерол; 1 (една) кутия цигари марка „GOLD CLASSIC”, 80 мм – без задължителен акцизен бандерол; 1 (една) кутия цигари марка „PALACE”, 80 мм - без задължителен акцизен бандерол; 4 (четири) броя стека с общо 40 кутии с цигари марка„PALACE”, 80 мм - без задължителен акцизен бандерол; 5(пет) броя стека с общо 50 броя кутии с цигари марка „BOND”, 80 мм – без задължителен акцизен бандерол; 1 (един) брой стек с общо 10  броя кутии с цигари „GOLD CLASSIC”, 80 мм – без задължителен акцизен бандерол,  намиращи се на съхранение в РУП – Панагюрище, като постанови, след влизане на присъдата в сила, същите да бъдат унищожени

На основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият У.  бе осъден да заплати  сумата 60,00 лв.-   разноски в производството.

 

Така мотивиран, съдът постанови присъдата си.

                                   

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: