НачалоИсторияКарта на сайтаВръзки Контакти


Банкови сметки

Уникредит "Булбанк" - Панагюрище

1. Сметка за държавни такси

BG57UNCR75273130002201

2. Сметка за гаранции, вещи лица и вноски за ДСИ

BG73UNCR75273330002236

Код на Уникредит "Булбанк" - Панагюрище

UNCRBGSF

 

Тарифа за държавните такси  

 

                    За извършените административни услуги от Районен съд - Панагюрище дължимите съдебни такси, глоби, разноски, конфискувани средства и възстановени разходи се внасят само по транзитната сметка на съда.  Събирането на левови постъпления по транзитната сметка на Районен съд - Панагюрище се извършва по два начина:

                     -  по банков път с платежно нареждане

                      - чрез картово плащане на терминално устройство ПОС, собственост на обслужващата
                         банка.

 

 

 

Полезни линкове  |  Статистика  | Контакти                                                 © 2010 Всички права запазени