НачалоИсторияКарта на сайтаВръзки Контакти


 

Образец на "Молбата за издаване на свидетелство за съдимост"

Образец на "Молбата за издаване на свидетелство за съдимост за друго лице"

Образец на "Молбата за издаване на препис от решение, изпълнителен лист и др., за искани документи по дело"

Образец на "Молбата за издаване на удостоверение за заведено дело"

Образец на "Молбата за разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетно лице"

Образец на "Молбата за разрешение за сключване на сделки, собственост на непълнолетно лице"

Образец на "Молбата за вписване на отказ от наследство"

Образец на "Молбата за назначаване на особен представител"

Образец на "Молба за теглене на средства от детски влог"

 

 

Полезни линкове  |  Статистика  | Контакти                                                 © 2010 Всички права запазени