НачалоИсторияКарта на сайтаВръзки Контакти


Председател

Снежана Стоянова

Тел. за контакти: 0357/88839 моб.тел. 0875308539


Деловодство

Деловоството на Районен съд Панагюрище е в  стая № 21 /първи етаж/

Работно и приемно време:   08.30 - 17.00 ч. без прекъсване
 
Тел. за контакти:
0357/
88842 моб.тел. 0875308542

 


Бюро "Съдимост"

Бюро "Съдимост" към Районен съд – Панагюрище се намира в стая № 15 /партер/. Там гражданите могат да
получат свидетелство за съдимост, валидно шест месеца.

Работно и приемно време:

08:30 - 12:30 ч.
13:00 - 17:00 ч.


Документи, нужни за издаването на свидетелство за съдимост:

         1. молба- формуляр, която може да изтеглите от тук: molba_sydimost.doc  или да получите на
             място в Бюро “Съдимост”.
             За издаване на свидетелство за съдимост на друго лице се попълва молба- образец 2
             molba_sydimost2.doc

         2. лична карта;

         3. документ за платена държавна такса 5 (пет) лева по сметката на РС - Панагюрище.Телефон за контакти: 0357/88846
моб. тел.  0875308546


Съдебно изпълнителна служба

Съдебно-изпълнителната служба има за задача привеждането на съдебните решения в изпълнение.

С.И.С. към Районен съд Панагюрище е в стая № 3 /партер/


Работно и приемно време на деловодството на службата:

08:30 - 12:00 ч

12:30 - 17:00 ч.


Телефон за контакти:
0357/88844 
моб. тел.  0875308544

E-mail: rsdsi@rspan.org


Служба по вписванията

След реорганизация в рамките на Министерство на Правосъдието, част от функциите на службите по вписвания към Районните съдилища се пое от Агенция по вписванията.


Служба по вписванията към Районен съд Панагюрище се намира в стая № 10 /партер/ в съда.

Работно време:

08:30 - 12:30 ч.
13:00 - 17:00 ч.


Приемно време:

10:00 - 12:30
13:00 - 15:00


Телефон и факс:
0357/63352


Регистратура и архив

Намира се в стая №16 /партер/

Работно време:

08:30 - 12:00 ч.
12:30 - 17:00 ч.

Телефон за контакти: 0357/88832   моб. тел. 0875308532

 

 

Полезни линкове  |  Статистика  | Контакти                                                 © 2010 Всички права запазени