Районен съд - Панагюрище
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 621/2016, I състав Делба Г.Ц.Т. И.К.З. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 17.11.2017г.
2 Гражданско дело No 623/2016, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Ц.М.Б. Т.В.Р. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 6.11.2017г.
3 Гражданско дело No 642/2016, I състав Делба Р.М.И. Р.К.Р. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 16.11.2017г.
4 Гражданско дело No 10/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака Д.С.Д. З.Ц.Д. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 3.11.2017г.
5 Гражданско дело No 116/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.С.К. Д.В.Т.,
М.В.Т.
Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение (второ) от 13.11.2017г.
6 Гражданско дело No 224/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОНИ ТЕКС ГРУП ЕООД ЕТ Я.-Н.Г. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 1.11.2017г.
В законна сила на 1.11.2017г.
7 Гражданско дело No 299/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КОИН КОНСУЛТ ЕООД Т.Д.Д. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 7.11.2017г.
В законна сила на 7.11.2017г.
8 Гражданско дело No 408/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.М.Г. Г.Д.Г. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 7.11.2017г.
В законна сила на 7.11.2017г.
9 Гражданско дело No 451/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение И.И.Д. И.Д.Д. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 22.11.2017г.
В законна сила на 22.11.2017г.
10 Гражданско дело No 638/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака Г.А.К. И.Х.К. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 7.11.2017г.
В законна сила на 27.11.2017г.
11 Гражданско дело No 648/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение САМ И Т ЕООД КА ЛОГИСТИК ЕООД Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 30.11.2017г.
12 Гражданско дело No 769/2017, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.И.Б. И.М.Б. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 16.11.2017г.
В законна сила на 16.11.2017г.
13 Гражданско дело No 919/2017, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ц.К.В. Р.С.М. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 30.11.2017г.
14 Гражданско дело No 948/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Н.Т.,
К.Н.Т.
  Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 23.11.2017г.
В законна сила на 23.11.2017г.
15 Гражданско дело No 1021/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.П.М.,
В.И.М.
  Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 9.11.2017г.
В законна сила на 9.11.2017г.
16 Гражданско дело No 1045/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПАНАГЮРИЩЕ Д.Н.М.,
Н.П.Ш.
Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 22.11.2017г.
17 Гражданско дело No 1093/2017, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.М.К. К.С.С.К. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 23.11.2017г.
18 Гражданско дело No 1131/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.А.К.,
С.Д.К.
Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 20.11.2017г.
В законна сила на 20.11.2017г.
19 Гражданско дело No 1134/2017, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.П.Б. Т.Л.Б. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 15.11.2017г.
В законна сила на 28.11.2017г.