Р Е Ш Е Н И Е

136

 

11.11.2016г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                           Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Тринадесети октомври

 

2016

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

Н С

 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

613

 

2015

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл.45 във връзка с чл. 86 от Закона за задълженията и договорите.

Предявена е искова молба от С.Г. ***, със съдебен адрес:***- адвокат П.К.- Д., срещу Н.Г.З. и М.Н.З. ***.

В исковата си молба, ищецът Н. твърди, че е съсед на ответниците, като живее на първия етаж, а те на втория етаж и от продължителен период от време не поддържа отношения с тях и семействата им. Н. твърди, че на 12.11.2014г., около 7,35 часа сутринта, му се обадил приятелят му Г Д и му съобщил, че го чака пред входа, на което ищецът отговорил, че излиза веднага, след като заключи вратата. Сочи, че докато заключвал входната врата на жилището си, бил с гръб към вътрешното стълбище на кооперацията, където нямало никой. Според Н. някой е пребягал по стълбището от горния етаж към него и го блъснал в гърба. Макар и неочаквано, Н. се обърнал и видял, че това е ответника М.З.. Докато се ориентирал какво става и докато попита М.З. защо го удря, ответникът му нанесъл удар с лявата ръка в областта на лицето, а именно дясното око и носа. Ищецът твърди, че по това време е чул шум по стълбището и се приближил Н.З., който също го блъснал в гърба. Н. твърди, че двамата ответници започнали да му нанасят удари с ръце и да го ритат с краката си. В резултат на ударите ищецът се ударил във входната врата, като двамата ответници са продължили да му нанасят удари с ръце и крака. В исковата молба се твърди, че в резултат на ударите Н. паднал на земята зашеметен и там З-ВИ продължили да му нанасят удари по цялото тяло. Именно тогава чул вик от жена „Какво правите бе? Пребихте човека!“ Чул и втори женски глас. Твърди, че тогава приятелят му Г Д, който е видял част от ударите, нанесени на ищеца от З-ВИ, се намесил и го отбранил от тях, след което, от автомобила на Д, позвънили на телефон за спешни случаи 112. Обяснили какво се е случило, както и, че двамата ответници са си тръгнали. Ищецът твърди, че полицаите пристигнали много бързо, както и съседите, които били свидетели на побоя. В исковата молба се сочи, че поради болки по цялото тяло, ищецът Н. ***, където му е извършен преглед, а по-късно е откаран в МБАЛ „Свети Георги“ Пловдив поради съмнение, че му е причинен хематом на мозъка, което може да доведе до сериозни усложнения за здравето му. Сочи, че там са му извършени изследвания и му назначено лечение, а по- късно е насочен към МБАЛ „Събо Николов“ Панагюрище, където е престоял на лечение и наблюдение в продължение на три дни и е изписан с препоръки. Ищецът твърди, че с действията си Н.Г.З. и М.Н.З. са му причинили следните увреждания, а именно: контузия на главата в лявата слепоочна област с кървене на левия ушен канал. Мозъчно сътресение. Оток в областта на дясното коляно и глезена. Контузия на дясната колянна и дясната глезенна става. Н. уточнява, че мозъчното сътресение и било лекостепенно, протекло е с разстройство на съзнанието, а именно зашеметяване и заедно с останалите травматични увреждания следва да се прецени като самостоятелно телесно увреждане. Твърди, че тези увреждания, всяко едно за себе си, следва да се разглеждат като самостоятелна лека телесна повреда, по смисъла на чл.130, ал.1 от НК, а всички в съвкупност следва да се разглеждат като комплексна лека телесна повреда. Ищецът Н. твърди, че с действията си М. и Н. З-ВИ са осъществили от обективна и субективна страна деликт, съставляващ престъпление по смисъла на чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК, тъй като на 12.11.2014г., около 7,35 часа, в гр.Панагюрище, в съучастие като съизвършители, са причинили на С.Г.Н. комплексна лека телесна повреда, което е и основание за солидарната им отговорност. Според Н., З-ВИ са му причинили неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания от няколко телесни повреди, които ищецът оценява на 6000,00лв.

С.Г.Н. моли съда, да постанови решение, с което на основание чл.45, във вр. с чл.52 от ЗЗД, с което да бъдат осъдени Н.Г.З. и М.Н.З. да му заплатят солидарно сумата от 6000,00лв., представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди в резултат от нанесения от двамата ответници побой, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.11.2014г. до окончателно изплащане на сумата.

Моли да бъдат допуснати при режим на довеждане в открито съдебно заседание трима души свидетели, които ще установяват различни обстоятелства, изложени в исковата молба, както и неимуществените вреди претърпени от ищеца Н..

Моли да бъде допусната и назначена съдебно- медицинска експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото, да даде отговор на въпросите: Колко и какви увреждания са причинени в резултат на нанесения побой над С.Н.. 2.Чувствал ли е ищеца Н. физически и психически болки и страдания и за какъв период. 3.Влияе ли промяната на времето за поява на болки и страдания. 4.В каква степен са отшумели последиците от уврежданията и възможни ли са евентуални усложнения.

Моли да бъде поискан от Национален център на Телефон за спешни случаи 112 – Кърджали, запис на телефонното обаждане на С.Н. от 12.11.2014г., около 7,35 – 7,45 часа, от мобилен телефон 0898496944.

Представя следните писмени доказателства в копие: Епикриза, издадена на 14.11.2014г. от МБАЛ „Събо Николов“ ООД Панагюрище; Съдебно медицинско удостоверение № 160/02.12.2014г., издадено от д-р П М М; Фиш за спешна медицинска помощ, издаден на 12.11.2014г.; Фиш за спешна медицинска помощ, от 12,20 часа, на ФСМП гр.Панагюрище; Допълнителен лист към лист за преглед на пациент в Спешно отделение от 12.11.2014г.; Лист за преглед на пациент в Спешно  отделение от 12.11.2014г.; Резултат от рентгенологично изследване и искане за такова изследване от 12.11.2014г.; Болничен лист за временна нетрудоспособност № 217/17.11.2014г.

В законоустановения срок ответниците Н.Г.З. и М.Н.З., чрез своя процесуален представител адвокат Ч.Ч. от ПзАК, представят писмен отговор на исковата молба, в който оспорват изцяло предявените искове, както по основание, така и по размер. Оспорват изцяло обстоятелствата, изложени в исковата молба и твърдят, че описаната от ищеца фактическа обстановка не отговаря на обективната истина. Твърдят, че единственото вярно обстоятелство, изложено от Н. е, че на 12.11.2014г. М.Н.З., около 7,30 часа, е слизал по стълбите от втория етаж, където живее, за да отиде на училище, като преди това е трябвало да забере кръщелницата си И Т Ш, която живее непосредствено срещу апартамента на ищеца, за да я заведе на детска градина. В писмения отговор се твърди, че в момента, в който ответникът М.З. е минал покрай ищеца Н., който по това време отключвал входната врата на апартамента си и бил застанал с гръб спрямо него, Н. е ударил с крак М.З. в лявото му бедро, като З. чул думите: „Аз казах ли ти, че ще ми паднеш“, при което М. се обърнал учудено, за да види какво става. Ответниците сочат, че в този момент, без какъвто и да било повод, ищецът се опитал да удари с юмрук в лицето М.З., но не успял, след което се опитал да го събори на земята, сграбчил го за врата и блузата, но от собствената си инерция паднал по стълбите и повлякъл със себе си М.З.. Сочи се още, че е можело в тази ситуация да настъпят тежки последици за М.З., ако в този момент баща му – ответника Н.Г.З. и Р Т Ш, С А Б и П  С З, не са се намирали отвън, развикали са се по адрес на ищеца Н. и той е избягал. Според ответниците, след като станал от земята, М.З. установил, че златния му синджир е скъсан на врата му, има охлузвания по шията, гръдния кош и лявата длан. В отговора на исковата молба се твърди, че веднага след това, заедно с родителите си М.З. е отишъл в полицията, където е подал жалба срещу ищеца Н., за извършените от него неправомерни действия, а после посетили поликлиниката в Панагюрище, където бил прегледан от хирурга д-р В М, който му оказал първа помощ и му издал медицинско свидетелство за пред съд.

Ответниците оспорват всички представени от ищеца Н. писмени доказателства.

Не възразяват по искането за назначаване на съдебно -медицинска експертиза. Молят към вещото лице да бъде отправен още един въпрос, а именно: Колко и какви увреждания са причинени на М.Н.З. в резултат на нанесения му от ищеца С.Н. побой.

Молят да бъде изискано от третото неучастващо в процеса лице – РУ на МВР Панагюрище преписка по извършена от полицията проверка, въз основа на жалба от М.Н.З. вх. № 10557 от 12.11.2014г.

Молят да бъдат допуснати до разпит при режим на довеждане Р Т Ш, С А Бв и П С З, които като очевидци на инцидента ще установяват различни обстоятелства.

Представят следните писмени доказателства в копие: Медицинско свидетелство № 91/12.11.2014г. издадено от д-р В М; Уведомително писмо рег. № 30863/27.11.2014г. по описа на РУ на МВР Панагюрище.

В съдебно заседание, редовно призован, ищецът С.Г.Н. не се явява, вместо него се явява процесуалния му представител адвокат К.К. от ПзАК.

Ответникът Н.Г.З., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява процесуалният му представител адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка АК.

Ответникът М.Н.З. редовно призован, не се явява. Вместо него се явява процесуалният му представител адвокат Ч.Ч. от Пазарджишка АК.

По делото са разпитани свидетелите Д В Т, Г С Д, И С Т, П С З, С А Б и Р Т Ш.

По делото е допусната и назначена съдебно- медицинска експертиза.

Видно от приложената по делото Епикриза №577/14.11.2014г., издадена от Хирургично отделение при МБАЛ „Събо Николов“- град Панагюрище, е, че С.Н. е престоял в лечебното заведение три дни с диагноза Мозъчно сътресение и контузия на дясното коляно и десния глезен.

По делото е приложено Съдебно- медицинско удостоверение № 160/2014г., издадено на 02.12.2014г. от д-р П М- съдебен лекар, от което се констатира, че в резултат на инцидента на 12.11.2014г. ищецът е получил контузия на главата в лявата слепоочна област с кървене и левия ушен канал, мозъчно сътресение, контузия на дясната глезенна става и дясната колянна става. В удостоверението е посочено, че описаните увреждания са резултат от действието на твърд тъп предмет като общ механизъм и отговарят да са получени по начина, посочен от Н.. Сочи се също така, че мозъчното сътресение е било лекостепенно, протекло е със степенно разстройство на съзнанието- зашеметяване и заедно с останалите травматични увреждания следва да се приеме за разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК.

От приложения по делото Лист за преглед на пациент в Спешно отделение се констатира, че ищецът Н. е хоспитализиран, защото се е оплаквал от болки в главата и дясното коляно. Сочи се, че същият не е губил съзнание по време на инцидента на 12.11.2014г.

По делото е приложен Болничен лист № 217/17.11.2014г., издаден от МБАЛ „Събо Николов“- град Панагюрище, от който се установява, че ищецът Н. е бил в отпуск по болест през периода от 12.11.2014г. до 13.12.2014г., тъй като страда от мозъчно сътресение без вътречерепна травма поради нетрудова злополука.

Видно от Медицинско свидетелство № 91/12.11.2014г., издадено от д-р В М- Хирург, ответникът М.Н.З. е получил охлузване в областта на шията с размери 2см Х 0,3см, охлузване в областта на гръдния кош са  размери 4 см Х 0,3см и охлузване в областта на дланта с размери 2,5см Х 0,1см.

По делото е приложено Уведомление изх. № 350/17.06.2016г., издадено от ОДЗ „Звънче“- град Панагюрище, от което се констатира, че свидетелката Д В Т е била в отпуск по болест през периода 01.10.2014г. до 12.11.2014г. включително, като на 13.11.2014г. е била на работа, а през периода от 02.11.2015г. до 23.11.2015г. също е ползвала отпуск по болест.

Разпитана в открито съдебно заседание свидетелката Д В Т, чиито показания съдът цени изцяло, тъй като тя единствена е констатирала инцидента по време на настъпването му, установява, че на 12.11.2014г., между 7,00-7,30 ч. е пила кафе на прозореца на апартамента, в който живее и е видяла, че ответниците Н. и М. З-ВИ са бутнали ищеца Н. на земята и са започнали да го ритат. Свидетелката сочи, че побързала да събуди сина си, за да помогне на Н., който бил повален на земята и З-ВИ го ритали, единият от към главата, а другият от към краката. Свидетелката сочи, че ищецът е бил пред на земята входа, като краката му са сочели към изхода, а главата е била в близост до входа на жилищния блок. Изяснява, че тялото на Н. е било по-навън от входа, а главата попадала под козирката на входната врата. Сочи, че ответникът М.З. е ритал ищеца от към главата, докато ответникът Н.З. е бил от към краката.

От показанията на свидетеля Г Д се установява, че на процесната дата е пристигнал около 7,30ч. с личния си автомобил пред входа на жилищния блок, в който живее ищеца Н.. Сочи, че е видял ответниците да налагат ищеца с юмруци и ритници и Д тръгнал към тях с думите: „Какво правите, какво става тук“. Установява, че когато Н. се надигнал, свидетелят Д видял по лицето му кръв.По-късно Д установил, че кръвта изтича от ухото на Н., тъй като в него е получил удар с крак от ответника М.З.. Свидетелят сочи, че е забелязал цвета на маратонките, което обвиняемия З. носел в деня на инцидента- бели, именно когато е нанасял с крак удари върху ищеца Н..

Разпитан в съдебно заседание свидетелят И С Т сочи, че е заварил конфликта между ищеца и ответниците вече приключил, като е забелязал охлузвания по лицето на ищеца, но не е видял нито как са нанесени, нито кой е нанесъл удари по тялото на Н..

От свидетелските показания на П С З, които съдът цени от части, тъй като същата е съпруга на ответника Н.З. и майка на ответника М.З., се установява, че свидетелката е чула около 7,30 ч. на 12.11.2014г. страхотен шум на стълбището в жилищния блок, където живеят страните по делото и е видяла сина си М.З. и ищеца С.Н. да се претъркалят по стъпалата на жилищния блок.

От показанията на свидетеля С А Б, които съдът цени изцяло, се установява, че в 7 или 8ч. сутринта на 12.11.2014г. е чул свидетелката П З да вика силно „Кой си ти“ и Бакърджиев излязъл от входната врата на апартамента си, за да види дали в стълбищната клетка на жилищния блок не е влязъл крадец. Сочи, че когато е заварил страните по делото, те са се намирали на площадката пред апартамента на Н., като ищецът се опитал да влезе през входната врата на своя апартамент, Н З. е бил зад него, а ответника М.З. слизал към изхода на стълбището. Свидетелят сочи, не възприел самият инцидент, нито е могъл да установи кой на кого е нанесъл удари.

От свидетелките показания на Р Т Ш се констатира, че същата е приготвила дъщеря си за училище, когато на 12.11.2014г. е чула плач и бързи стъпки по стълбището на жилищният блок, в който се намира апартамента й. Сочи, че около 9,00 ч. е позвънила на свидетелката П З, която й съобщила, че се намира в полицията,тъй като ищеца Н. и ответника М.З. са се спречкали.

По делото е приложено съпроводително писмо рег. № 105850-593/15.06.2016г., издадено от Дирекция „Национална система 112“ се констатира, че на 12.11.2014г. в 7:42:35 ч. е прието повикване от ищеца С.Н., като операторът се е консултирал с дежурния от РУ на МВР Панагюрище.

В резултат на този сигнал е образувана преписка № 10557/2014г. по описа на РУ на МВР Панагюрище, въз основа на жалба от М.Н.З..Сочи се, че в жалбата З. е заявил, че на 12.11.2014г. около 7,30 ч. излизайки от къщи, З. е получил удар от ищеца Н., който му е отправил също обидни думи и заплахи за саморазправа.

По преписката е изготвена докладна записка от полицейски инспектор П К, в която се сочи, че от снетите обяснения и направената проверка е констатирал, че на горепосочената дата е възникнало пререкание между З. и Н., прераснало в бой, за който и двамата се обвиняват взаимно. След беседи с двамата участници в инцидента, полицейският инспектор е съставил протоколи за предупреждение по смисъла на чл.65, ал.2 от ЗМВР и на двамата.

По делото е прието и неоспорено от страните заключение на съдебно-медицинската експертиза, от което се установява,че в резултат на инцидента на 12.11.2014г. на ищеца С.Н. е причинена контузия на главата в лявата слепоочна област, с кървене и левия ушен канал.Мозъчно сътресение. Контузия на дясната глезенна и дясна колянна става. В заключението се установява, че мозъчното сътресение е протекло със степенно разстройство на съзнанието, под формата на леко зашеметяване, контузията на дясната глезенна и дясната колянна стави по отделно и в съвкупност са довели до разстройство на здравето извън случаите на тежка и средна телесна повреда. Вещото лице сочи в заключението си, че травматичните увреждания са причинени от удар или притискане с или върху твърд тъп предмет или неговото тангенциално действие и е възможно да се получат при инцидента бутане и последващо падане на земната повърхност, както и нанасяне на удари с ръце и крака по главата и тялото, както е описал ищецът Н.. В заключението си вещото лице стига до извода, че не посредствено след инцидента ищецът Н. е изпитвал умерени по сила и интензитет болки и страдания, които постепенно са затихвали до пълното им изчезване след приключване на оздравителния процес, който е траел 20 до 25 дни. Експертът сочи, че промяната във времето в началото е можело да оказва макар и незначително влияние върху появата на болки в областта на дясната колянна става и дясната глезенна става.

По отношение на представените писмени доказателства от ответника М.З., вещото лице сочи, че при инцидента на 12.11.2104г., на същият е причинено охлузване в областта на шията, гръдния кош и лявата длан, които по отделно и по съвкупност са му причинили  болка без разстройство на здравето.Съгласно заключението травматичните увреждания на М.З. са причинени от тангенциално действие на твърд, тъп предмет или тъпоръбест предмет с ограничена повърхност, като е възможно да се получат при станалия инцидент, чрез одраскване с нокът по шията, гръдния кош и лявата длан при боричкане или падане, както и при опит да се хване с ръце пострадалия Н. за извършителя З.. Вещото лице изяснява, че тези увреждания може да са получени от З. при падането му.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът констатира, че страните по делото са съседи и живеят в един и същи жилищен блок. На 12.11.2014г., около 7,35 ч., докато ищецът С.Н. е заключвал входната врата на жилището си, е бил с гръб към вътрешното стълбище на блока, когато чувайки, че някой прибягва по стълбището по горния етаж, бил блъснат в гърба и при обръщането си видял, че това е ответника М.З., който му нанесъл удар с лявата ръка в областта на лицето – дясното око и носа. След първия удар Н. чул шум от приближаването на ответника Н.З., който също го блъснал в гърба, а по-късно от удара на ответниците с ръце, Н. е бил повален на земята, където З-ВИ продължили да го ритат с крака. След един от ударите ищецът получил зашеметяване, а по –късно чул вик на жена „Какво правите бе, пребихте човека“. След като ги разтървали, Н.  седнал в автомобила на своя приятел – свидетеля Г Д и се обадил на тел.112. Заради получените болки Н. ***, а по-късно е бил настанен за болничен престой в МБАЛ „Събо Николов“ Панагюрище, където е констатирано кървене от левия ушен канал, оток в областта на дясното коляно и глезен и е насочен за консултация с неврохируг и ортопед в УМБАЛ „Св.Георги“ гр.Пловдив, за да се изключат счупвания и вътрешно- черепни увреждания. Хоспитализиран е в хирургично отделение на МБАЛ Панагюрище, където е лекуван с диагноза: Мозъчно сътресение. Контузия на дясната колянна и дясна глезенна става. Проведено му е лечение и на 14.11.2014г. е изписан от лечебното заведение, след което е преминал на домашно лечение в продължение на 30 дни.

От свидетелските показания се установи безспорно и категорично, че именно М. и Н. З-ВИ са повалили ищеца Н. на земята и са му нанесли множество удари с ръце и крака. При спречкването между ищеца и М.З., съгласно заключението на вещото лице, Н. опитвайки се да се предпази или при опит да се хване с ръце за М.З., му е предизвикал охлузване в областта на шията, гръдния кош и лявата длан, което му е причинило болка, без разстройство на здравето.

От заключението на вещото лице се установи още, че оздравителния процес на Н. е протекъл нормално, тъй като степенното разстройство на съзнанието е под формата на леко зашеметяване, докато контузията на главата в лявата околоочна област е довело и до кървене от левия ушен канал. Тези наранявания представляват разстройство на здравето извън случаите на средна и тежка телесна повреда.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че единствения свидетел, който е могъл да види как е протекъл инцидента между страните по делото е била свидетелката Д В Т, която по време на инцидента единствена е имала поглед върху стълбището на жилищния блок, където ответниците са нанасяли удари на ищеца. Всички останали свидетели са взели участие при потушаването на инцидента или са видели страните по делото след неговото приключване. Потушаването на инцидента е осъществено от свидетеля Г Д, който сочи, че когато пристигнал до ищеца Н., ответниците З-ВИ спрели да го бият.

Съдът счита, че следва да уважи предявеният от С.Г.Н. иск за неимуществени вреди за сумата от 6 000,00лв., които представляват обезщетение за причинените на ищеца Контузия на главата в лявата слепоочна област, с кървене и ляв ушен канал. Мозъчно сътресение. Оток в областта на дясното коляно и глезен и контузия на дясна колянна и дясна глезенна стави, както и за претърпените от него болки и страдания от нанесените му на 12.11.2014г., около 7,35 ч. от ответниците Н.Г.З. и М.Н.З., удари с ръце и крака.

Съдът счита, че по делото безспорно се установи, че претърпените от ищеца Н. болки и страдания са в пряка причинно- следствена връзка с побоя нанесен му от Н. и М. З-ВИ на 12.11.2014г. сутринта.

По делото се събраха достатъчно доказателства, че Н. не е очаквал нито е предвиждал подобно нападение през период, когато М.З. е отивал на училище, а всички останали са напускали домовете си, за да поемат своите служебни задължения.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, съдът счита, че следва да осъди ответниците Н.Г.З. и М.Н.З. солидарно да заплатят на ищеца С.Г.Н. сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 1040,00 лв., която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 240,00лв., възнаграждение за вещо лице по съдебно- медицинската експертиза в размер на 200,00 лв. и 600,00 лв. -адвокатско възнаграждение.

С оглед горното и на основание чл.45 във връзка с чл. 86 от Закона за задълженията и договорите, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Н.Г.З., с ЕГН- ********** и М.Н.З., с ЕГН- **********-***, със съдебен адрес:***, СОЛИДАРНО, да заплатят на С.Г.Н., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***- адвокат К.К., сумата от 6000,00лв.(шест хиляди лева), която сума представлява обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в причинените на С.Н. контузия на главата в лявата слепоочна област, с кървене и ляв ушен канал. Мозъчно сътресение.Оток в областта на дясното коляно и глезен и контузия на дясна колянна и дясна глезенна стави, болки и страдания от нанесените му на 12.11.2014г., около 7,35 ч., от ответниците Н.Г.З. и М.Н.З., удари с ръце и крака.

ОСЪЖДА Н.Г.З., с ЕГН- ********** и М.Н.З., с ЕГН- **********-***, със съдебен адрес:***, СОЛИДАРНО, да заплатят на С.Г.Н., с ЕГН- **********,***, със съдебен адрес:***- адвокат К.К., сторените съдебно – деловодни разноски в размер на 1040,00лв. (хиляда и четиридесет лева), която сума представлява сбор от държавна такса в размер на 240,00лв.(двеста и четиридесет лева), възнаграждение за вещо лице по съдебно -медицинската експертиза в размер на 200,00 лв.(двеста лева) и 600,00 лв.(шестстотин лева) -адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: