Районен съд - Панагюрище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 790/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.Д.Б. ОБЩИНА ГР.СТРЕЛЧА Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 25.10.2018г.
2 Гражданско дело No 1046/2017, I състав Делба И.В.К. Т.Г.Р.,
Д.Г.С.,
Х.В.И.,
Т.В.Н.,
Д.В.М.,
А.Х.С.,
П.Х.Г.,
М.П.Л.,
В.П.К.,
И.Д.А.,
Ц.Д.П.,
И.Г.С.,
В.Г.С.,
Г.А.Г.,
М.А.Д.,
Т.Т.Х.,
П.В.Д.
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Решение от 10.10.2018г.
3 Гражданско дело No 1122/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪЗНАНИЕ Г.Г.К. Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Определение от 10.10.2018г.
В законна сила на 25.10.2018г.
4 Гражданско дело No 1166/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.И.А. А.Г.А.,
И.Б.В.,
Н.Б.Н.
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Решение от 10.10.2018г.
5 Гражданско дело No 1210/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Г.Д. Г.П.Л.,
П.Н.Л.,
В.П.Л.
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Решение от 30.10.2018г.
6 Гражданско дело No 1239/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛАЙТ КРЕДИТ КОНСУЛТ ЕООД Г.И.К. Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Определение от 31.10.2018г.
7 Гражданско дело No 80/2018, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Д.Д.,
Т.Д.Д.
П.Д.Д.,
Л.Д.Б.
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Определение от 25.10.2018г.
8 Гражданско дело No 101/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.Я.Б. И.В.С.,
Д.М.Б.
Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Решение от 31.10.2018г.
9 Гражданско дело No 220/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СКУБА БЪЛГАРИЯ ЕООД АНГЕЛОВ-1618 ЕООД Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Решение от 10.10.2018г.
10 Гражданско дело No 794/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.С.Б. Д.С.Т. Докладчик:
МАГДАЛЕНА Г. ТАТАРЕВА
Определение от 11.10.2018г.
В законна сила на 24.10.2018г.
11 Гражданско дело No 798/2018, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.С.П. И.Н.Т.,
М.И.Т.,
И.И.Т.
Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 1.10.2018г.
12 Гражданско дело No 805/2018, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.А.А. С.Л.А. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 1.10.2018г.
В законна сила на 12.10.2018г.