Р   E  Ш   Е   Н   И   Е

 

132 /25.09.2018 г.,

 

гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Панагюрище, в проведеното на седемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година публично съдебно заседание,  в състав:

 

Районен съдия: Магдалена Татарева

 

при участието на секретаря Иванка Палашшева разгледа докладваното от съдията гр.д. № 726/2018 г. по описа на съда

 

Производството е с правно основание чл. 127, ал. 1 СК.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Доколкото с постановеното по делото решение молбата се уважава изцяло, то на основание чл. 537, ал. 1 ГПК решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Мотивиран от изложеното Районен съд – Панагюрище,

 

       Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права за детето В.С.А. с ЕГН: *********** съвместно на двамата родители- майката П.Г.Ч. ЕГН ********** и бащата  С.М.А. ЕГН ********** и определя местоживеенето на детето при тях на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Н.Б.“ № 3.

ОБЯВЯВА, че е постигната взаимна уговорка между П.Г.Ч. и С.М.А., че режимът на лични отношения между бащата С.М.А. и майката П.Г.Ч. с детето В.С.А. ще се осъществява неограничено при поискване така както намерят за добре, без каквито и да е било ограничения.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл. 537, ал. 1 ГПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: