Районен съд - Панагюрище
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2017г. до 31.8.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 170/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.М.Т.,
Ц.С.Т.
И.К.З.,
Г.Ц.Т.
Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 9.8.2017г.
2 Гражданско дело No 234/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Л.Г.Г. Д.С.Д. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 23.8.2017г.
В законна сила на 23.8.2017г.
3 Гражданско дело No 385/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.И.З.,
З.И.З.
И.К.З.,
Г.Ц.Т.
Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 31.8.2017г.
4 Гражданско дело No 481/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Т.И.,
П.Н.И.
Н.Н.Р. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 2.8.2017г.
В законна сила на 31.8.2017г.
5 Гражданско дело No 636/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака Г.Д.Р. И.Г.Р. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 31.8.2017г.