Р Е Ш Е Н И Е

53

 

17.04.2014г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                 Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесети март

 

2014

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

                                                                                                                                                                                 

Н С

 

Секретар                                                        

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия СТАТЕЛОВА

 

725

 

2013

 
 


                                          гр.д.№                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по смисъла на чл.45 във връзка с чл. 86 от Закона за задълженията и договорите.

Предявена е искова молба от С.П.Л., лично и със съгласието на своя попечител Е.С.Л.-***, със съдебен адрес: град ***, ул. „***- адвокат Ст. К., срещу Д.М.Д.,***. Ищцата, със съгласието на своя попечител твърди, че е пътувала с майка си Е.Л. и детето Е, което е внучка на Е.Л.,***. В исковата молба се сочи, че управляваният от Е.Л. лек автомобил е с марка „Фиат”, модел „Темпра”, като ищцата С.Л. и 10-годишната Е са били разположени на задните седалки на автомобила. В исковата молба се сочи, че на шосето от с.Баня внезапно се е появил лек автомобил, управляван от ответника Д.Д., който след като не се е съобразил с движещия по пътя с предимство лек автомобил, управляван от Е.Л., е предизвикал ПТП, от което са настъпили материални щети за автомобила на Е.Л., а ищцата С.Л., в резултат на сблъсъка, е получила травма на главата. В исковата молба се твърди, че след сблъсъка, предизвикан от ответника, той само е слязъл от колата, но не се е притекъл на помощ, а С.Л., заедно с майка й са били откарани в болницата в гр.Панагюрище от преминаващ непознат мъж. В исковата молба се сочи, с решение на Панагюрския районен съд, ищцата С.П.Л. е поставена под ограничено запрещение, поради наличието на диагноза умерена умствена изостаналост, като със заповед на Кмета на Община Панагюрище, за попечител е назначена нейната майка Е.Л.. Ищцата твърди, че е била приета в болница на 09.08.2013г. и е изписана от лечебното заведение на 11.08.2013г., с окончателна диагноза „Контузио капитис. Комоцио церебри”. В исковата молба се твърди, че във връзка с процесното ПТП е било водено досъдебно производство № 227/2013г. по описа на РУП Панагюрище срещу Д.Д., но след проведени процесуални действия, същото е било прекратено, тъй като е прието за установено, че на С.Л., в следствие на процесното ПТП е причинена лека телесна повреда.

Ищцата С.Л., чрез своя попечител Е.Л., моли съда да постанови решение, с което да приеме, че на 09.08.2013г., в следствие на нарушаване правилата за движение по смисъла на ЗДвП, ответникът Д.М.Д. е предизвикал ПТП, в резултат на което на С.П.Л. е причинена лека телесна повреда.

По смисъла на чл.45 от ЗЗД, ищцата, със съгласието на своя попечител, предявява срещу Д.Д. иск за обезщетяване на причинените й неимуществени вреди в размер на 2500,00лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от деня на настъпване на увреждането – 09.08.2013г., до окончателно изплащане на вземането.

Моли да бъде допуснат до разпит при режим на довеждане в съдебно заседание един свидетел, който ще установява фактите, изложени в обстоятелствената част на исковата молба.

Претендира сторените съдебно - деловодни разноски.

Представя следните писмени доказателства, в копие: Протокол за ПТП № 1416929 от 09.08.2013г., изготвен от РУП Панагюрище; Епикриза, съставена на 11.08.2013г.; Решение № 550/26.11.2012г., постановено по гр.дело № 627/2012г. по описа на Пазарджишки окръжен съд; Заповед № 845/20.12.2012г. на Кмета на Община Панагюрище; Постановление за прекратяване на наказателното производство от 17.10.2013г., постановено по прокурорска преписка № 682/2013г. по описа на Районна прокуратура Панагюрище.

В законоустановения срок, ответникът Д.М.Д. сочи, че предявеният иск по смисъла на чл.45 от ЗЗД е допустим и неоснователен. Сочи, че обстоятелствената част на исковата молба не обосновава предявения иск. Ответникът Д. твърди, че без да е конкретизирано време и място се посочва, че пострадалата С.Л. е пътувала на задната седалка с детето Е в лек автомобил «Фиат», модел «Темпра», когато в един момент от шосето от с.Баня внезапно се е появил лек автомобил, управляван от ответника. Според Д. това е художествен преразказ на фактическата обстановка. Сочи, че на 09.08.2013г., управлявайки собствения си автомобил ВАЗ 2101, с ДК № РА 8443 АХ е спрял на пътен знак от груба «Б», а именно знак Б-1 със значение «Пропусни движещите се по пътя с предимство», като на предната седалка до него е седял дългогодишен професионален шофьор Иван Арбалиев, а на задната седалка са седели Мария Делчева и Маргарита Груева. Ответникът твърди, че по време на настъпилото ПТП е имало отлична видимост към платното за движение на движещите се с предимство и след като се е уверил, че няма приближаващи се по него МПС-та, е включил на първа предавка и се е престроил в надлежната дясна лента за движение в посока гр.Панагюрище. Тогава ответникът забелязал на около 20-30 метра, челно към него, в посока от осовата линия към неговото платно, да се движи безконтролно със задействани спирачки лек автомобил марка «Фиат», модел «Темпра», с ДК № РА 6738 АМ, управляван от Е.С.Л. ***.Ответникът твърди, че натиснал съединителя и спирачката и почти спрял, с надеждата да избегнат сблъсъка, като автомобилът на Е.Л. също е бил почти спрял, когато се е ударил в левия стоп и левия фар в средната греда на автомобила на Д.. Ответникът сочи, че макар да е бил лек, ударът е разстресъл и двата автомобила и се е деформирала задната част на предната лява врата на неговия автомобил, както и предно ляво торпедо и лявата страна на предния капак на автомобила на Л.. Сочи, че конфликтната точка между двата автомобила е била на около 2 метра от осовата линия в платното за движение на Д.. Твърди, че незабавно след ПТП от автомобила му е излязал Арбалиев срещнал се е с излязлата по това време от автомобила си Л., като точно тогава ответникът е констатирал, че тя е била без предпазен колан, а около 2-3 секунди по-късно двамата са си разменили емоционални реплики, като закъснението си ответникът Д. обяснява с необходимостта да излезе от предната дясна врата, поради деформацията във вратата на шофьора на негоивя автомобил. Твърди, че Л. си е признала, че не е успяла да овладее автомобила си, след като е натиснала спирачка. Д. твърди, че спирачният път на автомобила на Л. е бил с дължина около 30-40 метра, с начало в лявото платно на движение и с край конфликтната точка на движение на двата автомобила. В отговора на исковата молба се сочи, че по това време от предната дястна врата на автомобила на Л. е излязло около 10- годишно момиченце, а от дясната задна врата е излязло момиче, с видими признаци на инвалидност и забавено развитие. По този начин пасажерите в автомобила на ответника, а и самия Д. са констатирали, че двете деца са се возили без обезопасителни колани, а на предната седалка в автомобила на Л. е нямало поставена специална седалка за деца. Сочи, че по-малкото от двете деца е съобщило, че му няма нищо, а под нослето на момиченцето със забавено развитие имало капка кръв, която била вече спряла. Ответникът Д. сочи, че детето със забавено развитие не е разбирало въпросите относно това дали го боли нещо, поради което, след като се уверили, че няма други наранявания, ответникът и неговите спътници натоварили Е.Л., заедно с двете деца, които заминали за болницата в Панагюрище. Ответникът Д. твърди, че в епикризата, издадена от лечебното заведение в Панагюрище, е констатирано наличие на тежка дебилност на С.Л., както и анамнеза снета по данни на майката. Д. твърди, че вмененото му деяние не е конкретизирано, не е доказано, тъй като не е посочено кое негово непозволено действие или бездействие е причинило материални щети на автомобила на Е.Л. и травма на главата на С.Л.. Сочи, че противоправното деяние на ответника следва да е извършено в противоречие с императивна правна норма, като в тежест на ищеца е да докаже, че е нарушена правна норма и да представи доказателства за нейното нарушаване. Ответникът сочи, че в исковата молба не се съдържат твърдения за виновно поведение от страна на Д., а е налице грешка от страна на Е.Л., която същата е била длъжна и е могла да избегне, ако е положила достатъчно грижи. В писмения отговор на исковата молба се твърди, че не е доказана причинно- следствена връзка между вмененото на Д. деяние и понесеното от ищцата С.Л. страдание или увреждане. Твърди се, че увреждането на ищцата е в причинна връзка с поне шест правонарушения от страна на Е.Л., тъй като Е.Л. не е избрала съобразена скорост на движение, изгубила е управление (контрол върху автомобила), в резултат на което е нарушила задължението си да се движи в дясно по платното за движение, като заедно с това са били налице пречещи на нормалното управление на МПС и опасни за здравето фактори, а именно: водачът Е.Л. е била без предпазен колан, возела е неправомерно малолетно дете на предната седалка, без допълнително предпазно столче, както и лице без предпазен колан на задната седалка. В отговора на исковата молба се твърди, че не са посочени никакви доказателства относно нанесените имуществени вреди на автомобила на Л.. Ответникът твърди, че за травмата на главата на С.Л. е представена епикриза от МБАЛ «Събо Николов» ЕООД, в която се посочва изрично, че анамнезата е снета по данни на майката, като е описано, че С.Л. се оплаква от главоболие и загуба на съзнание за няколко минути, тъй като самата С. не е могла да вземе участие при снемане на анамнезата. Ответникът възразява срещу определените само чрез епикризата неимуществени вреди на ищцата, тъй като сочи, че личните му възприятия и тези на тримата присъствали на ПТП водят до заключението, че Е.Л. е излъгала, че ищцата е губила съзнание, тъй като С.Л. сама е слязла от автомобила, управляван от майка й, веднага след съприкосновението на автомобила им с този на Д.. Сочи се, че в самата епикриза не е посочена травмата на нослето на ищцата С.Л., тъй като тази травма е била извънредно незначителна. Според ответника Д., петитумът на исковата молба е неясен и неконкретен, като се иска постановяване на решение, с което съдът да приеме, че на 09.08.2013г., без да се посочва къде, ответникът Д. е нарушил правилата за движение, без да се посочва кои и е предизвикал ПТП, което не е описано конкретно, в резултат на което е причинена лека телесна повреда на С.П.Л..

Моли да бъдат допуснати при режим на довеждане в открито съдебно заседание трима души свидетели, които ще установяват изложеното в обстоятелствената част на писмения отговор на исковата молба.

В съдебно заседание, редовно призована, ищцата С.П.Л. се явява лично и със съгласието на своята майка и попечител – Е.С.Л., както и с процесуален представител-  адвокат С.К. от ПзАК.

В съдебно заседание ответникът Д.М.Д., редовно призован се явява лично и с адвокат П М от ПзАК.

По делото са разпитани свидетелите М П. М и И А А.

Видно от представения по делото протокол за ПТП № 1416929, съставен на 09.08.2013г. в 14,50 часа от И В – младши АК при РУП Панагюрище, водачът на МПС 1 – Д.М.Д. не е съобразил поведението си с пътен знак № Б 1, в резултат на което не е пропуснал движещото се МПС 2, управлявано от Е.С.Л., като по този начин се е осъществил сблъсък, реализирано е ПТП между двете превозни средства, като има пострадало лице и материални щети.

По делото е приложена епикриза, издадена на 11.08.2013г. от МБАЛ «Събо Николов» ЕООД гр.Панагюрище, от която се констатира, че ищцата С.П.Л. е постъпила в Хирургично отделение след ПТП и травма на главата, като се оплакала от главоболие и загуба на съзнание за няколко минути. В епикризата, снета по сведение на майката, става дума за жена на видима възраст, отговаряща на действителната в увредено общо състояние, която е била контактна към момента на прегледа.

Видно от приложеното по делото решение № 550 от 26.11.2012г., постановено по гр.дело № 627/2012г. по описа на Пазарджишки окръжен съд, Гражданска колегия, ищцата С.П.Л. с решение на ТЕЛК е била освидетелствана с водеща диагноза «Умерена умствена изостаналост» и общо заболяване «Тежка дебилност гибус средна – тежка форма. Нанизъм». Съдът е констатирал, че ищцата се е намирала в състояние, позволяващо й да се ориентира при обикновени условия на живот, както и да полага елементарни ежедневни грижи за себе си, като не е налице дълбока личностна промяна и ядрото на личността на С.Л. е съхранено. С решението си Пазаджишкия окръжен съд е поставил под ограничено запрещение С.Л..

По делото е приложена заповед № 845/20.12.2012г. на Кмета на Община Панагюрище, от която се констатира, че за попечител на С.Л. е назначена нейната майка- Е.С.Л., а за заместник- попечител е назначен ИДД.

Видно от приложеното по делото Постановление за прекратяване на наказателното производство от 17.10.2013г., постановено по прокурорска преписка № 682/2013г. по описа на Районна прокуратура Панагюрище, във връзка с Досъдебно производство № 227/2013г. по описа на РУП Панагюрище, на 09.08.2013г. Е.Л., заедно с ищцата С.Л. и внучката на Е. – Е Д, са пътували от гр.Панагюрище към с.Попинци по главен път ІІ-37 с автомобил марка «Фиат», модел «Темпра», собственост на семейство Лютови, като автомобилът е управляван от Е.Л., а на задните седалки са седяли внучката й Е и ищцата С.Л.. Районната прокуратура е установила, че скоростта, с която се е движел автомобилът, управляван от Е.Л. е била около 60 км/час, като на главен път ІІ-37, 89+209 км на разклона за с.Баня, на Е.Л. е било отнето предимството от лек автомобил марка «ВАЗ 2101», управляван от Д.М.Д., който в този момент е предприемал маневра «завой на ляво». Свидетелката Л. е натиснала спирачките на управлявания от нея автомобил, но според постановлението на РП, предприетите от нея действия по спиране не са дали резултат и автомобилът се ударил в автомобила, управляван от ответника Д.. В постановлението на Районната прокуратура се сочи, че след пътния инцидент друг автомобил е откарал свидетелката Е.Л., заедно с дъщеря й С.Л. и внучката й Е Д до МБАЛ «Събо Николов» гр.Панагюрище, където се е установило, че Е.Л. и Е Д не са получи телесни увреждания, а ищцата по настоящото дело- С.Л., е оставена за наблюдение в болничното заведение.

При разпит на свидетеля В – младши АК при РУП Панагюрище, Районната прокуратура е констатирала, че ответникът Д.Д. не е употребил алкохол, тъй като не е установено след тестване с техническо средство наличие на алкохолни пари в издишания от него въздух. След химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта и урината е констатирано, че в кръвната проба на Е.Л. също не е налице етилов алкохол.

От разпита на свидетелката М П. М, чийто показаня съдът цени отчасти, тъй като същата е сестра на ищцата С.Л. и свидетелката не е присъствала на настъпилото ПТП, се установява, че ищцата С.Л. е пребивавала в МБАЛ «Събо Николов» в продължение на три дни, като през първия ден е била приета в реанимацията на болничното заведение. Свидетелката установява още, че освен нараняването на главата, ищцата е имала цепната устна и ожулено коляно. От показанията на свидетелката се установи, че ищцата дълго време е била уплашена и е изпитвала страх да се вози в лек автомобил.

          От показанията на свидетеля И А А се констатира, че при извършването на маневрата «завой на ляво», на разклона по пътя от с.Баня за гр.Панагюрище, именно свидетелят е съдействал при оглеждането на пътната обстановка, като гледал дали от дясно на автомобила, управляван от ответника Д., има движещи се превозни средства, а е оставил ответникът Д. да наблюдава пътната обстановка в ляво от автомобила. Установява, че след пресичането на шосето са видели движещия се автомомбил, управляван от Е.Л.. Свидетелят не можа да назове какъв е бил цветът на управлявания от Е.Л. автомобил. От показанията му се констатира, че при удара, ищцата С.Л. е стояла на задната седалка на автомобила и се е държала с две ръце за предната седалка. Свидетелят установява, че носът на С.Л. е бил кървав. Установява също, че след удара Е.Л. веднага е слязла от управлявания от нея автомобил, а по-късно от автомобила са слезли и двете момичета. Свидетелят констатира в показанията си, че ищцата С.Л. се е возила без предпазен колан, защото в противен случай е нямало възможност да се залови с две ръце за предната седалка.

От събраните по делото доказателства съдът констатира, че на 09.08.2013г., в ранните следобедни часове, между автомобила, управляван от попечителя на ищцата С.Л., нейната майка Е.Л. и управлявания от ответника Д.М.Д. автомобил, е настъпило ПТП поради отнемане от негова страна на предимството на насрещно движещия се автомобил и неспазване на пътен знак «Б 1» от страна на ответника Д.М.Д.. По делото се установи, че в резултат на ПТП са настъпили както материални щети за двата автомомбила, така и физически наранявания на С.П.Л., при което в Хирургично отделение на МБАЛ «Събо Николов» на ищцата Л. е поставена окончателна диагноза «Контузио капитис. Комоцио церебри». Въпреки, че анамнезата е снета по данни на майката и попечител Е.Л., от приложената по делото епикриза се констатира, че ищцата е приета в болничното заведение в увредено общо състояние.

Съдът констатира по безспорен начин, че е налице причинно- следствена връзка между възникналото ПТП вследствие нарушаване на правилата за движение от страна на ответника Д.Д. и настъпилите за ищцата С.Л. увреждания, довели до влошаване на здравословното й състояние и поставяне на диагноза «Контузио капитис. Комоцио церебри», поради което предявеният иск от Л. следва да бъде уважен и да се приема за установено, че същата е претърпяла болки и страдания вследствие настъпилото ПТП. Съдът счита, че предявеният от С.П.Л. иск за обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди е основателен, но размерът на претендираното обезщетение за сумата от 2500,00лв. е прекомерно завишен. Следва предявеният осъдителен иск да бъде частично уважен до размер на 500,00лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на настъпване на увреждането- 09.08.2013г. до окончателно изплащане на сумата.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъден ответникът Д. да заплати на ищцата сторените от нея съдебно- деловодни разноски, съобразно с уважената част от иска, възлизащи на сума в размер на 60,00лв.- за адвокатско възнаграждение.

На основание чл. 78, ал.3 от ГПК и с оглед изхода на делото, следва да бъде осъдена ищцата С.Л. да заплати на ответника Д.Д., съобразно с отхвърлената част от иска сторените от ответника съдебно- деловодни разноски в размер на 232,00лв.- за адвокатско възнаграждение.

Следва да бъде осъден ответникът Д.Д., съобразно с уважената част от иска да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 20,00лв.- държавна такса.

Следва да бъде задължена ищцата С.Л., съобразно с отхвърлената част от иска да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 80,00лв.- държавна такса.

С оглед горното и на основание чл.45, във връзка с чл. 86 от ЗЗД, Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Д.М.Д., с ЕГН- **********,*** да заплати на С.П.Л., с ЕГН- **********, лично и със съгласието на своя попечител Е.С.Л., с ЕГН- **********-***, със съдебен адрес: град ***, ул. „***- адвокат Ст. К., сумата от 500,00лв.(петстотин лева), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на настъпване на увреждането- 09.08.2013г. до окончателно изплащане на вземането, която сума представлява обезщетение за претърпените от С.Л. болки и страдания, причинени в резултат на осъщественото по вина на Д.Д. нарушение на Закона за движение по пътищата и последвалото ПТП, при което С.Л. е получила нараняване на главата, довело до „Контузио капитис. Комоцио церебри”, представляващо временно увреждане на здравето, неопасно за живота.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.П.Л., с ЕГН- **********, лично и със съгласието на своя попечител Е.С.Л., с ЕГН- **********-***, със съдебен адрес: град ***, ул. „***- адвокат Ст. К., срещу Д.М.Д., с ЕГН- **********,***, иск за заплащане на сумата от 2500,00лв.(петстотин лева), ведно със законната лихва върху сумата от 2500,00лв.(две хиляди и петстотин лева), считано от датата на настъпване на увреждането-09.08.2013г., до окончателно изплащане на вземането, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА Д.М.Д., с ЕГН- **********,***, да заплати на С.П.Л., с ЕГН- **********, лично и със съгласието на своя попечител Е.С.Л., с ЕГН- **********-***, със съдебен адрес: град ***, ул. „***- адвокат Ст. К., сторените съдебно- деловодни разноски в размер на 60,00лв.(шестдесет лева)- за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА С.П.Л., с ЕГН- **********, лично и със съгласието на своя попечител Е.С.Л., с ЕГН- **********-***, със съдебен адрес: град ***, ул. „***- адвокат Ст. К., да заплати на Д.М.Д., с ЕГН- **********,***, сторените съдебно – деловодни разноски в размер на 232,00лв.(двеста тридесет и два лева)- адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА С.П.Л., с ЕГН- **********, лично и със съгласието на своя попечител Е.С.Л., с ЕГН- **********-***, със съдебен адрес: град ***, ул. „***- адвокат Ст. К., да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 80,00лв.(осемдесет лева)- държавна такса.

ОСЪЖДА Д.М.Д., с ЕГН- **********,***, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт и по сметка на Районен съд Панагюрище сумата от 20,00лв.(двадесет лева)- държавна такса.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пазарджишкия окръжен съд в двуседмичен срок от датата на получаване на съобщението, че същото е изготвено с мотивите.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: