РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 3.4.2013г. до 3.4.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 108/2013, I състав

Други дела

Й.Н.А.

Н.С.Г.

Председател и докладчик:
ДЕЛЧО Г. ЧОПАРИНОВ

Решение от 3.4.2013г.