РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАНАГЮРИЩЕ
Справка за свършените дела
за периода от 18.4.2013г. до 18.4.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 729/2012, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Д.С.К.

Д.И.В.

Председател и докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА

Решение от 18.4.2013г.