Районен съд - Панагюрище
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 402/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Л.П. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,
ОБЩИНА - СТРЕЛЧА
Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 1.3.2018г.
2 Гражданско дело No 450/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака П.С.Й. А.А.Й. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 9.3.2018г.
В законна сила на 29.3.2018г.
3 Гражданско дело No 645/2017, I състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен В.Д.Й. Н.Й.Ш.,
Й.Й.С.
Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 2.3.2018г.
В законна сила на 2.3.2018г.
4 Гражданско дело No 669/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД А.А.Н. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 16.3.2018г.
В законна сила на 16.3.2018г.
5 Гражданско дело No 792/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака Л.И.Д. С.П.М. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 14.3.2018г.
6 Гражданско дело No 813/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СИТЕКС-81 ЕООД ЕТ Я.-Н.Г. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 29.3.2018г.
7 Гражданско дело No 1087/2017, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ПАНАГЮРИЩЕ З.Л.,
Н.К.Л.
Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 30.3.2018г.
8 Гражданско дело No 1107/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака Н.Д.Д. С.Н.Д. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 16.3.2018г.
9 Гражданско дело No 1109/2017, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.А.В. К.Х.В. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 7.3.2018г.
В законна сила на 19.3.2018г.
10 Гражданско дело No 1129/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Р.Р. П.С.Д. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 19.3.2018г.
В законна сила на 19.3.2018г.
11 Гражданско дело No 1144/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.К.Н. Р.Й.И. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 8.3.2018г.
В законна сила на 8.3.2018г.
12 Гражданско дело No 1163/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД А.С.Л. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 13.3.2018г.
13 Гражданско дело No 1189/2017, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.Р. М.И.Р. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 22.3.2018г.
В законна сила на 22.3.2018г.
14 Гражданско дело No 1233/2017, I състав Искове за развод и недействителност на брака К.Д.Р. М.С.Р. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 23.3.2018г.
15 Гражданско дело No 5/2018, I състав Искове по СК - издръжка, изменение К.С.Б. С.А.Б. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 1.3.2018г.
В законна сила на 1.3.2018г.
16 Гражданско дело No 6/2018, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Л.В. Б.П.В. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Решение от 28.3.2018г.
В законна сила на 28.3.2018г.
17 Гражданско дело No 65/2018, I състав Искове по СК - издръжка, изменение К.Х.Т. Х.Х.Т. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 20.3.2018г.
18 ЧГД No 162/2018, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Т.П.О.   Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Решение от 15.3.2018г.
В законна сила на 15.3.2018г.