Районен съд - Панагюрище
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 376/2013, I състав Делба Д.К.Д. Г.Н.Т.,
К.И.Л.,
И.И.Ш.,
Б.В.Г.,
С.М.С.,
Т.Г.П.,
М.Г.Б.
Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 18.1.2017г.
2 Гражданско дело No 565/2015, I състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен С.И.Й. Р.И.Х. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 12.1.2017г.
В законна сила от 25.1.2017г.
3 Гражданско дело No 263/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение САЛИМИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД РАЛИНОВ И СИН ЕООД Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 31.1.2017г.
4 Гражданско дело No 343/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БУЛБРАНД МЕДИЯ ООД ОБЩИНА СТРЕЛЧА Докладчик:
НИКОЛИНКА Г. ЦВЕТКОВА
Определение от 23.1.2017г.
5 Гражданско дело No 393/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС ООД ЛО ВЕТ ЕООД Докладчик:
МАЙА ПОПОВА
Решение от 13.1.2017г.
6 Гражданско дело No 639/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.А.С. Т.Ф.Ч. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 31.1.2017г.
7 Гражданско дело No 671/2016, I състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Г.С. Г.В.С. Докладчик:
ДИАНА С. СТАТЕЛОВА
Определение от 11.1.2017г.
В законна сила от 26.1.2017г.
8 Гражданско дело No 698/2016, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.К.Г. С.Г.К. Докладчик:
СНЕЖАНА В. СТОЯНОВА
Определение от 12.1.2017г.
В законна сила от 1.2.2017г.